•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Russian Title

„Авиатор” Евгения Водолазкина как жанр дневника

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9915-3442 Wojciechowska Magdalena

Abstract

The purpose of this article is to investigate the diary genre as used in Evgeny Vodolazkin’s novel The Aviator. The author of the paper attempts to describe and emphasize the innovativeness of Vodolazkin’s approach, as compared with the main classic features interpreted in the light of Elena Bogdanova’s article entitled ‘Language features of the diary genre’ (2008) which brings a classification thereof.

Russian Abstract

Целью настоящей статьи является представление творчества современного и самого популярного русского писателя Евгения Германовича Водолазкина в романе Авиатор, написанном в форме дневника. В статье представлен новаторский подход автора к жанру дневника, который сопоставлен с классической классификацией Елены Богдановой в ее научной статье Языковые особенности жанра дневника (2008).

Keywords

diary, notes, Dmitry Likhachev, Mikhail Bakhtin, monologue, polyphony

Russian Keywords

дневник, записи, Дмитрий Лихачев, Михаил Бахтин, монологичность, полифония

References

Bakhtin, Mikhail. Problemy poetiki Dostoyevskogo. 1963 Raboty 1960-ykh 1970-ykh godov. Moskva, 2002.

Bogdanova, Yelena V. „Yazykowyje osobiennosti dnievnika”. Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki, vol. 1, no. 1 (1) (2008): 28.

Chaykovska, Irina. „Vozvrasschienie aviatora”. Znamia. No. 2 (2016).

Dmitryi Likhachov – solovietski akademik i katorzhanin. http://www.solovki.ca/people_18/lihachev.php

Kirilova, Ludmila. Vremeni net. Pamiati Dmitriya Likhachova. https://www.pravmir.ru/vremeni-net-pamyati-dmitriya-lihachyova/

Klebaniuk, Jarosław. „Opowiedz swoją historię. Terapeutyczne efekty pisania”. Przegląd Biblioterapeutyczny, vol. V, no. 1 (2015): 11–32.

Kon, Igor S. V poiskakh sebya: Lichnost i yeye samoznanye. In: Poltizdat, 1987.

Kozevnikov, Vadim. Litieraturnyj enciklopedicieskiy slovar. Moskva, 1987: 98–99.

Krot, A. Mekhanizmy psikhologicheskoi zaschity. Minsk, 2015.

Likhachev, Dmitryi. Pismo dvadstat pervoye. Kak pisat? In: Preodolieniye vremieni. Vazhnye mysli i pisma. Moskva, 2016: 28.

Memuarnyi zhanr. Lichnyi dnevnik. http://rusteacher.ru/kruzhok-yunyj-zhurnalist/7-memuarnyj-zhanr-linnyjdnevnik

Mikheyev, Mikhail. Dnevnik v Rosii XIX–XX v. – ego-tekst, ili pred-tekst. Moskva: Vodoley, 2006. http://uni-persona.srcc.msu.su/site/research/miheev/kniga.htm

Pivovarova, Ludmila M. “Dnevnik kak literaturnaya forma”, Gumanitarnyje nauki, 2007.

Polak, D. M. Zhanr dnevnika i problemy yego tipologii. Ałmaty, 2004.

Psikhoanaliz Zygmunda Freuda. Soznatelnoe i bessoznatelnoe. Obosnovaniye kultury kak sublimatsyi erosa. https://studbooks.net/648741/filosofiya/psihoanaliz_hudozhestvennoe_tvorchestvo

Vodolazkin, Yevgeny. Aviator. Moskva: AST, 2017.

Yegorov, Oleg G. Ruskii literaturnyi dnevnik XIX v. Istoriya i teoriya zhanra. Moskva: Flinta, Nauka, 2003.

First Page

199

Last Page

211

Language

rus

Share

COinS