•  
  •  
 

Polish Title

Zalecenia terapeutyczne dla opiekunów osób z dysfagią

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9305-5793 Hamerlińska Agnieszka

https://orcid.org/0000-0002-6553-0550 Błeszyński Jacek J.

https://orcid.org/0000-0002-9629-7800 Rottermund Jerzy

https://orcid.org/0000-0002-6946-9312 Knapik Andrzej

Abstract

The article presents the process of eating, and then describes dysphagia: its causes, classification and symptoms. The authors presented in the article selected diseases with which dysphagia coexists. The aim of the text is to indicate activities that can be used by caregivers of people with dysphagia in their daily care and therapy.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono proces jedzenia, a następnie dokonano opisu dysfagii: jej przyczyn, klasyfikacji oraz objawów. Autorzy ukazali wybrane schorzenia, z którymi dysfagia współwystępuje. Celem tekstu jest wskazanie czynności, które mogą być wykorzystywane przez opiekunów osób z dysfagią w codziennej pielęgnacji i terapii.

Keywords

family, disability, dysphagia, therapy

Polish Keywords

rodzina, niepełnosprawność, dysfagia, terapia

References

Ahearn W. H., 2001, Help! My son eats only macaroni and cheese: Dealing with feeding problems in children with autism, [in:] C. Maurice, G. Green, R. M. Foxx (eds.), Making a difference. Behavioral Intervention for Autism, Austin: PROED, pp. 51–73.

Arvedson J. C., 2013, Feeding children with cerebral palsy and swallowing difficulties, “European Journal of Clinical Nutrition”, no. 67, pp. 9–12.

Bialic K., 2016, Wsparcie społeczne rodziny z dzieckiem przewlekle chorym, “Seminare”, vol. 37, no. 1, pp. 131–142.

Białek K., 2015, Rodzina pod wpływem choroby jako stresora, “Państwo i Społeczeństwo”, vol. XV, no. 4, pp. 79–88.

Biernat J., 2003, Żywienie, żywność a zdrowie, Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Bojanowska M., Ciołek A., Czeczko R., 2015, Żywienie a rozwój dziecka, Lublin: Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis.

Boksa E., 2016, Dysfagia z perspektywy zaburzeń komunikacji językowej u dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, Kraków: Wydawnictwo Libron.

Brola W., Kasprzyk M., Fudala M., Opara J., 2013, Palliative care for patients with multiplesclerosis, “Medycyna Paliatywna”, vol. 5(2), pp. 41–47.

Bryant-Waugh R., Markham L., Kreipe R. E., Walsh B., 2010, Feeding and eating disorders in childhood, “International Journal of Eating Disorders”, vol. 43, no. 2, pp. 98–111.

Calis E. A., Veugelers R., Sheppard J. J., Tibboel D., Evenhuis H. M., Penning C., 2008, Dysphagia in children with severe generalized cerebral palsy and intellectual disability, “Developmental Medicine and Child Neurology”, vol. 50(8), pp. 625–630, http://dx.doi.org/10.1111/j.1469–8749.2008.03047.x

Chatoor I., 2002, Feeding disorders in infants and toddlers: diagnosis and treatment, “Child and Adolescence Psychiatric Clinics of North America”, no. 11, pp. 163–183.

Chmielewska J., Jamroz B., Sielska-Badurek E., Niemczyk K., 2016, Konsystencja i tekstura płynów i pokarmu jako ważny aspekt profilaktyki zachłystowego zapalenia płuc u pacjentów z dysfagią, [in:] M. Kurowska, J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (eds.), Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 279–286.

Compact P., Laake D., 2015, Jak ugryźć ADHD, Warszawa: Grupa Wydawnicza Foksal.

Dzierżanowski T., Rydzewska G., 2017, Zaburzenia połykania u chorych objętych opieką paliatywną, “Medycyna Paliatywna”, vol. 9(1), pp. 1–6.

Fraser S., Steele C., 2012, The effect of chin down position on penetration-aspiration in adults with dysphagia, “Canadian Journal of Speech-Language Pathology and Audiology”, vol. 36(2), pp. 142–148.

Gadowska-Cicha A., Sieroń A., Cak M., 2004, Dysfagia – alarmujący objaw, “Chirurgia Polska”, vol. 6, no. 2, pp. 101–107.

Ganesh R., Janakiraman L., Sathiyasekaran M., 2008, Plummer-Vinson syndrome: an unusual cause of dysphagia, “Annals of Tropical Paediatrics International Child Heath”, vol. 28(2), pp. 143–147, http://doi.org/10.1179/146532808X302170

Hamerlińska A., Grądzka O., 2017, Zaburzenia czynnościowe kompleksu ustno-twarzowego w zespole rzekomoopuszkowym, “Neurolingwistyka Praktyczna”, no. 3, pp. 129–141.

