•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica

Russian Title

«Старый рок», «Согдлядатай суровый», «Сержант Командоров». Трансформации образа Командора в русской поэзии первой половины XX века

Abstract

The aim of this article is to analyze the narrative poem Don Juan by Nikolai Otsup – a poet of the first wave of Russian emigration. Otsup’s work is being compared with the poem The Commander’s Footsteps by Aleksandr Blok and the narrative poem Komandorov’s Footsteps by David Samoilov. The author pays attention to the similarities in poetic images, sound and colouristic symbols. Thanks to the contextualization of Otsup’s narrative poem, the author discovers a common tendency in creating the poetic image of the Commander and in the motif of revenge in the Russian poetry of the first half of the 20th century.

Russian Abstract

Предметом интереса в данной статье является поэма Дон Жуан Николая Оцупа – поэта первой волны русской эмиграции. Поэма подвергается сравнительному анализу со стихотворением Александра Блока Шаги Командора и с поэмой Давида Самойлова Шаги Командорова. Автором делается ряд замечаний по поводу общих для поэтов образов, символов, звуковых и цветовых характеристик. Анализ выбранных стихотворений приводит автора к раскрытию общей тенденции изображения Командора и разработки мотива расплаты в русской поэзии первой половины XX столетия.

Keywords

Aleksandr Blok, Nikolai Otsup, David Samoilov, Don Juan, Commander, motif of revenge, intertextuality, the first wave of Russian emigration

Russian Keywords

А. Блок, Н. Оцуп, Д. Самойлов, Дон Жуан, Командор, мотив расплаты, интертекстуальность, эмиграция первой волны

References

Allyen, L`yu. „S dushoy i talantom…”. Shtrikhi k portretu Nikolaya Otsupa. In: Otsup, Nikolay. Okean vremeni: Stikhotvorieniya; Dnevnik v stikhakh; Stat’i i vospominaniya. St. Petersburg: Logos, 1993: 3–24.

Bagno, Vsevolod. „Kamennyy gost’” Pushkina kak perekrostok drevneyshikh legend i mifov. In: Rossiya i Ispaniya: obshchaya granica. St. Petersburg: Nauka, 2006: 235–241.

Bagno, Vsevolod. Rasplata za svoyevolie, ili volya k zhizni. In: Mif o Don Zhuane, ed. Vsevolod Bagno. St. Petersburg: Terra Fantastica 2000: 6.

Blok, Aleksandr A. Shagi Komandora. In: Don Zhuan russkiy, ed. Aleksey V. Parin. Moskva: Agraf, 2000: 502–503.

Dolgopolov, Leonid K. Aleksandr Blok lichnost’ i tvorchestvo. Leningrad: Nauka, 1980.

Ivanov, Vyacheslav Vs. K issledovaniyu poetiki Bloka. In: Izbrannye trudy po semiotikie i istorii kul’tury. Vol. 3. Moskva: Yazyki slavyanskoy kul’tury, 2004: 647.

Kormilov, Sergey I. „Preobrazhenie proshlogo”. Vestnik PSTGU III: Filologiya, 2 (16), (2009): 55–56. http://pstgu.ru/download/1252604854.razbory.pdf

Magomedova, Dina. „Aleksandr Blok ‘Neznakomka’: vnutrennyaya struktura i kontekst prochteniya”. Vestnik PSTGU III: Filologiya, 2 (16), (2009): 55–56. http://pstgu.ru/download/1252604854.razbory.pdf

Otsup, Nikolay. Don Zhuan. In: Okean vremeni: Stikhotvorieniya; Dnevnik v stikhakh; Stat’i i vospominaniya. St. Petersburg: Logos, 1993: 65–70.

Pikov, Gennadiy. Don Guan i Don Khuan: vzglyad istorika na problemu vospriyatiya ispanskoy kul’tury v Rossii nachala XIX veka. In: Mifema „Don Zhuan” v muzykal’nom iskusstve i literature, ed. Boris A. Shindin, Yevgeniy G. Gurenko et al. Novosibirsk: NGK, 2002: 43–93.

Safronova, Yekaterina A. Poeziya N. A. Otsupa 1918–1930-kh godov v kul’turno-istoricheskom aspekte. Avtoreferat dissertatsii na soisk. uch. step. kand. filol. nauk. Tomsk, 2015.

Szymańska, Aleksandra, „Donzhuanovskaya tema v tvorchestve Davida Samoylova”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica, № 4, (2011): 94–104.

Yakobson, Roman O. Statuya v poeticheskoy mifologii Pushkina. In: Raboty po poetike. Moskva: Progress, 1987.

First Page

73

Last Page

84

Language

rus

Share

COinS