•  
  •  
 

Polish Title

Zaburzenia języka i mowy u pacjenta z rozpoznaniem postępującego zwyrodnienia nadjądrowego

Abstract

Steele‑Richardson‑Olszewski syndrome also known as progressive supranuclear palsy (PSP) is a neurodegenerative disease of the central nervous system of extrapyramidal type of neuropathy of unknown etiology. This chapter describes the case of 62 patients diagnosed with PSP, the changes they observe are related to selective linguistic dysfunction resulting from subcortical dementia and executive and motor dysfunction, and the functioning of the subject is significantly determined by emotional disturbance.

Polish Abstract

Zespół Steele’a‑Richardsona‑Olszewskiego, znany także jako progresywne porażenie nadjądrowe (PSP), to choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego o typie pozapiramidalnym o nieznanej etiologii. W artykule opisano przypadek 62‑letniego pacjenta, u którego rozpoznano PSP. Obserwowane u niego zmiany dotyczą zaburzeń w sferze emocjonalnej, wybiórczych zaburzeń kompetencji lingwistycznej, wynikających z obecności demencji korowo‑podkorowej oraz dysfunkcji motorycznych.

Keywords

progressive supranuclear palsy, dysarthria, dementia

Polish Keywords

postępujące porażenie nadjądrowe, dyzartria, otępienie

References

Dominguez D.I., De Strooper B., 2002, Novel therapeutic strategies provide the real test for the amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease, „Trends in Pharmacological Sciences” nr 23,s. 324–330.

Gatkowska I., 2012, Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ICD 10, 2008, Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD‑10, www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/klasyfikacje/ (dostęp: 28.06.2017).

Jauer‑Niworowska O., 2009, Dyzartria nabyta. Diagnoza logopedyczna i terapia osób dorosłych, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

Jauer‑Niworowska O., Kwasiborska J., 2009, Dyzartria. Wskazówki do diagnozy różnicowej poszczególnych typów dyzartrii, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.

Jendroska K., Rossor M.N., Mathias C.J., Daniel S.E., 1995, Morphological overlap between corticobasal degeneration and Pick’s disease: a clinicopathological report, „Movement”, nr 10(1),s. 111–114.

Kertesz A., Davidson W., Munoz D.G., 1999, Clinical and pathological overlap between frontotemporal dementia, primary progressive aphasia and corticobasal degeneration: the Pick complex, „Neurology”, nr 10(1), s. 46–49.

Kozubski W., Liberski P.P., 2006, Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lebrun Y., Devreux F., Rousseau J.J., 1986, Language and speech in a patient with a clinical diagnosis of progressive supranuclear palsy, „ Brain and Language”, nr 27, s. 247–256.

Liberski P., Sobow T., Sikorska B., 2005, Postępujące zwyrodnienie nadjądrowe (choroba Steele‑Richardsona‑Olszewskiego), [w:] P.P. Liberski, W. Papierz (red.), Neuropatologia Mossakowskiego, Lublin: Wydawnictwo Czelej, s. 538–545.

Litvan I., Agid Y., Calne D., Campbell G., Dubois B., Duvoisin R.C., Goetz C.G., Golbe L.I., Grafman J., Growdon J.H., Hallett M., Jankovic J., Quinn N.P., Tolosa E., Zee D.S., 1996a, Clinical research criteria for the diagnosis of progressive supranuclear palsy(Steele‑Richardson‑Olszewski syndrome): report of the NINDS‑SPSP international workshop, „Neurology”, nr 47 (1), s. 1–9.

Litwin M., Pietrzyk I., 2013, Diagnoza i terapia dysfagii, Gliwice: Wydawnictwo Komlogo.

Morales B., Martinez A., Gonzalo I., Vidal L., Ros R., Gomez‑Tortosa E., Rabano A., 2002, Steele‑Richardson‑Olszewski syndrome in a patient with a single C212Y mutation in the parkin protein, „Movement Disorders in Neurologic and Systemic Disease”, nr 17(6), s. 1374–1380.

