•  
  •  
 

References

Braxe, Lino, Xavier Seaone. A máxia da palabra: Cunqueiro na rádio. Santiago: Sotelo Blanco, 1991.

Candela Peña, J. “El orden de las Leyes Fundamentales de España desde la perspectiva de la Ley de Sucesión”. Revista de Estudios Políticos 69 (1953): 99-100.

Chantepie De La Saussaye, P.D. The Religion of the Teutons. 1902. Trans. Bert J. Vos. Whitefish, Montana: Kessinger Publishing, 2008. 149-162.

Colin Martin, Geoffrey Parker. The Spanish Armada. Manchester: Manchester University Press, 1999. 144-181.

Cunqueiro, Álvaro. O Incerto Señor Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca. 1958. Vigo: Galaxia, 1995.

González Fernández, Anxo. Hamlet e a Realidade Cunqueirana. Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Ramón Piñeiro, 1995.

Green, Reina. “Poisoned Ears and Parental Advice in Hamlet”. EMLS 11.3 (2006): 1-31.

Harkins, Matthew. “Making Young Hamlet”. SEL 49.2 (2009): 333-354.

Haverkamp, Anselm. “The Ghost of History: Hamlet and the Politics of Paternity”. Law and Literature 18.2 (2006): 171-197.

Herrero Figueroa, Araceli. “O teatro Elisabethiano de Cunqueiro como metadiscurso teatral. A personaxe dramática.” Congresso A. Cunqueiro. Actas. Mondoñedo: Associaçom Galega da Língua, 1991. 139-153.

Hogan, Patrick Colm. “Narrative Universals, Heroic Tragi-Comedy, and Shakespeare’s Political Abivalence”. College Literature 33.1 (2006): 34-66.

Jacobs, John. “Talking to the Audience: Shakespeare, Performance, Self”. Australasian Drama Studies 48 (2006): 250-253.

Jarazo Álvarez, Rubén. “Una pasión común: referencias botánicas en el “Hamlet” de William Shakespeare y Alvaro Cunqueiro.” Garoza 6 (2006): 141-154.

Jarazo Álvarez, Rubén and Elena Domínguez Romero. “El discurso shakesperiano en la cultura popular gallega: el papel de la prensa periódica de Álvaro Cunqueiro en “El Envés” (Faro de Vigo 1961-1981)” Espéculo 45 (2010). http://www.ucm.es/info/especulo/numero45/elenves.html Accessed: 31/08/12.

Jarazo Álvarez, Rubén and Elena Domínguez Romero. “Breaking Boundaries and Dislocating Muths in Alvaro Cunqueiro’s “Función de Romeo e Xulieta, Famosos Namorados” (1956): a Galician Adaptation of Shakespeare’s “Romeo and Juliet” in the 20th Century.” ES 32 (2011): 179-202.

Lindgrén S. and J. Neumann. “‘Great Historical Events That Were Significantly Affected by the Weather. Protestant Wind’—‘Popish Wind’: The Revolution of 1688 in England”. Bulletin of the American Meteorological Society. 66.6. (June 1985): 634-644.

McKevitt, Kerry. “Mythologizing Identity and History: A Look at the Celtic Past of Galicia.” E-Keltoi 6 (2006): 651-673.

Monleón, José. “El Edipo de Cunqueiro.” Congreso Álvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1993. 491-501.

Outeiriño, Maribel. Interview. “Álvaro Cunqueiro: Soy un antimarxista visceral”. La Región. 8 Jul 1979. 12-13.

Ricci, Carlo. “Celtismo e magia n’ella opera de Álvaro Cunqueiro.” Ph.D. Thesis. University of Perugia, 1971.

Salvat i Ferré, Ricard. “A Miña posta en escena de O incerto señor Don Hamlet, Príncipe de Dinamarca, de Álvaro Cunqueiro”. Álvaro Cunqueiro. Ed. Anxo Tarrío Varela. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións, 1992. 89-102.

Spitzmesser, Ana. Álvaro Cunqueiro: La fabulación del Franquismo. Sada: Edicións do Castro, 1995.

Tarrío Varela, Anxo. Álvaro Cunqueiro. Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións, 1992.

Taylor, Michael. “The Conflict in Hamlet”. Shakespeare Quarterly 22.1 (1971): 147-161.

Taylor, Michael. “A Note on the “Pyrrhus Episode” in Hamlet”. Shakespeare Quarterly 21.1 (1970): 99-103.

First Page

53

Last Page

60

Language

eng

Share

COinS