•  
  •  
 

Title

Description of the Małogoszcz parsonage in 1856

Polish Title

Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku

References

Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835, sygn. OP-X/4b. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK]].

Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835–1840, sygn. OP-X/3. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK]].

Akta konsystorskie. Status cleri 1847–1929, sygn. OP-X/13. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK]].

Akta personalne ks. Nestora Bierońskiego 1842–1890, sygn. XB-19. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK]].

Małogoszcz. Dokumenty różne z XIX wieku (luzem, nieuporządkowane), sygn. II PM-I/6, k. 105. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK]].

Achremczyk S., Marchwiński R., Przeracki J., Poczet biskupów warmińskich, Olsztyn 1994.

Arcta M., Słownik ilustrowany języka polskiego, t. I, Warszawa 1916, s. 308.

Borkiewicz S., Linowski Z., Monografia historyczna i gospodarcza ziemi jędrzejowskiej, Kielce 1937.

Giebartowski W., Ś.p. ks. Nestor Bieroński, „Przegląd Katolicki” 1899, R. XXXVII, nr 18, s. 281–284.

Hadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz [seria: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, red. R. Mirowski], Kielce 2006.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Karkocha M., Opis wizyty dziekańskiej kościoła parafialnego w Małogoszczu z roku 1830, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 2, s. 261–283.

Karkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.

Karkocha M., Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 r., „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 249–276.

Karkocha M., Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 1, s. 325–362.

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III (Województwo kieleckie), red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 3 (Powiat jędrzejowski), oprac. T. Przypkowski, Warszawa 1957.

Kosik E., Chrostowice z Małogoszcza, „Nasza Przeszłość” 1973, R. XL, s. 175–182.

Kosik E., Parafia małogoska, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 59–66.

Kosik E., Paulewicz M., Budowniczy Małogoszcza Jakub Bieda Chrostkowicz, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 67–70.

Kumor B., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. I, Kraków 1998.

Kumor B., Organizacja terytorialna diecezji kieleckiej, „Nasza Przeszłość” 1963, t. XVII, s. 187–232.

Łętowski L., Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. II (Biskupi krakowscy), Kraków 1852.

Mencel T., Wieś pańszczyźniana w Królestwie Polskim w połowie XIX wieku, Lublin 1988.

Nitecki P., Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965–1999, Warszawa 2000.

Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, oprac. D. Kalina, Kielce 2001.

Stankiewicz Z., Tabele prestacyjne jako źródło wiadomości o przemianach wsi Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku, „Przegląd Historyczny” 1962, t. LIII, z. 2, s. 311–331.

Stuczeń S. ks., Parafia małogoska i jej ostatni proboszcz ś.p. ks. prałat ks. Nestor Bieroński, „Przegląd Katolicki” 1899, R. XXXVII, nr 19, s. 296–297; nr 21, s. 328–330; nr 22, s. 345–346.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Marjówka 1930, reprint: Kielce 2000.

Wojciechowski D. ks., Parafia w Kurzelowie, Kielce 1997.

Wróbel T., Zarys historii diecezji kieleckiej, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” 1982, R. LVIII, nr 5, s. 204–243.

Zapałowa K., Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.

First Page

143

Last Page

170

Language

pol

Share

COinS