•  
  •  
 

Russian Title

О мандельштамовских подтекстах у И. Бродского: „Колыбельная Трескового мыса”

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-6133-021X Бараш Ольга

Abstract

The article identifies the set of texts by Osip Mandelshtam which served as possible sources of allusions for Iosif Brodsky’s poem “Lullaby of Cape Cod” (also related works by Bethea, Akhapkin and Ranchin are taken into account). The interrelations of the texts by the two authors are considered at the levels of lexis and motives. An attempt is made to analyze Brodsky’s quoting technique, as well as to interpret the “Lullaby of Cape Cod” in the context of Mandelshtam’s poetic world.

Russian Abstract

В статье вычленяется круг текстов О. Мандельштама, послуживших возможными источниками аллюзий для стихотворения И. Бродского Колыбельная Трескового мыса (с учетом работ на эту тему Д. Бетеа, Д. Ахапкина, А. Ранчина). Взаимосвязи текстов двух авторов рассматриваются на лексическом и мотивном уровнях. Предпринимается попытка анализа техники цитирования И. Бродского, а также высказываются замечания к интерпретации стихотворения Колыбельная Трескового мыса в контексте поэтического мира О. Мандельштама.

Keywords

Russian poetry, Iosif Brodsky, quoting technique, intertextual links, Osip Mandelshtam

Russian Keywords

русская поэзия, подтекст, Иосиф Бродский, техника цитирования, межтекстовые связи, Осип Мандельштам

References

Akhapkin, Denis N. “«Istochniki sveta» Iosifa Brodskogo”. Zvezda. No. 5 (2018): 5.

Akhapkin, Denis N. “Kolybelnaya Treskovogo mysa: otkrytie Ameriki Iosifa Brodskogo”. Novoe literaturnoe obozrenie. No. 6 (2017). https://magazines.gorky.media/nlo/2017/6/kolybelnaya-treskovogo-mysa-otkrytie-ameriki-iosifa-brodskogo.html

Barash, Olga Ya. O vozmozhnykh podtekstakh ≪Pisem rimskomu drugu≫ I. Brodskogo. In: Russkaya filologiya. Uchenye zapiski kafedry literatury i metodiki ee prepodavaniya, ed. I. V. Romanova, L. V. Pavlova, L. G. Kayanidi. Smolensk: SmolGU, 2015: 212–218.

Bethea, David M. Joseph Brodsky and the Creation of Exile. Princeton, New Jersey: Princeton University press, 1994.

Blum, Kharold. Strast vliyaniya. Yekaterinburg: Izdatelstvo Uralskogo universiteta, 1998.

Brodskii, Iosif. Kniga intervyu. Moskva: Zakharov, 2007.

Brodskii, Iosif. Peresechennaya mestnost: Puteshestviya s kommentariyami. Moskva: Nezavisimaya gazeta, 1995.

Brodskii, Iosif. Sochineniya Iosifa Brodskogo: v 7 t., ed. Ya. A. Gordin. Sankt-Peterburg: Pushkinskii fond, 2000–2001.

Burnett, Leo. The Complicity of the Real: Affinities in the Poetics of Brodsky and Mandelstam. In: Brodsky’s Poetics and Aesthetics, ed. L. Loseff, V. Polukhina. Basingstoke, GB: Macmillan Press, 1990.

Genis, Aleksandr. “Mesto i vremya”. Novaya gazeta. No. 53 (2010). https://www.novayagazeta.ru/articles/2010/05/21/3297-mesto-i-vremya

Levin, Yurii I. Zametki o krymsko-ellinskikh stikhakh O. Mandelshtama. In: Izbrannye trudy. Moskva: Yazyki russkoi kultury, 1998: 82–85.

Losev, Lev V. Primechaniya. In: I. Brodskii. Stikhotvoreniya i poemy: v 2 t. Vol. 1, ed. L. V. Losev. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Pushkinskogo doma, Vita Nova, 2011: 417–647.

Mandelshtam, Osip. Sochineniya: v 2 t., ed. P. M. Nerler. Moskva: Khudozhestvennaya literatura, 1990.

Mityushin, Leonid G. Konkordans k stikham O. Mandelshtama. https://rvb.ru/mandelstam/m_o/concordance/index.htm

Novikov, Lev A., Preobrazhenskii, Sergei Yu. Klyuchevye slova i ideino-esteticheskaya struktura proizvedeniya. In: Yazyk russkoi poezii XX veka, ed. V. P. Grigorev. Moskva: UDN, 1989: 13–35.

Preobrazhenskii, Sergei Yu. K tipologii mezhtekstovykh otnoshenii: allyuziya i tsitata (na materiale poezii L. Gubanova). In: Russkaya alternativnaya poeziya XX veka, ed. T. A. Mikhailova. Moskva: MGU, 1989: 43–47.

Ranchin, Andrei M. Na piru Mnemoziny. Interteksty Iosifa Brodskogo. Moskva: NLO, 2004.

Taranovskii, Kirill F. Ocherki o poezii O. Mandelshtama. In: O poezii i poetike. Moskva: Yazyki russkoi kultury, 2000: 13–208.

First Page

43

Last Page

55

Language

rus

Share

COinS