•  
  •  
 

Abstract

Over the nearly two centuries that Hamlet has been a fixture of the Slovene cultural firmament, the complete text has been translated five times, mostly by highly esteemed figures of Slovene literature and literary translation. This article focuses on the most recent translation, which was done by the prominent Slovene drama translator Srečko Fišer for a performance at the National Theatre in Ljubljana in 2013. It examines the new translation’s relations to its source text as well as to the previous translations. After the late twentieth century, when Hamlet was regarded as a text to be challenged, this new translation indicates the return to the tradition of reverence both for the source text and its author, and for the older translations. This is demonstrated on all levels, from the choice of source text edition, which seems to bear more similarities with the older translations than with the most recent predecessors, to the style, which echoes the solutions used by the earlier translators. Fišer continues the Slovenian tradition to a far greater extent than the two translators twenty years ago, by using the same strategies as the early translators, not fixing what was not broken, and only adding his own interpretation to the existing ones, instead of challenging or ignoring them. At the same time, however, traces of subversion of the source text can be detected, not in the form of rebellion, but rather as a mild disregard. This latest translation is the first one to frequently reshuffle the text. It is also the first to subordinate meaning to style. This all indicates that despite the apparent return to tradition, the source text is no longer treated with the reverence of the past.

Keywords

literary translation, drama translation, central to peripheral translation, Hamlet, translation strategies, style

References

Aaltonen, Sirkku. Time-Sharing on Stage. Drama Translation in Theatre and Society. Clevedon, UK: Multilingual Matters, 1999.

Aaltonen, Sirkku. Theatre Translation as Performance. Translation in the Theatre. Ed. Cristina Marinetti. Target 25.3 (2013): 385-406.

Albreht, Fran. Mi ga igramo z oboževanjem, Angleži z naravno ljubeznijo. Slovenski poročevalec 30.3 (1959). Quoted in Moravec 1964, 164-168.

Breznik, Anton. Slovenski pravopis. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1920.

Cankar, Ivan. Zbrano delo. Šestindvajseta knjiga. Pisma I. Ljubljana: Državna založba Slovenije 1970.

Govekar, Fran. V konfliktu volje in moči leži jedro tragedije. (1918). Sto let s Hamletom: kritike in eseji. Ed. D. Moravec. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča Ljubljanskega 26, 1964. 27-31.

“Marko Mandič kot Hamlet po 20 letih na odru Drame.” 10 January 2013. Dnevnik. 13 April 2015. https://www.dnevnik.si/1042571361/kultura/oder/marko-mandickot-hamlet-po-20-letih-na-odru-drame

Moravec, Dušan. Sto let s Hamletom. Kritike in eseji. Ljubljana: Knjižnica Mestnega gledališča Ljubljanskega, 1964.

Pengov, Andrej. “Srečko Fišer: peti prevod Hamleta v slovenščino.” 14 January 2013. Radio Kaos. 13 April 2015. http://www.radiokaos.info/prispevki/srecko-fiserpeti-prevod-hamleta-v-slovenscino/

Shakespeare, William. Hamlet. Ed. H. Jenkins. The Arden Shakespeare, Second Series. Ed. R. Proudfoot, A. Thompson, and D.S. Kastan. Revised edition, Walton-on- Thames: Thomas Nelson and Sons, 1997.

Shakespeare, William. Hamlet, Kraljevič danski. Žaloigra v petih dejanjih. Gorica: Goriška tiskarna A. Gabršček, 1899.

Shakespeare, William. Hamlet. Transl. O. Župančič. V: Zbrana dela. Kakor vam drago, Kar hočete, Hamlet. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.

Shakespeare, William. Hamlet, danski princ. Trans. with preface by J. Moder. Zbirka Svetovni klasiki 18. Ljubljana: Mihelač, 1993.

Shakespeare, William. Hamlet. Trans. M. Jesih, with preface by M. Jurak). Klasiki Kondorja, 17. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1996.

Shakespeare, William. Hamlet. Gledališki list. Eds. D. Dominkuš, E. Miller, E. Kraševec, and M. Kranjc. Ljubljana: Slovensko narodno gledališče Drama, 2013.“Srečko Fišer nagrajen za prevod Hamleta.” 28 October 2013. Radio Robin. 13 April 2013. http://www.robin.si/lokalno/novice/1177-sreko-fier-nagrajen-za-prevod-hamleta

Tadel, Boštjan. “Defektizem intelektualcev je pogost simptom našega časa.” 12 January 2013. Pogledi. 13 April 2015. http://www.pogledi.si/ljudje/defetizemintelektualcev-je-pogost-simptom-nasega-casa

Zlatnar Moe, Marija. “Prevodi Hamleta v slovenskem literarnem prostoru: slogovne paradigme.” Diss. University of Ljubljana, 2002.

Zlatnar Moe. “Hamlet in Slovenia: From Myth to Theatre.” Multicultural Shakespeare 9.24 (2012): 14-25.

Zlatnar Moe. “Stylistic Shifts in Translation of Fiction into Slovene: Is Literary Fiction Translated Differently from Popular Fiction?” Contrastive Analysis in Discourse Studies and Translation. Eds. Mojca Schlamberger Brezar, David Limon and Ada Gruntar Jermol. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2015. 338-359.

Župančič, Oton. Zbrano delo. Sedma knjiga. Leposlovna proza/članki o upodabljajoči umetnosti/slovstvene ocene, članki in govori/neobjavljeni spisi. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1978.

First Page

127

Last Page

143

Language

eng

Share

COinS