•  
  •  
 

Polish Title

Kształcenie logopedów na Uniwersytecie Łódzkim – historia i współczesność

Abstract

Polish logopedics has been undergoing many dynamic changes, among others in the field of education of speech therapists. The article presents the history and present day of logopedic academic milieu in Łodź, in which the significant role has been played by the university.

Polish Abstract

W ostatnim ćwierćwieczu obserwuje się dynamiczne zmiany w polskiej logopedii, obejmujące także kształcenie logopedów. Artykuł prezentuje historię i współczesność łódzkiej logopedii akademickiej, w której rozwoju znaczącą rolę odegrał Uniwersytet Łódzki.

Keywords

logopedics, education of speech therapists, University of Łódź

Polish Keywords

logopedia, kształcenie logopedów, Uniwersytet Łódzki

References

Emiluta‑Rozya D., 2012, Historia logopedii w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 39–47.

Grabias S., 2006, Logopedia jako samodzielny unikatowy kierunek studiów w UMCS, „Biuletyn Logopedyczny”, nr 1–2 (18/19), s. 5–8.

Kraśniewski A., 2009, Proces Boloński. To już 10 lat, Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Milewski S., 2012, Trzydzieści lat kształcenia logopedów w Uniwersytecie Gdańskim, [w:] S. Milewski, K. Kaczorowska‑Bray (red.), Logopedia. Wybrane aspekty historii, teoriii praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, s. 30–38.

First Page

21

Last Page

30

Language

pol

Share

COinS