•  
  •  
 

Logopaedica Lodziensia

Polish Title

Jeden czy dwa języki w komunikacji z dziećmi ze spektrum zaburzeń autystycznych?

Abstract

The emerging research comparing verbal and non‑verbal development in typical individuals and those on the autism spectrum reveals no differences in the acquisition rate of specific features or concepts. Research on families suggests that what parents need is not to be given advice, but rather to be understood and supported by professionals who are family‑centered as well as culturally and linguistically responsive. Choices about language use in families are complex matters that shift dynamically over time. These shifts can include changes in family membership, situational demands, variations in language proficiencies and many other constraints and affordances of family life that require constant adaptation and fluidity. Which language parents choose to speak with their children comes from deeply personal decisions that are neither right nor wrong, but those decisions are often constrained under the weight of fear and misinformation. Speech‑language pathologists play an indispensable role in lifting this weight so that families feel the freedom to arrive at ways of speaking that promote their families’ wellness and goals.

Polish Abstract

Najnowsze badania mające na celu porównanie poziomu rozwoju werbalnego i niewerbalnego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze spektrum autyzmu nie ujawniły różnic w możliwości nabywania języka angielskiego przy zachowaniu języka ojczystego jako L1. Badania prowadzone wśród rodziców dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem sugerują, że logopedzi nie powinni proponować nauczania tylko w języku angielskim (w nim prowadzona jest większość programów terapeutycznych) czy tylko ojczystym. Zadaniem logopedów i innych specjalistów jest zaplanowanie terapii w taki sposób, aby zachować szacunek dla kultury i języka swoich pacjentów. Wybór języka to złożona kwestia, uzależniona od struktury rodziny, wymagań sytuacyjnych, różnic w biegłości językowej oraz wielu innych ograniczeń i możliwości życia rodzinnego. To, w którym języku rodzice zdecydują się rozmawiać z dziećmi, powinno wynikać z ich osobistych decyzji. Decyzje te nie są ani dobre, ani złe, są jednak często podejmowane błędnie z powodu mylnego przekonania na temat negatywnego wpływu nauki dwóch języków na dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych. Logopedzi odgrywają ważną rolę w promowaniu wiedzy na ten temat – dzięki ich działalności rodziny mogą swobodnie korzystać z języka, który dobrze wpływa na samopoczucie i cele rodzin (utrzymanie języka dziedziczonego).

Keywords

autism spectrum disorder, bilingualism, special education, SLP, minority

Polish Keywords

autyzm, dwujęzyczność, edukacja specjalna, logopeda, mniejszość narodowa

References

Baker C., Wright W. E., 2017, Foundations of bilingual education and bilingualism, 6th ed., Bristol: Multilingual Matters.

Bauer S.C., Winegar J., Waxman S., 2016, How cultural differences affect autism diagnoses, Scientific American. Guest blog, https://news.northwestern.edu/stories/2016/04/opinion-scientificamerican-autism/ (accessed: 15.11.2018).

Becerra T. A., Ehrenstein O. S. von, Heck J. E., Olsen J., Arah O. E., Jeste S. S., Rodriguez M., Ritz B., 2014, Autism spectrum disorders and race, ethnic, and nativity: A population‑based study, “Pediatrics”, vol. 134(1), pp. e63–e71, http://doi.org/10.1542/peds.2013-3928

Bialystok E., 2001, Bilingualism in development: Language, literacy and cognition, Cambridge: Cambridge University Press.

Center for Disease Control and Prevention, 2018, Autism Spectrum Disorder, https://www/cdc.gov/ncbddd/autism/data.html (accessed: 15.11.2018).

Collier V. P., Thomas W. P., 2004, The astounding effectiveness of dual language education for all, “NABE Journal of Research and Practice”, vol. 2(1), pp. 1–20.

Drysdale H., Meer L. van der, Kagohara D., 2015, Children with autism spectrum disorder from bilingual families: A systematic review, “Review Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 2(1), pp. 26–38.

Ennis‑Cole D., Durodoye B. A., Harris H. L., 2013, The impact of culture on autism diagnosis and treatment: Considerations for counselors and other professionals, “The Family Journal”, vol. 21(3), pp. 279–287.

Fishman J. A., 2006, English only: Its ghosts, myths and dangers, [in:] N. H. Hornberger (ed.), Language loyalty, language planning and language revitalization: Recent writings and reflections from Joshua A. Fishman, Clevedon: Multilingual Matters, pp. 179–194.

Genesee F., 1983, Bilingual education of majority‑language children: The Immersion experiments in review, “Applied Psycholinguistics”, vol. 4(1), pp. 1–46.

Grosjean F., 2010, Bilingual life and reality, Cambridge: Harvard University Press.

