•  
  •  
 

Polish Title

Problemy dysleksji, czyli specyficznych trudności w czytaniu – refleksje na kanwie lektury serii książek Anny Radwańskiej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-7060-2934 Rocławska‑Daniluk Małgorzata

Abstract

The aim of the article is a review of selected literature on dyslexia published in Poland described from the historical perspective. The integral part of the review is devoted to the series Jak pomóc dziecku z dysleksją written by A. Radwańska and published by Difin in 2017–2019. This study has identified two scientific perspectives nowadays developed in Poland connected with reading and writing difficulties.

Polish Abstract

Celem artykułu jest dokonanie przeglądu wybranej literatury dotyczącej dysleksji, opublikowanej w Polsce. Opis ukazuje perspektywę historyczną badań, a jego kulminacyjnym fragmentem jest recenzja serii opublikowanej w Wydawnictwie Difin przez Annę Radwańską w latach 2017–2019 pt. Jak pomóc dziecku z dysleksją. Rozważania podsumowuje wskazanie dwóch perspektyw badawczych problematyki zaburzeń czytania i pisania, jakie rozwijane są obecnie w Polsce.

Keywords

dyslexia, reading and writing disorders, pedagogical therapy, glottodidactics

Polish Keywords

dysleksja, zaburzenia czytania i pisania, terapia pedagogiczna, glottodydaktyka

References

Bogdanowicz M., 2009, Fakty, mity i kontrowersje wokół diagnozy dysleksji, [w:] G. Krasowicz‑Kupis (red.), Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, s. 16–39.

Bogdanowicz M. (red.), 2005, Terapia pedagogiczna. Przewodnik bibliograficzny, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Bogdanowicz M. (red.), 2016, Dysleksja w wieku dorosłym, Gdańsk: Harmonia Universalis.

Davis R. D., Braun E. M., 2001, Dar dysleksji. Dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć, Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S‑ka.

Drath A., 1959, Dysleksja, „Szkoła Specjalna”, nr 4–5, s. 194–201.

Drath A., 1986, Jak postępować z dzieckiem nerwicowym, Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Harmacińska‑Kowalewska M., 2018, Pamięć dziecka a syntetyzowanie wyrazów z fonemów na etapie przygotowania do nauki czytania i pisania, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, promotor: M. Rocławska‑Daniluk.

Linksman R., 2005, W jaki sposób szybko się uczyć, Warszawa: Świat Książki.

Radwańska A., 2017, Jak pomóc dziecku z dysleksją. Poradnik dla rodziców i nauczycieli, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Radwańska A., 2019a, Jak pomóc dziecku z dysleksją: ćwiczenia dla uczniów klas 4–6. Część 2, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Radwańska A., 2019b, Jak pomóc dziecku z dysleksją: poradnik dla rodziców i nauczycieli: ćwiczenia praktyczne dla uczniów 7–8 klas szkoły podstawowej. Część 3, Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Robertson J., 2001, Dyslexia and Reading. A Neuropsychological Approach, London–Philadelphia: Whurr Publishers.

Rocławska‑Daniluk M., 2007, Rozwój sprawności syntetyzowania wyrazów z fonemów w grupie dzieci 6‑letnich, Gdańsk: Glottispol.

Rocławska‑Daniluk M., 2018, Czytanie i pisanie. Metodyka zajęć korekcyjno‑wyrównawczych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Rocławski B., 2005, Badanie tempa i techniki czytania, Gdańsk: Glottispol.

Sovak M., 1978, Logopedie, Praha: Státni pedagogické nakladatelství.

Spionek H., 1963, Rozwój i wychowanie małego dziecka, Warszawa: Nasza Księgarnia.

Spionek H., 1965, Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Uzdańska R., 1937, Trudności w nauce czytania i pisania, http://pbc.gda.pl/dlibra/doccontent?id=12405 (dostęp: 20.07.2019).

Walsh K., Darby D., 2008, Neuropsychologia kliniczna Walsha, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zakrzewska B., 1999, Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA.

First Page

177

Last Page

186

Language

pol

Share

COinS