•  
  •  
 

Title

Where there is a will there is a way? The next attempt of historical reflection on Józef Piłsudski (Rev.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, part 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, pp. 506)

Polish Title

Czy „chcieć to móc”? Kolejna próba historycznej refleksji nad postacią Józefa Piłsudskiego (Rec.: Grzegorz Nowik, Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1, Sprawy wewnętrzne, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2017, ss. 506)

References

Badziak K., W oczekiwaniu na przełom. Na drodze od odrodzenia do załamania państwa polskiego, listopad 1918–czerwiec 1920, Łódź 2004.

Garlicki A., Józef Piłsudski 1867–1935, Warszawa 1988.

Giertych J., Józef Piłsudski 1914–1919, t. I–II, Londyn 1979–1982.

Jędrzejewicz W., Józef Piłsudski 1867–1935. Życiorys, Londyn 1982.

Nowik G., Odrodzenie Rzeczypospolitej w myśli politycznej Józefa Piłsudskiego 1918–1922, cz. 1 (Sprawy wewnętrzne), Warszawa 2017.

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1867–1901. W podziemiach konspiracji, Warszawa 1935.

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1867–1914, Londyn 1964.

Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski 1901–1914, Warszawa 1938.

Suleja W., Józef Piłsudski, Wrocław 1995.

Urbankowski B., Filozofia czynu, Warszawa 1988.

Urbankowski B., Józef Piłsudski marzyciel i strateg, Warszawa 2014.

Woyszwiłło J., Pobóg-Malinowski W., Józef Piłsudski. Życie, idee i czyny 1867–1935, Warszawa 1937.

First Page

235

Last Page

245

Language

pol

Share

COinS