•  
  •  
 

About This Journal

Focus and Scope

Przegląd Nauk Historycznych publishes articles, source publications, reviews, polemics and other forms of scientific expression concerning history of Poland and universal history from antiquity to modern times.

{ top }

Review Process

Each text is qualified for publication by the Editorial Board in collaboration with the members of the Scientific Council after two opinions of independent reviewers from outside of the scientific unit affiliated by the Author of the publication.

Author (Authors) of the publication and the Reviewers are anonymous for each other (double-blind system).

The review is in writing form and contains a clear conclusion of the Reviewer regarding the admission of the article to publication or its rejection.

The list of the Reviewers is published once a year in the last numer of the periodical.

{ top }

Indexing

ARIANTA: Poland

Bibliographic Database of Polish Academic Journals from Humanities and Humanistic Social Studies (BazHum): Poland

Biblioteka Nauki: Poland

Central and Eastern European Online Library (CEEOL): Germany

Directory of Open Access Journals (DOAJ): Sweden

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH Plus): Norway

Index Copernicus Journals Master List (IC): Poland

Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR): Spain

JournalTOCs: United Kingdom

Norwegian Register for Scientific Journals, Series and Publishers (NSD): Norway

Polish Scholarly Bibliography and POL-Index (PBN): Poland

SCOPUS: Netherlands

Sherpa Romeo: United Kingdom

Slavic Humanities Index: Canada

{ top }

Reviewers

List of reviewers of ‘Przegląd Nauk Historycznych’ of 2021:

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Sławomir Augusiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Michał Baczkowski (Uniwersytet Jagielloński)

Katarzyna Balbuza (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marcin Böhm (Uniwersytet Opolski)

Janusz Budziński (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Marian Chachaj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Edward Czapiewski (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)

Jarosław Dudek (Uniwersytet Zielonogórski)

Jaromir Jeszke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Artur Kamczycki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Piotr Kochanek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Andrzej Korytko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Anna Kotłowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Marta Leśniakowska (Instytut Sztuki PAN w Warszawie)

Ireneusz Milewski (Uniwersytet Gdański)

Dariusz Nawrot (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Bożena Płonka-Syroka (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)

Vladylehna W. Sokyrska (Sumski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Antona Makarenki, Ukraina)

Lubov Żwanko (Kharkiv State Zooveterinary Academy)

Tadeusz Wolsza (IH PAN, Warszawa)

2020

2019

{ top }