•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Russian Title

Аналепсис: ≪ретроспекция≫ или ≪экскурс в прошлое≫?

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1922-7833 Ефименко Александр

Abstract

Possible motivations for analepsis as a plot-shaping device are analyzed in the paper. In the Russian scholarship this device is interpreted either as retrospection introduced by remembrances, or as an excursion into the past conditioned by auctorial activity. An analysis of Yuri Polyakov’s novella Apofegei, supported by references to other Russian works, demonstrates that to motivate analepsis not only remembrance but also many other devices are used, such as introducing a new referent, anadiplosis of informative contexts, or an announced message. That is why the author of the paper proposes to use along with the terms retrospection and excursion into the past also the terms dominant analepsis and non-dominant analepsis. It is underlined that both the retrospection built on basis of a character’s remembrances and excursions into the past produced by the narrator’s constructing activity can be used within the frames of dominant and non-dominant analepses.

Russian Abstract

Анализируются мотивировки аналепсиса как одного из приемов построения сюжета. В русской филологической литературе данный прием именуется то вводимой воспоминаниями ретроспекцией, то обусловленным аукториальной активностью экскурсом в прошлое. Анализ повести Ю. Полякова Апофегей и привлекаемых попутно других произведений русской литературы показывает, что приемами мотивировки аналепсиса служат не только прием воспоминания, но и ряд других: ввод нового референта, стык информационных контекстов, анонсирующее сообщение. Поэтому наряду с терминами «ретроспекция» и «экскурс в прошлое» предлагается употреблять термины «доминантный аналепсис» и «недоминантный аналепсис». Подчеркивается, что в составе и доминантного, и недоминантного аналепсиса могут употребляться и приемы-ретроспекции, построенные на основе воспоминаний персонажа, и «эксурсы в прошлое», произведенные конструктивной активностью нарратора.

Keywords

analepsis, retrospection, excursion into the past, remembrance device, analepsis motivation devices, dominant analepsis, non-dominant analepsis

Russian Keywords

аналепсис, ретроспекция, экскурс в прошлое, прием воспоминания, приемы мотивировки аналепсиса, доминантный аналепсис, недоминантный аналепсис

References

Bernadskaya, Nina I. Ideino-khudozhestvennaya funktsiya vremennykh smeshchenii v kompozitsii sovremennogo romana. Avtoreferat dissertatsiyi na soiskanie uchenoi stepieni kandidata filologicheskich nauk. Kiev, 1986.

Bulgakov, Mikhail A. Master i Margarita. In: Sobranie sochinenii: v 10 t. Vol. 9. Moskva: Golos, 1999: 156–522.

Bunin, Ivan A. Legkoe dykhanie. In: Sobranie sochinenii: v 6 t. Vol. 4. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1988: 94–98.

Galperin, Igor R. Tekst kak obyekt lingvisticheskogo issledovaniya, 5-e izd. Moskva: KomKniga, 2007.

Gorbunova, Galina A. Dialogichnost i retrospektsiya kak sposoby kompozitsionnogo postroeniya romana Ya. L. Vishnevskogo ≪Odinochestvo v seti≫. In: Molodaya nauka: sbornik nauchnykh trudov nauchno-prakticheskoi konferentsii dlya studentov i molodykh uchenykh, ed. N. G. Goncharova. Simferopol: IT «ARIAL», 2016: 332–333.

Grin, Aleksandr S. Alye parusa. In: Sobranie sochinenii: v 6 t. Vol. 3. Moskva: Pravda, 1980: 3–69.

Leites, Natalya S. O nekotorykh novykh osobennostyakh funktsii vremeni v kompozitsii romana (na materile nemetskoi literatury). In: Sbornik materialov k nauchnoi sessii vuzov Uralskogo ekonomicheskogo raiona (fevral 1963). Filologicheskie nauki. Literaturovedenie, ed. B. A. Bazilevskii. Sverdlovsk, 1963: 60–65.

Markovich, Vladimir M. ≪Arkhaicheskie≫ konstruktsii v ≪Palate № 6≫: http://lit.phil.spbu.ru/article.php?id=22

Maslov, Yurii S. Struktura povestvovatelnogo teksta i tipologiya preterialnykh sistem slavyanskogo glagola. In: Izbrannye trudy: Aspektologiya. Obshchee yazykoznanie. Moskva: Yazyki slavyanskikh kultur, 2004: 216–249.

Merkulova, Maiya G. Retrospektsiya: shekspirovskaya model retrospektsii v ≪Hamlete≫. http://www.worldshake.ru/ru/Encyclopaedia/3770.html

Polyakov, Yurii M. Apofegei. Moskva: Izdatelstvo AST, 2015.

Rogova, Galina I. Retrospektsiya kak forma kompozitsionnykh poiskov v sovremennoi sovetskoi proze. Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoi stepieni kandidata filologicheskich nauk. Moskva, 1983.

Rzhevskaya, Nelli F. “Kontseptsiya khudozhestvennogo vremeni v sovremennom romane (funktsiya «retrospektsii» v romane)”. Filologicheskie nauki. No. 4 (1970): 28–40.

Sukhikh, Igor N. Teoriya literatury. Prakticheskaya poetika: uchebnik. Sankt-Peterburg: Filologicheskii fakultet SPbGU, 2014.

Tendryakov, Vladimir F. Tugoi uzel. In: Izbrannye proizvedeniya: v 2 t. Vol. 1. Moskva: Goslitizdat, 1963: 145–376.

Tolstoi, Aleksei N. Gadyuka. In: Sobranie sochinenii: v 8 t. Vol. 4. Moskva: Pravda, 1972: 65–104.

Tolstoi, Lev N. Smert Ivana Ilicha. In: Polnoe sobranie sochinenii: v 90 t. Vol. 26. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1936: 61–113.

Tyupa, Valerii I. Analiz khudozhestvennogo teksta: uchebnoe posobie dlya studentov filologicheskikh fakultetov vysshikh uchebnykh zavedenii, 3-e izd. Moskva: Izdatelskii tsentr «Akademiya», 2009.

Yefimenko, Aleksandr E. Analepticheskoe informativnoe soobshchenie kak faktor tekstoporozhdeniya. In: Russkaya slovesnost v nauchnom, kulturnom i obrazovatelnom prostranstve (k 90-letiyu so dnya rozhdeniya professora V. I. Maksimova): materialy dokladov i soobshchenii XXI mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii, ed. N. T. Svidinskaya. Sankt-Peterburg: FGBOUVO «SPbGUPTD», 2016: 228–233.

Yefimenko, Aleksandr E. Logika samorazvitiya sobytiya i konstruktivnaya aktivnost narratora. In: Aktualnye voprosy filologii i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov: stati i materialy Vosmoi mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Aktualnye voprosy filologii i metodiki prepodavaniya inostrannykh yazykov». 24–25 fevralya 2016 g., ed. T. L. Masych. Sankt-Peterburg: RGGMU, 2016: 74–80.

Yefimenko, Aleksandr E. ≪Smert Ivana Ilicha≫ L. N. Tolstogo: motivirovki porozhdeniya diegezisa. In: Interpretatsiya teksta: lingvisticheskii, literaturovedcheskii i metodicheskii aspekty: materialy XI Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii, ed. L. V. Butylskaya. Chita: ZabGU, 2018: 36–39.

First Page

173

Last Page

187

Language

rus

Share

COinS