•  
  •  
 

Abstract

This article shows how the language of Shakespeare’s plays has been rendered into Catalan in three especially significant periods: the late 19th century, the early 20th century, and the late 20th and early 21st centuries. The first section centres on the contrast between natural and unnatural language in Hamlet, and considers how this differentiation is carried out (by linguistic techniques that differ substantially from Shakespeare’s) in a late 19th-century Catalan adaptation by Gaietà Soler. The second part of the article investigates the reasons why in an early 20th-century translation of King Lear the translator, Anfòs Par, resorts to medieval instead of present-time language. The last section of the article illustrates how and explores the motivations why Salvador Oliva’s first (1985) version of The Tempest is retranslated in 2006 using a different language model. The ultimate aim of the paper is to put forward the hypothesis that, in the case of Catalan, Shakespearean translations are both a reflection of the current state of the language and a major linguistic experimentation that shapes and creates (sometimes through a via negativa) the Catalan literary language.

Keywords

Shakespeare, translation, retranslation, adaptation, oral discourse, TV3’s oral standard, Catalan-Spanish code-switching and diglossia, Catalan literary language, linguistic strategies, language models, Gaietà Soler, Anfòs Par, Salvador Oliva, Hamlet, Kin

References

Albert Torrellas, A. Trans. El rei Lear. Biblioteca Popular dels Grans Mestres 8. Barcelona: Estampa d’E. Domenech, 1908.

Buffery, Helena. Shakespeare in Catalan: Translating Imperialism. Cardiff: U of Wales P, 2007.

Casacuberta, Margarida, et al. Eds. La llengua de 1907. Girona: CCG Edicions, 2008.

Coma, Abelardo. Adaptor. Otello il moro di Valenzia. Paroddia in versi per Abelardo Coma; musica di Francisco di P. Sánchez Gabanyach. [Barcelona:] Imprenta Barcelonesa, 1874.

Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 31 July 2016. http://ctilc.iec.cat

Diccionari descriptiu de la llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 31 July 2016. http://dcc.iec.cat/ddlc/index.asp

Estill, Laura, Dominic Klyve and Kate Bridal. “‘Spare Your Arithmetic, Never Count the Turns’: A Statistical Analysis of Writing about Shakespeare, 1960-2010”. Shakespeare Quarterly 66.1 (2015): 1-28.

Gallén, Enric. “La traducción entre el siglo XIX y el Modernisme”. Historia de la traducción en España. Ed. Francisco Lafarga and Luis Pegenaute. Salamanca: Ambos Mundos, 2004: 661-673.

Grup d’Estudis Catalans. El barco fantasma (1982-1992). Barcelona: Llibres de l’Índex, 1992.

Gurr, Andrew. Playgoing in Shakespeare’s London. 3rd ed. Cambridge: CU P, 2004.

Julià i Muné, Joan. L’inici de la lingüística catalana. Bernhard Schädel, Mn. Antoni M. Alcover i l’Institut d’Estudis Catalans. Una aproximació epistolar, 1904-1925. Barcelona: Curial – Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000.

Oliva, Salvador. Trans. La tempesta. Barcelona: TV3-Vicens Vives, 1985.

Oliva, Salvador. Trans. La tempesta. Barcelona: Vicens Vives, 2006.

Ortín, Marcel. “Las traducciones, del Noucentisme a la actualidad”. Historia de la traducción en España. Ed. Francisco Lafarga and Luis Pegenaute. Salamanca: Ambos Mundos, 2004: 674-694.

Palomo Berjaga, Vanessa. Josep Maria de Sagarra, traductor de ‘Macbeth’: anàlisi i comparació amb l’original de Shakespeare i amb les traduccions franceses, castellanes i catalanes precedents. PhD thesis. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2016. http://hdl.handle.net/10803/393969

Par, Anfòs. Trans. Lo Rei Lear. Tragedia de Guillem Shakespeare; feelment arromançada en estil de catalana prosa per Anfòs Par; ab notes esplicatives dels mellors comentaristes anglesos y estudis critics del traductor. Barcelona: Associació Wagneriana, 1912.

Par, Anfòs [as Alfonso Par]. Representaciones shakesperianas en España. 2 vols. Madrid and Barcelona: Biblioteca Balmes, 1936 and 1940.

Par, Anfòs [as Alfonso Par]. Shakespeare en la literatura española. Juicios de los literatos españoles, con noticias curiosas sobre algunos de ellos y sobre sucesos literarios famosos. 2 vols. Madrid and Barcelona: Librería General de Victoriano Suárez / Biblioteca Balmes, 1935.

Pazos, Maria-Lluïsa. L’amenaça del català light. Barcelona: Tibidabo, 1990.

Pujol, Dídac. “Bibliografia comentada de les traduccions catalanes de Shakespeare: part II (1970-2010)”. Estudis Romànics 33 (2011): 211-236. http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000165/00000019.pdf

Pujol, Dídac. “Models de traducció literària i audiovisual en català col·loquial: el cas de Jackie Brown de Quentin Tarantino”. Caplletra. Revista internacional de filologia 58 (2015): 235-264. http://www.raco.cat/index.php/Caplletra/article/view/292717/389090

Pujol, Dídac. “La traducción al catalán de la oralidad fingida en el teatro de Shakespeare”. La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales. Ed. Jenny Brumme. Frankfurt and Madrid: Vervuert/Iberoamericana, 2008. 115-134.

Pujol, Dídac. Traduir Shakespeare. Les reflexions dels traductors catalans. Lleida: Punctum & Trilcat, 2007.

Ribes Amorós, M. Salomé. “Alfons Par, l’home i el seu context”. Llengua & Literatura 15 (2004): 167-210.

Shakespeare, William. The Complete Works. 2nd ed. Ed. Stanley Wells and Gary Taylor. Oxford: Clarendon, 2005.

Soler, Gaietà. Trans. Hamlet. Drama en tres actes y en vers; original de Shakspeare; traduhit y arreglat á l’escena católica per G. S., Angel Guerra. Barcelona: Imprempta de F. Altés, 1898.

Televisió de Catalunya. El català a TV3. Llibre d’estil. Barcelona: Edicions 62, 1995.

Televisió de Catalunya. Criteris lingüístics sobre traducció i doblatge. Barcelona: Edicions 62, 1997.

First Page

41

Last Page

59

Language

eng

Share

COinS