•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Russian Title

Виктор Шкловский в диалоге с Шекспиром

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1679-0479 Мних Людмила

Abstract

The article investigates references to Shakespeare in the works of Viktor Shklovsky, an outstanding representative of the Russian formalism. The author of the paper analyses literary studies by Shklovsky in which Shakespeare’s texts are interpreted. In his early works (dating to the 1920s–1930s) Shklovsky referred to Shakespeare to justify the new terminology of the Russian formalism, while his later works were devoted to the study of Shakespeare’s texts.

Russian Abstract

В статье рассмотрен шекспировский дискурс в работах видного представителя русского формализма Виктора Шкловского. Автор анализирует литературоведческие работы Шкловского, в которых интерпретируются тексты Шекспира. В ранних работах 1920–30-х годов В. Шкловский обращался к Шекспиру для обоснования новой терминологии русских формалистов, а более поздние работы ученого уже непосредственно посвящены изучению произведений Шекспира.

Keywords

formalism, Viktor Shklovsky, Shakespeare, dialogue, Russian literary theory

Russian Keywords

формализм, Виктор Шкловский, Шекспир, диалог, русская теория литературы

References

Berezin, Vladimir. Viktor Shklovskii. Moskva: Molodaya gvardiya, 2014.

Depretto, Catherine. Formalizm v Rossii: predshestvenniki, istoriya, kontekst, transl. V. Milkhina.Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2015.

Еpokha «ostraneniya». Russkii formalizm i sovremennoe gumanitarnoe znanie, eds. Ya. Levchenko, I. Pilshhikov. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2017.

Harris, Jonathan G. Shakespeare and Literary Theory. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Levin, Yuriy D. Shekspir i russkaya literatura XIX veka. Leningrad: Nauka, 1988.

Russkaya intellektualnaya revolutsiya 1910–1930-h godov, eds. S. N. Zenkin, E. P. Shumilova. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2016.

Russkaya teoriya 1920–1930-e gody. Materialy 10-kh Lotmanovskikh chtenii. Moskva, dekabr 2002 g., ed. S. Zenkin. Moskva: RSUH, 2004.

Shekspir: Polnoe sobranie sochinenii. Vol. 3, ed. S.A.Vengerov. Sankt-Peterburg: Izdanie Brockhaus-Efron, 1902.

Shklovskii, Viktor. Izbrannoe v dvukh tomah. Vol. 2: Tetiva. O neskhodstve skhodnogo. Energiya zabluzhdeniya. Kniga o sjuzhete. Moskva: Khudozhestvennaya literature, 1983.

Shklovski, Viktor. Kak David pobedil Goliafa (Edip. Shekspir. Tri sestry: Antigona, Kordelija, Anna Karenina). «Shekspirovskie chtenija» – 1984. Moskva: Nauka, 1986: 7–22.

Shklovskii, Viktor. O teorii prozy. Moskva: Federatsiya, 1929.

Shklovskii, Viktor. O teorii prozy. Moskva: Sovetskii pisatel, 1983.

Shklovskii, Viktor. Sobranie sochinenii. Vol. 1: Revolutsiya, ed. I. Kalinin. Moskva: Novoe literaturnoe Obozrenie, 2018.

Svetlikova, Ilona Ju. Istoki russkogo formalizma. Traditsiya psikhologizma i formalnaya shkola. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2005.

First Page

173

Last Page

181

Language

rus

Share

COinS