•  
  •  
 

Polish Title

Przygotowanie logopedy do pracy z dzieckiem z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Projekt modelu kształcenia

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-0425-6006 Pluta-Wojciechowska Danuta

Abstract

The article presents a design of a speech therapy educational model for the diagnosis and therapy of speech disorders in children with cleft lip and/or cleft palate. The issue of time of the implementation of this therapy model has been considered, taking into account the entire cycle of speech therapy education as well as the crucial skills with which the student should start the proposed lectures and classes. Besides, a list of issues to be implemented has been presented. The model can be used to develop detailed speech therapy education strategies during full-time and postgraduate studies, as well as various forms of professional development.

Polish Abstract

W artykule przedstawiono projekt modelu kształcenia logopedycznego w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i/lub podniebienia. Podjęto rozważania dotyczące czasu realizacji omawianego modułu zajęć, biorąc pod uwagę cały cykl kształcenia logopedycznego, niezbędnych umiejętności, z jakimi student powinien przystąpić do proponowanych wykładów i ćwiczeń, a także przedstawiono listę zagadnień do realizacji. Projekt może być wykorzystany do opracowania szczegółowych strategii kształcenia logopedycznego podczas studiów stacjonarnych i podyplomowych, jak również różnych form doskonalenia zawodowego.

Keywords

speech disorders in people with cleft, cleft dyslalia, cleft alalia, education of speech therapists

Polish Keywords

zaburzenia mowy osób z rozszczepem, dyslalia rozszczepowa, alalia rozszczepowa

References

Antkowski F., 1957, Patologia mowy w przypadkach „palatoschisis”, „Biuletyn Fonograficzny”, nr 2, s. 27–45.

Antkowski F., 1960, Uwagi o rehabilitacji (retranspozycji) mowy, „Biuletyn Fonograficzny”, nr 3, s. 59–65.

Emiluta-Rozya D., 2012, Formy zaburzeń mowy, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 73–87.

Grabias S., 2012, Teoria zaburzeń mowy. Perspektywy badań, typologie zaburzeń, procedury postępowania logopedycznego, [w:] S. Grabias, M. Kurkowski (red.), Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 15–71.

Grabias S., 2015, Postępowanie logopedyczne. Standardy terapii, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 13–38.

Grabias S., 2019, Język w zachowaniach społecznych. Podstawy socjolingwistyki i logopedii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Hardin-Jones M. A., Jones D. L., 2005, Speech production of preschoolers with cleft palate, „The Cleft Palate-Craniofacial Journal”, vol. 42(1), s. 7–13.

Hortis-Dzierzbicka M., 2004, Nasofiberoskopia w ocenie zastosowania płata gardłowego w niewydolności podniebienno-gardłowej u pacjentów z rozszczepem podniebienia, Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Borgis.

Kuehn D. P., Karlind T. M., 2000, Speech and Language Issues in the Cleft Palate Population: The State of the Art, „Cleft Palate – Craniofacial Journal”, vol. 37, no. 4, s. 348–1–348–35.

Kwiecień A., Dudkiewicz Z., 1996, Charakterystyka mowy dzieci z różnymi typami rozszczepu wargi i podniebienia, [w:] Z. Dudkiewicz (red.), II konferencja robocza – rehabilitacja mowy. Rozszczep wargi i podniebienia, Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży, s. 24–32.

Łyżyczka I., 1978, Metody rehabilitacji wymowy u dzieci z rozszczepem podniebienia, „Logopedia”, nr 13, s. 53–57.

Mierzejewska H., Emiluta-Rozya D., 1997, Projekt zestawienia form zaburzeń mowy, „Audiofonologia”, t. 10, s. 37–48.

Nikhila K. G., Prasad H., 2017, A Study on Patterns of Compensatory Articulation Errors with Reference to Age of Surgery in Children with Repaired Cleft Lip and Palate, „Global Journal of Otolaryngology”, vol. 7(2), s. 15–30, https://juniperpublishers.com/gjo/GJO.MS.ID.555706.php (dostęp: 26.07.2021).

Ostapiuk B., 2013a, Dyslalia. O badaniu jakości wymowy w logopedii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Ostapiuk B., 2013b, Dyslalia ankyloglosyjna. O krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pluta-Wojciechowska D., 2006, Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. Badania – Teoria – Praktyka, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH.

Pluta-Wojciechowska D., 2010, Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej. Dyslokacje, Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.

Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pluta-Wojciechowska D., 2013, Logopedyczne i foniatryczne ujęcie zakłóceń dźwięków mowy. Analiza kognitywna, „Nowa Audiofonologia”, t. 2, nr 3, s. 9–15.

Pluta-Wojciechowska D., 2015, Standard postępowania logopedycznego w przypadku rozszczepu wargi i podniebienia, [w:] S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak (red.), Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 727–779.

Pluta-Wojciechowska D., 2019a, Efektywność terapii dyslalii. Logopedyczno-lingwistyczna analiza wyników badań, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Pluta-Wojciechowska D., 2019b, Orofacjologopedia, „Logopedia”, nr 49, s. 137–158.

Pluta-Wojciechowska D., 2020, Terapia strategiczna dyslalii obwodowej. Inspiracje do ćwiczeń wargi i języka dla dzieci oraz dorosłych, Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.

Styczek I., 1981, Logopedia, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Trost J. E., 1981, Articulatory additions to the classical description of the speech of persons with cleft palat, „Cleft Palate Journal”, no. 18, s. 193–203.

Wyatt R., Sell D., Russell J., Harding A., Harland K., Albery E., 1996, Cleft palate speech dissected: a review of current knowledge and analysis, „British Journal of Plastic Surgery”, no. 49, s. 143–149.

First Page

171

Last Page

183

Language

pol

Share

COinS