Hambly C., Fombonne E., 2012, The impact of bilingual environments on language development in children with autism spectrum disorders, “Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 42(7), pp. 1342–1352, http://doi.org/10.1007/s10803-011-1365-z

Kay‑Raining Bird E., Lamond E., Holden J., 2012, Survey of bilingualism in autism spectrum disorders, “International Journal of Language & Communication Disorders”, no. 47, pp. 54–64, http://doi.org/10.1111/j1460-6984.2011.00071.x

Kremer‑Sadlik T., 2004, To be or not to be bilingual: Autistic children from multilingual families, Unpublished paper presented at The Fourth International Symposium on Bilingualism, Tempe.

Langdon H. W., Saenz T. I., 2016, Working with interpreters and translators. A guide for speech‑language pathologists and audiologists, San Diego: Plural Publishing.

Lindholm‑Leary K. J., Howard E. R., 2008, Language development and academic achievement in two‑way immersion programs, [in:] T. W. Fortune, D. J. Tedick (eds.), Pathways to multilingualism: Evolving perspectives od immersion education, Oxford: Blackwell, pp. 177–200.

Marian V., Shook A., Schroeder S. R., 2013, Bilingual two‑way immersion programs benefit academic achievement, “Bilingual Research Journal”, vol. 36(2), pp. 167–186.

Nevison C., Blaxill M., Zahorodny W., 2018, California autism prevalence trends from 1931 to 2014 and comparison to national ASD data from IDEA and ADDM, “Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 48(12), pp. 4103–4117.

Ohashi J. K., Mirenda P., Marinova‑Todd S., Hambly C., Fombonne E., Szatmari P., Thompson A., 2012, Comparing early language development in monolingual‑ and bilingual‑exposed young children with autism spectrum disorders, “Research in Autism Spectrum Disorders”, no. 6, pp. 890–897.

Paradis J., Genesee F., Crago M., 2011, Dual language development and disorders: A handbook on bilingualism and second language, Baltimore: Brookes Publishing.

Petersen J. M., Marinova‑Todd S., Mirenda P., 2012, Brief report: An exploratory study of lexical skills in bilingual children with autism spectrum disorder, “Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 42(7), pp. 1499–1503, http://doi.org/10.1007/s1080-011-1366-y

Ramaga P., 1992, The basis of minority identity, “Human Rights Quarterly”, vol. 14(3), pp. 409–428.

Reetzke R., Zou X., Sheng L., Katsos N., 2015, Communicative development in bilingually exposed Chinese children with autism spectrum disorders, “Journal of Speech, Language, and Hearing Research”, vol. 58(1), pp. 813–825, http://doi.org/10.1044/2015_JSLHR‑L‑13-0258

Schwartz M., Verschik A. (eds.), 2013, Successful family language policy: Parents, children and educators in interaction, vol. 7, Berlin: Springer.

Seung H., Siddiqi S., Elder J. H., 2006, Intervention outcomes of a bilingual child with autism, “Journal of Medical Speech‑Language Pathology”, vol. 14(1), pp. 53–63.

Seung H. K., 2017, How to handle bilingual children with autism spectrum disorder, “CSHA Magazine”, vol. 46(3), pp. 10–13.

Sugarman J., Geary C., 2018, English Learners in California: Demographics, outcomes, and state accountability policies, Washington: Migration Policy Institute.

U. S. Census Bureau, 2017, Percent of people 5 years and over who speak a language other than English at home: United States and Puerto Rico Universe: Populations 5 years and over 2016 American Community Survey 1‑year estimates, https://cdn.cnsnews.com/attachments/census‑other_than_english.pdf (accessed: 15.11.2018).

Valicenti‑McDermott M., Tarshis N., Schouls M., Galdston M., Hottinger K., Seijo R., Shinnar S., 2013, Language differences between monolingual English and bilingual English‑Spanish young children with autism spectrum disorders, “Journal of Child Neurology”, vol. 28(7), pp. 945–948, http://doi.org/10.1177/0883073812453204

Wharton R. H., Levine K., Miller E., Breslau J., Greenspan S. I., 2000, Children with Special Needs in Bilingual Families: A Developmental Approach to Language Recommendations, [in:] S. I. Greenspan, S. Wieder (eds.), The Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders Clinical Practice Guidelines, Bethesda: ICDL, pp. 141–151.

Yu B., 2013, Issues in bilingualism and heritage language maintenance: Perspectives of minority‑language mothers of children with autism spectrum disorders, “American Journal of Speech‑Language Pathology”, vol. 22, issue 1, pp. 10–24.

Yu B., 2016, Bilingualism as conceptualized and bilingualism as lived: A critical examination of the monolingual socialization of a child with autism in a bilingual family, “Journal of Autism and Developmental Disorders”, vol. 46, issue 2, pp. 424–435.

Yu B., Hsia S., 2018, Inclusion of heritage language learners on the autism spectrum: Lessons from second‐generation parents, “International Journal of Applied Linguistics”, https://doi.org/10.1111/ijal.12233

First Page

117

Last Page

124

Language

eng

Share

COinS