•  
  •  
 

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0545-6416 Kamyk-Wawryszuk Agnieszka

References

Błeszyński J. J., 2006, Alternatywne i wspomagające metody komunikacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Cytowska B., 2019, Dorosłość z perspektywy osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną w świetle zrealizowanych wywiadów pogłębionych, „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, nr 34, s. 159–175.

Grycman M., 2014, Porozumiewanie się dzieci ze złożonymi zaburzeniami komunikacji. Podręcznik nie tylko dla rodziców, Kwidzyn: Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania się.

Jerzyk M., 2018, Oddziaływania wspierające rozwój komunikacji osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością, „Terapia Specjalna”, nr 4, s. 20–23.

Michalik M., 2018, Lingwistyczno-logopedyczne podstawy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Ujęcie metodologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Michalik M., 2020, Linguistics of Augmentative and Alternative Communication in the Process of Diagnosis of Speech Inability and Speech Non-Occurrence, „Logopaedica Lodziensia”, nr 4, s. 131–139.

Stowarzyszenie Na Tak, 2016, Obiektywna i subiektywna jakość życia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących województwo wielkopolskie. Uwarunkowania środowiskowe oraz poziom wsparcia realizatorów polityki społecznej, Poznań: Obserwatorium Integracji Społecznej działające przy Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej.

First Page

201

Last Page

207

Language

pol

Share

COinS