Morris H.R., Baker M., Yasojima K., Houlden H., Khan M.N., Wood N.W., Hardy J., Grossman M., Trojanowski J., Revesz T., Bigio E.H., Bergeron C., Janssen J.C., McGeer P.L., Rossor M.N., Lees A.J., Lantos P.L., Hutton M., 2002, Analysis of tau haplotypes in Pick’s disease, „Neurology”, nr 59(3), s. 443–445.

Olszewski H., 2008, Otępienie czołowo‑skroniowe. Ujęcie neuropsychologiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Panasiuk J., 2015, Postępowanie logopedyczne w przypadkach chorób neurodegeneracyjnych, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowanialogopedycznego, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej, s. 955–995.

Pąchalska M., 1999, Afazjologia, Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pąchalska M., Kurzbauer H., Grochmal‑Bach B., MacQeen B.D., Urbanik A., Herman‑Sucharska I., 2011, Nietypowe zaburzenia języka i mowy u pacjentki z klinicznym rozpoznaniem zespołu Steele’a‑Richardsona‑Olszewskiego, [w:] J. Leszek (red.), Choroby otępienne. Teoria i praktyka, Wrocław: Wydawnictwo Continuo, s. 271–290.

Piskunowicz M., Bieliński M., Zgliński A., Borkowska A., 2013, Testy fluencji słownej – zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej, „Psychiatria Polska”, t. XLVII, nr 3,s. 475–485.

Richardson J.C., Steele J., Olszewski J., 1963, Supranuclear ophthalmoplegia, pseudobulbar palsy, nuchal dystonia and dementia. A clinical report on eight cases of „heterogeneous system degeneration”, „Transactions of the American Neurological Association”, nr 88, s. 25–29.

Sitek E.J., Konkel A., Międzobrodzka E., Sołtan W., Barczak A., Sławek J., 2014, Kliniczne zastosowanie prób fluencji słownej w chorobie Huntingtona, „Hygeia Public Health”, nr 49(2),s. 215–221.

Steele J.C., Richardson J.C., Olszewski J., 1964, Progressive supranuclear palsy; a heterogenous degeneration involving the brain stem, ganglia and cerebellum with vertical gaze and pseudobulbar palsy, nuchal dystonia and dementia, „Archives of Neurology”, nr 10, s. 333–359.

Stręk P., 2002, Diagnostyka dysfagii ustno‑gardłowej, „Terapia”, nr 10(2), s. 12–15.

Szepietowska E.M., 2000, Badanie neuropsychologiczne. Procedura i ocena, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Szepietowska E.M., Gawda B., 2011, Ścieszkami fluencji werbalnej, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie‑Skłodowskiej.

Szepietowska E.M., Hasiec T., Janczyk‑Mikoś A., 2012, Fluencja słowna werbalna i niewerbalna w różnych stadiach i formach choroby Parkinsona, „Psychogeriatria Polska”, nr 9(4), s. 137–148.

Szłapa K., Tomasik I., Wrzesiński S., 2013, Kwestionariusz diagnostyczny zaburzeń mowy ze szczególnym uwzględnieniem afazji i dyzartrii dla młodzieży i dorosłych, Gdańsk:Wydawnictwo Harmonia.

Szumska J., 1980, Metody badania afazji, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.

Tarkowski Z., 1999, Dyzartria, Lublin: Wydawnictwo Fundacji „Orator”.

Tomik J., Solowska B., 2015, Zaburzenia połykania, „Neurolingwistyka Praktyczna”, nr 1, s. 27–41.

Wiskirska‑Woźnica B., 2016, Wprowadzenie do dysfagii jako problemu wielospecjalistycznego, „Otorynolaryngologia” nr 15(2), s. 59–62.

Wskirska‑Woźnica B., Pruszewicz A., Walczak A., 2002, Zaburzenia połykania – postępowanie diagnostyczne i zasady rehabilitacji, „Przewodnik Lekarza. Otolaryngologia”, nr 9, s. 102–104.

First Page

43

Last Page

61

Language

pol

Share

COinS