•  
  •  
 

Polish Title

Niepełnosprawność głosu u nauczycieli. Raport z badań

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-9305-5793 Hamerlińska Agnieszka

Abstract

Teachers are the professional group in which voice disorders are most often diagnosed. Voice disability can develop over many years, which makes it difficult to work and function daily. Recently, there has been an increase in the number of training courses, both in the prevention of voice disorders and the disorders themselves. Research was carried out among 221 teachers to present the state of voice disability in a given population and how many of the surveyed people are under the care of a phoniatrist. The research shows that in the majority of the surveyed teachers – 173 people (78%) – the degree of voice disability was low, in 41 people (18%) average, in 6 people (3%) it did not occur, and in 1 person (1%) was large. 62% of the teachers surveyed are under the constant care of a phoniatrist. The physical sphere of the voice is the most vulnerable. Teachers abuse the voice (which can be seen at the subjective percentage price – p = 0.025) and this is the cause of voice disability. Teachers are a professional group that needs increased and continuous support in the prevention of voice disorders.

Polish Abstract

Nauczyciele to grupa zawodowa, w której najczęściej diagnozowane są zaburzenia głosu. Niepełnosprawność głosowa może rozwijać się przez wiele lat, co utrudnia wykonywanie pracy i codzienne funkcjonowanie. W ostatnim czasie obserwuje się zarówno wzrost liczby szkoleń z profilaktyki zaburzeń głosu, jak i samych zaburzeń. Wśród 221 nauczycieli przeprowadzono badania mające na celu przedstawienie stanu niepełnosprawności głosowej w danej populacji oraz tego, ile z badanych osób znajduje się pod opieką foniatry. Z badań wynika, że u większości nauczycieli – 173 osób (78 proc.) – stopień niepełnosprawności głosu był niski, u 41 osób (18 proc.) średni, u 6 (3 proc.) nie występował, a u 1 osoby (1 proc.) był duży. Spośród badanych nauczycieli 62 proc. znajduje się pod stałą opieką foniatry. Najbardziej narażona chorobowo jest sfera fizyczna głosu. Nauczyciele nadużywają głosu (co widać przy subiektywnej ocenie procentowej używania głosu – p = 0,025). Należy podkreślić, że stanowią grupę zawodową, która potrzebuje wzmożonego wsparcia w zakresie profilaktyki opisywanego problemu.

Keywords

voice, voice disability, VHI, teachers

Polish Keywords

głos, niepełnosprawność głosowa, VHI, nauczyciele

References

Behlau M., Madazio G., Moreti F., Oliveira G., Alves dos Santos L., Paulinelli B., Couto Junior E., 2015, Efficiency and Cutoff Values of Self-Assessment Instruments on the Impact of a Voice Problem, „Journal of Voice: Official Journal of the Voice Foundation”, vol. 30, s. 110.

Jacobson B., Johnson A., Grywalski C., Silbergleit A., Jacobson G., Benninger M., Newman C., 2016, The Voice Handicap Index (VHI): development and validation, „American Journal of Speech-Language Pathology”, no. 6, s. 66–70.

Malki K., Mesallam T., Farahat M., Bukhari M., Murry T., 2010, Validation and cultural modification of Arabic voice handicap index, „European Archives of Oto-Rhino-Laryngology”, vol. 267(11), s. 1743–1751.

Niebudek-Bogusz E., Kuzańska A., Błoch P., Domańska M., Woźnicka E., Politański P., Śliwińska-Kowalska M., 2007, Zastosowanie wskaźnika niepełnosprawności głosowej (Voice Handicap Index – VHI) w ocenie efektywnej terapii głosu u nauczycieli, „Medycyna Pracy”, nr 58(6), s. 1–9.

Olszewski J., Nowosielska-Grygiel J., 2017, Nowe metody diagnostyczne oceny czynności głosu dla potrzeb foniatry i logopedy, „Logopaedica Lodziensia”, nr 1, s. 91–99.

Pruszewicz A., Obrebowski A., Wiskirska-Woźnica B., Wojnowski W., 2003, Complex voice assessment – Polish version of the Voice Handicap Index (VHI), „Otolaryngologia Polska”, nr 58(3), s. 547–549.

Rosen C., Lee A., Osborne J., Zullo T., Murry T., 2004, Development and validation of the voice handicap index-10, „Laryngoscope”, vol. 114(9), s. 1549–1556.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzenia chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach (Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115).

Rzepa M., 2010, Choroby zawodowe narządu głosu wśród nauczycieli, „Nauczyciel i Szkoła”, nr 3(48), s. 141–153.

Sinkiewicz A., Garstecka A., Mackiewicz-Nartowicz H., Nawrocka L., Wojciechowska W., Szkiełkowska A., 2021, Sanatoryjna rehabilitacja głosu u nauczycieli, „Medycyna Pracy”, nr 72(4), s. 1–7.

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., 2008, Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu. Poradnik dla nauczycieli, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Noffera, Łódź.

Śliwińska-Kowalska M., Niebudek-Bogusz E., Fiszer M., Łoś-Spychalska T., Kotyło P., Sznurowska-Przygocka B., Modrzewska M., 2005, The prevalence and risk factors for occupational voice disorders in teachers, „Folia Phoniatrica et Logopaedica”, vol. 58(2), s. 85–101.

Świątkowska B., Hanke W., Szeszenia-Dąbrowska N., 2019, Choroby zawodowe w Polsce w 2019 roku, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Noffera, Centralny Rejestr Chorób Zawodowych, Łódź 2020, http://www.imp.lodz.pl/upload/choroby_zawodowe/2020/chorobyzawodowe_2019_19.06_final_na_str_imp.pdf (dostęp: 1.01.2021).

Thibeault S., Merril R., Roy N., Gray S., Smith E., 2004, Occupational risk factors associated with voice disorders among teachers, „Annals of Epidemiology”, vol. 14(10), s. 786–792.

First Page

59

Last Page

68

Language

pol

Share

COinS