•  
  •  
 

Polish Title

Fonodydaktyka w kształceniu akademickim przyszłych logopedów i nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-2414-9745 Biernacka Michalina

Abstract

The aim of this paper is to show relevant teaching topics of Polish language phonodidactics, which, as it is believed, should be obligatory in such majors or specializations as teaching Polish/second language to foreigners or speech‑language pathology. The changing world and the growing number of multilingual people in Poland determine specific changes in universities that include work with people with migration experience. The issues in question should be discussed during the course of studies in order to prevent students of both disciplines from making mistakes during their professional practice.

Polish Abstract

Celem artykułu jest wykazanie istotnych treści nauczania z zakresu fonodydaktyki polonistycznej, które – jak się uważa – powinny być obowiązkowe na takich kierunkach lub specjalizacjach, jak nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego czy logopedia. Przeobrażający się świat i coraz większa liczba osób wielojęzycznych w Polsce determinują określone zmiany w programach nauczania, które uwzględniają pracę z osobami z doświadczeniem migracji. Na przykładzie autorskich zajęć wymienia się te zagadnienia, które w opinii autorki tekstu powinny być omawiane w trakcie studiów, aby uchronić adeptów obu dyscyplin przed popełnianiem błędów podczas praktyki zawodowej.

Keywords

phonodidatics, intercultural speech‑language pathology, teaching pronunciation, Polish as a foreign language

Polish Keywords

fonodydaktyka, logopedia międzykulturowa, nauczanie wymowy, język polski jako obcy

References

Bednarska‑Adamowicz K., Dembińska K., Małyska A., 2019, Łatwo ci mówić! Ćwiczenia fonetyczne dla obcokrajowców uczących się języka polskiego, Warszawa: Start Polish.

Biernacka M., 2016, Znajdź z polskim wspólny język. Fonetyka w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Ciechanowska D., 2014, Akademickie kształcenie pokolenia Y w perspektywie zmian w dydaktyce szkoły wyższej, [w:] Ciechanowska D. (red.), Perspektywy zmian w praktyce kształcenia akademickiego, Szczecin: Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, s. 177–195.

Czaplewska E. (red.), 2018, Logopedia międzykulturowa, Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Denek K., 2013, Uniwersytet. Między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości, „Edukacja Humanistyczna”, nr 1(28), s. 7–21.

http://edukacjadwujezyczna.com (dostęp: 10.07.2019).

http://fonem.eu (dostęp: 10.07.2019).

http://polfon.upol.cz (dostęp: 10.07.2019).

https://www.speechpathologyaustralia.org.au (dostęp: 10.07.2019).

http://wymowapolska.pl (dostęp: 10.07.2019).

Karczmarczuk B., 1987, Wymowa polska z ćwiczeniami, Lublin: Wydawnictwo Polonia.

Kołaczek E., 2017, Testuj swój polski – Fonetyka, Kraków: Wydawnictwo Prolog.

Madelska L., 2010, Posłuchaj, jak mówię (Podręcznik ucznia; Poradnik dla rodziców i nauczycieli; Film dydaktyczny). Materiały do ćwiczenia słuchu i wymowy dla dzieci oraz dla dorosłych, uczących się języka polskiego jako obcego, Wiedeń: Artjam‑studios.

Majewska‑Tworek A., 2010, Szura, szumi i szeleści. Ćwiczenia fonetyczne nie tylko dla cudzoziemców, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut.

Młynarska M., Smereka T., 2000, Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Porayski‑Pomsta J., Kwasiborska‑Dudek J., Jauer‑Niworowska O., Lipiec D., Więcek‑Poborczyk I., Golanowska M., Malinowska A., 2013, Znaki fonetyczne do zapisu poprawnych i zdeformowanych realizacji fonemów języka polskiego w alfabetach międzynarodowym i slawistycznym, Gdańsk: Przedsiębiorstwo Glottispol.

Rybka P., 2015, Międzynarodowy alfabet fonetyczny w slawistyce, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szpyra‑Kozłowska J., 2013, Sukcesy i porażki fonodydaktyki języka polskiego jako obcego. Uwagi postronnej obserwatorki, „Poradnik Językowy”, nr 2, s. 7–21.

Tambor J., Maciołek M., 2012, Głoski polskie. Przewodnik fonetyczny dla cudzoziemców i nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

First Page

31

Last Page

43

Language

pol

Share

COinS