•  
  •  
 

Polish Title

Obraz kliniczny afazji sensoryczno‑motorycznej (mieszanej). Objawy osiowe i towarzyszące

Abstract

The goal of this article is to present clinical picture of sensorimotor aphasia. Inability to name object (anomia) and inability to speak in a grammatically correct fashion (agrammatism) are an examples of the axial symptoms. Accompanying symptoms include i.a. memory disorder, apraxie, alexias and agraphias. Aphasia is a disorder of language that causes major disability in communication with other people. It leads to a state of handicap which reduces quality of life among patients.

Polish Abstract

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obrazu klinicznego afazji sensoryczno‑motorycznej. Do objawów osiowych afazji mieszanej należą anomia i agramatyzm. Wśród objawów współtowarzyszących wymienia się między innymi zaburzenia pamięci, apraksje, aleksje oraz agrafie. Afazja to zaburzenie poszczególnych funkcji językowych skutkujące dysfunkcją w zakresie komunikacji z innymi ludźmi. Prowadzi to do powstania stanu niepełnosprawności, a co za tym idzie – do znacznego obniżenia jakości życia pacjentów.

Keywords

sensorimotor aphasia, speech disorder, quality of life, anomia, agrammatism

Polish Keywords

afazja sensoryczno‑motoryczna, zaburzenie mowy, jakość życia, anomia, agramatyzm

References

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 13–35.

Herzyk A., 2009, Wprowadzenie do neuropsychologii klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Jastrzębowska G., 1998, Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Jastrzębowska G., 2003, Afazja, dysfazja dziecięca, [w:] G. Jastrzębowska, T. Gałkowski (red.), Logopedia – pytania i odpowiedzi, t. 2, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 83–119.

Kądzielawa D., 1993, Afazja, [w:] T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski (red.), Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 70–73.

Knychalska‑Zbierańska M., 2014, Afazja – złodziejka słów. Studium przypadku, „Logopedia Silesiana”, nr 3, s. 271–284.

Lewicka T., Stompel D., Nowakowska‑Kempna I., 2014, Zaburzenia językowe w chorobach neurodegeneracyjnych – aspekty diagnostyczne i terapeutyczne „Logopedia Silesiana”, nr 3,s. 76–94.

Maruszewski M., 1966, Afazja. Zagadnienia teorii i terapii, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Maruszewski M., 1974, Chory z afazją i jego usprawnianie, Warszawa: „Nasza Księgarnia”.

Pąchalska M., 1999, Afazjologia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pąchalska M., 2005, Neuropsychologiczna diagnostyka afazji, [w:] E. Szeląg, T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Podstawy neurologopedii, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 750–845.

Pąchalska M., 2008, Rehabilitacja neuropsychologiczna. Procesy poznawcze i emocjonalne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Pąchalska M., 2011, Patogeneza i neuropsychologiczna diagnostyka afazji, [w:] Ł. Domańska, A. Borkowska (red.), Podstawy neuropsychologii klinicznej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 153–194.

Pruszewicz A., 1992, Foniatria, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Sadowski B., Chmurzyński J.A., 1989, Biologiczne mechanizmy zachowania, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Styczek I., 1980, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Walsh K., 1997, Neuropsychologia kliniczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

First Page

145

Last Page

158

Language

pol

Share

COinS