•  
  •  
 

Polish Title

Logopedia jako nauka interdyscyplinarna w oczach logopedów. Wstępne wyniki badań

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0425-6006 Pluta-Wojciechowska Danuta

Abstract

The author presents considerations on logopaedics as a science, exposing the interdisciplinary character of this discipline. The problem discussed in the paper is depicted in the context of two processes observed in science, namely dividing and combining knowledge. Against this background the author analyzes the subject and tasks of logopaedics, taking into account linguistics, pedagogy and psychology. She also presents preliminary results of survey research concerning the understanding by speech therapists of the interdisciplinarity of logopaedics, the specific nature of diagnosis and therapy methods which, in the opinion of respondents, are specific to logopaedics. She also points to the major tasks of logopaedics which are connected with ordering the methodology of proceeding and the education process.

Polish Abstract

Autorka przedstawia rozważania na temat logopedii jako nauki, eksponując jej interdyscyplinarność. Podejmowany w tekście problem przedstawia w kontekście dwu procesów obserwowanych w nauce, a mianowicie dzielenia i jednoczenia wiedzy. Na tym tle analizuje przedmiot i zadania logopedii, biorąc pod uwagę lingwistykę, medycynę, pedagogikę i psychologię. Przedstawia także wstępne wyniki badań ankietowych, które dotyczyły rozumienia przez logopedów interdyscyplinarności logopedii, specyfiki metod diagnozy i terapii, jakie – w opinii respondentów – są charakterystyczne dla logopedii. Wskazuje również najważniejsze zadania logopedii, które wiążą się z uporządkowaniem metodologii i metodyki postępowania, a także kształcenia.

Keywords

logopaedics as a science, interdisciplinary character of logopaedics, specific methods of diagnosis and speech therapy

Polish Keywords

logopedia jako nauka, interdyscyplinarność logopedii, specyficzne metody diagnozy i terapii logopedycznej

References

Chrzanowska Kluczewska E., 2007, Konsiliencja, czyli o porozumieniu między naukami w trzecim tysiącleciu, [in:] G. Szpila (ed.), Język polski XXI wieku: analizy, oceny, perspektywy, monografia z cyklu Język trzeciego tysiąclecia, Kraków: Tertium, pp. 15–23.

Dubisz S. (ed.), 2004, Uniwersalny słownik języka polskiego, electronic version, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Grabias S., 1997, Mowa i jej zaburzenia, “Audiofonologia”, vol. 10, pp. 3–20.

Grabias S., 2008, Postępowanie logopedyczne. Diagnoza, programowanie terapii, terapia, “Logopedia”, no. 37, pp. 13–27.

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [in:] S. Grabias, M. Kurkowski (eds.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 15–71.

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [in:] S. Grabias, J. Panasiuk. T. Woźniak (eds.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pp. 13–38.

Kita M., 2012, “Razem”. Konsiliencja, interdyscyplinarność, transdyscyplinarność, [in:] M. Kita, M. Ślawska (eds.), Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. T. 1: Stan wiedzy i postulaty badawcze, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 11–30.

Koczanowicz L., 2011, Interdyscyplinarność między rabunkiem a dialogiem, [in:] R. Włodarczyk, W. Żłobicki (eds.), Interdyscyplinarność i transdyscyplinarność pedagogiki – wymiary praktyczny i teoretyczny, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, pp. 35–43.

Łuczyński E., 2011, Rozgryzając tajniki mowy. Wiedza o języku polskim dla logopedów, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Michalik M., 2015, Transdyscyplinarność logopedii – między metodologiczną koniecznością a teoretyczną utopią, [in:] S. Milewski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 32–46.

Pluta-Wojciechowska D., 2019, Między lingwistyką a medycyną, [in:] D. Pluta-Wojciechowska, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, pp. 21–37.

Porayski-Pomsta J., 2013, Logopedia w społeczeństwie komunikacyjnym, [in:] Z. Zaro, J. Porayski-Pomsta (eds.), Język i logopedia, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 141–147.

Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/sjp/interdyscyplinarny.;2466577 (accessed: 9.12.2019).

First Page

141

Last Page

155

Language

eng

Share

COinS