Hamerlińska-Latecka A., 2013, Dysfagia u pacjenta z chorobą nowotworową. Pomoc onkologopedy, “Forum Logopedyczne”, no. 21, pp. 124–130.

Hamerlińska-Latecka A., Pyszora A., Wójcik A., 2013, Dysfagia, [in:] A. Wójcik, A. Pyszora (eds.), Fizjoterapia w medycynie paliatywnej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, pp. 129–143.

Hoch T. A., Babbitt R. L., Farrar-Schneider D., 2001, Empirical Examination of a Multicomponent Treatment for Pediatric Food Refusal, “Education and Treatment of Children”, no. 24, pp. 176–198.

Januś-Laszuk B., Czernuszenko A., Mirowska-Guzel D., Członkowska A., 2012, Wpływ powikłań na przebieg rehabilitacji u pacjentów po przebytym udarze mózgu, “Terapia”, no. 1, pp. 41–44.

Kawczyńska-Butrym Z., 1995, Rodzinny kontekst zdrowia i choroby, Warszawa: Centrum Edukacji Medycznej.

Kesselring J., Beer S., 2005, Symptomatic therapy and neurorehabilitation in multiple sclerosis, “The Lancet Neurology”, no. 4, pp. 643–652.

Klisowska I., Dąbek A., Koprowski B., Kowalik M., Pidzik J., Machaj M., 2012, Udary mózgu u dzieci – czynniki ryzyka, objawy, rehabilitacja, “Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne”, vol. 2(4), pp. 311–314.

Klukowski K. S., Nowotny J., Czamara A., 2014, Słownik fizjoterapii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Krupp L. B., Rizvi S. A., 2009, Symptomatic therapy for underrecognized manifestations of multiple sclerosis, “Neurology”, vol. 58, supplement 4, pp. 32–39.

Litwin M., 2009, Logopedyczna terapia zaburzeń połykania w chorobach neurologicznych, “Logopeda”, vol. 1(7), pp. 126–138.

Narożny W., Szmaj M., 2014, Zaburzenia mowy w dysfagii, [in:] S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska-Bray (eds.), Biomedyczne podstawy logopedii, Gdańsk: Harmonia Universalis, pp. 176–185.

Przeździęk M., 2016, Wspomaganie karmienia u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym. Podstawowe zagadnienia, [in:] M. Kurowska, J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (eds.), Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 177–187.

Riquelme L. F., Benjamin R. D., Tahhan H. J., Sandoval G., Alomari N., Soyfer A., 2016, Feeding/swallowing disorders: Maintaining quality of life in persons with intellectual disability, “Journal of Intellectual Disability Diagnosis and Treatment”, vol. 4(2), pp. 81–93, http://doi.org/10.6000/2292–2598.2016.04.02.2

Riquelme L. F., Soyfer A., Engelman J., Palma G., Stein L., Chao J., 2008, Understanding oropharyngeal dysphagia: from hospital to home, “Home Health Care Management & Practice”, vol. 20(6), pp. 462–473, http://dx.doi.org/10.1177/1084822308318178

Ryżko J., Socha P., 2010, Żywienie niemowląt, dzieci i młodzieży, [in:] M. Grzymisławski, J. Gawęcki (eds.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 15–37.

Sołtys I., 2016, Wpływ typu karmienia na rozwój wzorców artykulacyjnych. Przeciwdziałanie zaburzeniom w wypadku karmienia sztucznego − zadania logopedy, [in:] M. Kurowska, J. Porayski-Pomsta, M. Przybysz-Piwko (eds.), Studia pragmalingwistyczne, Warszawa: Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 169–176.

Starosta M., Redlicka J., Brzeziański M., Niwald M., Miller E., 2016, Udar mózgu – ryzyko niepełnosprawności oraz możliwości poprawy funkcji motorycznych i poznawczych, “Polski Merkuriusz Lekarski”, vol. XLI(241), pp. 51–54.

Taranowicz I., 2001, Rola rodziny w opiece nad człowiekiem przewlekle chorym. Rodzina w czasach szybkich przemian, “Roczniki Socjologii Rodziny”, no. XIII, pp. 209–228.

Walden-Gałuszko K. de, 2011, Psychoonkologia w praktyce klinicznej, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Woynarowska B., 2010, Edukacja zdrowotna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

First Page

47

Last Page

59

Language

eng

Share

COinS