•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Russian Title

„Медальоны” Игоря Северянина – проблема перевода на польский язык (анализ и перевод)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2761-8647 Bednarczyk Anna

Abstract

The article concerns the problem of poetic translation of Igor Severyanin’s one hundred sonet cycle Medalions to polish. A brief review of the poet’s reception in Poland was conducted, taking in consideration his impact on polish futurists. In the course of the work, the difficulties related to the intertextualisation of the text, its saturation with neologisms and neosemantics, combination of innovative and traditional, as well as problems related to the translation of sonnets and the cycle, were also indicated. On the other hand, the possibilities given to the translator by the original text are shown: the similarity of cultures, the use of which contributes to the implementation of a good translation.

Russian Abstract

В статье рассматривается проблема перевода поэтического цикла ста сонетов Игоря Северянина Медальоны на польский язык. Проводится краткий осмотр рецепции поэта в Польше, учитывая его влияние на творчество польских футуристов. По ходу работы указывается также на осложнения, связанные с насыщенностью цикла интертекстом, неологизмами и неосемантизмами, на смещение новаторского и традиционного, а также на проблемы, связанные с переводом сонетов и цикла. С другой стороны, указаны и возможности, данные переводчику текстом первоисточника и сходства культур, использование которых способствует выполнению хорошего перевода.

Keywords

„Medalions”, Igor Severyanin, translation, sonet, cycle

Russian Keywords

Игорь Северянин, перевод, сонет, цикл, „Медальоны”

References

Akhmedova, Yulia A. „Intertekst kak element obrazno-esteticheskoi sistemy v sonetnom cikle Igoria Severyanina «Medalony»”, Vestnik Chelabinskogo un-ta 2007: 5–10. https://cyberleninka.ru/article/n/intertekst-kak-element-obrazno-esteticheskoy-sistemy-v-sonetnom-tsikle-igorya-severyanina-medalony

Balcerzan, Edward. Styl i poetyka twórczości dwujęzycznej Brunona Jasieńskiego. Z zagadnień teorii przekładu, Literatura.net.pl. https://azdoc.pl/balcerzan-edward-styl-i-poetyka-tworzenia.html?utm_source=docpl&utm_campaign=new&utm_medium=azdoc

Dwa wieki poezji rosyjskiej. Antologia, eds. S. Pollak, M. Jastrun, Warszawa: Czytelnik, 1947.

Flaubert, Gustave. Lettre à Guy de Maupassant, le 19 février 1880. https://fr.wikisource.org/wiki/Page:Flaubert_%C3%89dition_Conard_Correspondance_8.djvu/406

Flaubert, Gustave, Listy, trans. W. Rogowicz. Warszawa: PIW, 1957. http://www.mysli.com.pl/ziemia-ma-granice-ale-glupota-_84661.html

Flaubert, Gustave. Pismo Guy de Mopassanu ot 19 fevrala 1880 r., trans. A. Andres. In: Pisma 1830–1880. http://flober.narod.ru/flaubert/let_306-943.htm

Gazda, Grzegorz. Rosyjskie inspiracje polskiej awangardy. https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/132613/LitterariaHumanitas_012-2003-1_17.pdf?sequence=1

Guilman, Andres. Chłopczyca w Madrycie, trans. T. Jakubowicz, Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze «Rój», 1927.

Irzykowski, Karol. Plagiatowy charakter przełomów literackich w Polsce. https://literat.ug.edu.pl/irzykow/0003.htm

Jasieński, Bruno. Zmęczył mnie język… https://www.via-appia.pl/forum/Thread-Ulubione-wiersze?page=3. „Kamena” Kwartalnik Literacki, № 4-67 październik–grudzień (1948): 83.

Litwinow, Jerzy. „Rosyjska poezja radziecka lat dwudziestych w polskiej krytyce literackiej (1945–1948)”. Studia Rossica Posnaniensia № 3 (1972): 43–65.

Margueritte, Victor. Chłopczyca, trans. L. Staff. Warszawa–Lwów–Poznań–Stanisławów: Instytut Wydawniczy «Resistance», 1930.

Orłowski, Jan. „Wielcy Polacy w literaturze rosyjskiej”. e-Dwutygodnik Literacko-Artystyczny (418), № 31/18. http://pisarze.pl/index.php/poezja/13071-jan-orlowski-wielcy-polacy-w-literaturze-rosyjskiej.html

Pollak, Seweryn, Mandalian, Andrzej, Woroszylski, Wiktor, eds. Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej, Wrocław: Ossolineum, 1971.

Portnova, Svetlana. Lingvopoeticheskii aspekt ocenochnykh znachenii v tvotchestve Igoria Severyanina (Igoria Vasilevicha Lotareva). http://poet-severyanin.ru/library/lingvopoeticheskiy-aspekt-otsenochnih-znacheniy.html

Przybyszewski, Stanisław. Moi współcześni, Warszawa: Czytelnik, 1959.

Przybyszewski, Stanisław. Z psychologii jednostki twórczej. Chopin i Nitzsche, trans. S. Helsztyński. In: Wybór pism. Wrocław–Warszawa–Kraków: Ossolineum, 1966: 3–36.

Severyanin, Igor. Baudelaire. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/12.htm

Severyanin, Igor. Briusov. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/15.htm

Severyanin, Igor. Chopin. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/111.htm

Severyanin, Igor. Dučić, In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/35.htm

Severyanin, Igor. Margueritte. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/58.htm

Severyanin, Igor. Nadson. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/62.htm

Severyanin, Igor. Pasternak. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/71.htm

Severyanin, Igor. Przybyszewski. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/75.htm

Severyanin, Igor. Rimskii-Korsakov. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/78.htm

Severyanin, Igor. Romanov. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/80.htm

Severyanin, Igor. Rossini. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/81.htm

Severyanin, Igor. Shakespeare. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/109.htm

Severyanin, Igor. Sologub. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/86.htm

Severyanin, Igor. Tchaikovskii. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/105.htm

Severyanin, Igor. Verlaine. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/21.htm

Severyanin, Igor. Visnapu. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/24.htm

Severyanin, Igor. Wilde. In: Medaliony. http://www.poet-severyanin.ru/Medalion/99.htm

Shakespeare, Wiliam. Król Lear, trans. J. Paszkowski. Kraków: Gebethner i Wolff, 1913. https://pl.wikisource.org/wiki/Kr%C3%B3l_Lir_(Shakespeare,_t%C5%82um._Paszkowski,_1913)/ca%C5%82o%C5%9B%C4%87

Słobodnik, Włodzimierz, Ulica siedmiu śpiewających komet. In: Wspomnienia o K. I. Gałczyń-skim. Przedmowa, eds. A. Kamieńska, J. Śpiewak. Warszawa: Czytelnik, 1961: 165–185.

Święcicka, Olga. Autokreacje Brunona Jasieńskiego. https://www.dwutygodnik.com/artykul/1396-autokreacjebrunona-jasienskiego.html

Wilde, Oskar. The Ballad Of Reading Gaol. In: Ballada Redingskoi tyurmy. https://www.e-reading.club/bookreader.php/125341/Uayld_Oskar_-_Ballada_Redingskoy_tyurmy.html

Wilde, Oskar. Ballada Redingskoi tyurmy, trans. К. Бальмонт. In: Ballada Redingskoi tyurmy. https://www.e-reading.club/bookreader.php/125341/Uayld_Oskar_-_Ballada_Redingskoy_tyurmy.html

First Page

81

Last Page

97

Language

rus

Share

COinS