•  
  •  
 

Title

Irena Semadeni-Konopacka (1901–1984) – well-earned doctor, co-founder of the Polish dentistry’s tradition, soldier of the Home Army

Polish Title

Irena Semadeni-Konopacka (1901–1984) – zasłużony lekarz, współtwórczyni tradycji polskiej stomatologii, żołnierz Armii Krajowej

Author ORCID Identifier

http://orcid.org/0000-0003-3831-4585 Uljasz Adrian

References

Choroby jamy ustnej w okresie ciąży i połogu, podała I. Semadeni-Konopacka, „Ginekologia Polska” 1950, R. XXI, nr 4/6 (214/216), s. 673–698.

Drucka N., Trzy czwarte… wspomnienia, Warszawa 1977.

Janina Chmielińska, [w:] M. Czerwińska-Buczek, Powstańcy ’44. Bohaterowie i świadkowie. Rozmowy i relacje, Warszawa 2015, s. 261–267 (wspomnienie Janiny Chmielińskiej, zanotowane i opracowane do druku przez M. Buczek).

Jankowski S. „Agaton”, Z fałszywym ausweisem w prawdziwej Warszawie. Wspomnienia 1939–1946, t. I, Warszawa 1996.

Kraszewski J., Wspomnienie pośmiertne o prof. dr Irenie Semadeni-Konopackiej, „Chirurgia Szczękowo-Twarzowa i Stomatologiczna” 1985, R. I, nr 1 (1), s. 75.

[Nekrolog Ireny Semadeni-Konopackiej], „Życie Warszawy” 1984, R. XLI, nr 88 (12 600), s. 9.

Pamiętnik Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej P.T.S. [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego]. Obrady sekcji chirurgii stomatologicznej w Szczecinie 13–14 listopada 1959 roku, przewodniczący komitetu redakcyjnego I. Semadeni-Konopacka, Szczecin 1960.

(PAP), Zmarła Irena Semadeni-Konopacka, „Trybuna Ludu” 1984, R. XXXVII, nr 89 (12 332), s. 5.

Rozprawy na stopień doktora medycyny, stomatologii i farmacji w latach 1945–1952, oprac. i wstępem historycznym opatrzył Z. Woźniakowski, Warszawa 1963.

„Róg” (Z. Milewicz), W niemieckich rękach, [w:] Drogi cichociemnych, [red. J. Tucholski], Warszawa 1993, s. 364–365.

Semadeni-Konopacka I., Aktualne zagadnienia patogenezy i diagnostyki promienicy twarzowo-szyjnej, [w:] Pamiętnik Zjazdu Sekcji Chirurgii Stomatologicznej P.T.S. [Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego]. Obrady sekcji chirurgii stomatologicznej w Szczecinie 13–14 listopada 1959 roku, przewodniczący komitetu redakcyjnego I. Semadeni-Konopacka, Szczecin 1960, s. 9–18.

Semadeni-Konopacka I., Promienica twarzowo-szyjna, Warszawa 1955.

Semadeni-Konopacka I., Traumatologia szczękowa, Warszawa 1963.

Semadeni-Konopacka I., Pawczyński C., Niektóre zagadnienia patogenezy i diagnostyki promienicy szyi i twarzy, „Polski Tygodnik Lekarski. Organ Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” 1958, R. XIII, nr 39 (632), s. 1493–1500.

Spis fachowych pracowników służby zdrowia, zatwierdzony i zalecony do użytku służbowego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej pismem z dnia 4 VI 1960 r. nr KN. WER 0/25 60, Warszawa 1961.

Spis fachowych pracowników służby zdrowia, zatwierdzony i zalecony do użytku służbowego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa 1964.

Bayer S., Służba zdrowia Warszawy w walce z okupantem 1939–1945, Warszawa 1985.

Bayer S., Szpital doktor Konstancji, „Służba Zdrowia” 1969, R. XI, nr 12 (1020), s. 8.

Budrewicz O., Nadwiślańscy Szwajcarzy, „Stolica” 1980, R. XXXV, nr 13/14 (1684/1685), s. 18–19 [cz. 1 artykułu]; nr 15 (1686), s. 6–7 [cz. 2 artykułu].

Budrewicz O., Sagi warszawskie. Trzecia seria sensacyjnych i powszednich, romantycznych i prozaicznych dziejów rodzin warszawskich, Warszawa 1983.

Konopacka E., Kronika rodu Konopackich z Konopat i Polkowa, Pelplin 1994.

Kunert A.K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, przedmowa A. Gieysztor, Warszawa 1987, s. 141 (hasło: Semadeni Tadeusz 1902–1944, pseud. Teodor, Witold).

Małecka M., Machaliński Z., Konieczna S., Henryk i Wojciech Gromadzcy – twórcy powojennej ginekologii gdańskiej, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2007, R. LXX, s. 157–158.

Marcinkowski T., Pamięci zmarłych profesorów, docentów i kierowników klinik Pomorskiej Akademii Medycznej w latach 1978–1988, „Annales Academiae Medicae Stetinensis Pomorska Akademia Medyczna im. Gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie” 1978–1988, Suplement 25 IV, Dziesięciolecie Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, s. 45–71.

Mielnik J., Henryk Gromadzki 1886–1952, [w:] Historia chirurgii dyscyplin zabiegowych i anestezjologii Gdańska i regionu gdańskiego. Sympozjum naukowe 20 maja 1989 r. Pamiętnik, red. Z. Wajda, Gdańsk 1989, s. 130–131.

Semadeni Z., Ojciec i syn – Tadeusz i Allan Semadeniowie, „Jednota” 1994, R. XXXVIII, nr 8 (452), s. 12–14.

Sękowska A., Semadeni Allan Andrzej, e–r, s. Tadeusza e–r i Ireny z d. Konopackiej, ur. 17 kwietnia 1928, [w:] Ewangelicy warszawscy w walce o niepodległość Polski 1939–45. Słownik biograficzny, t. I, Warszawa 2007, s. 508.

Supady A., Supady J., Semadeni-Konopacka Irena, pseud. konspiracyjny Konstancja (1901–1984), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXVI, Warszawa–Kraków 1995–1996, s. 201–202.

Szulcowie J. i E., Cmentarz ewangelicko-reformowany w Warszawie. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1989, s. 209 (hasło: Semadeni Tadeusz 1902 – poległ 19 VIII 1944 Warszawa, prawnik, działacz sportowy).

Tucholski J., Cichociemni, wyd. 3 uzupełnione, Warszawa 1988.

Uljasz A., Tadeusz Semadeni (1902–1944). Polski sportowiec, działacz i dziennikarz sportowy, bojownik antyhitlerowskiego ruchu oporu, „Przegląd Nauk Historycznych” 2015, R. XIV, nr 1 (27), s. 59–77.

Urbanek B., Pielęgniarki i sanitariuszki w powstaniu warszawskim 1944 r., Warszawa 1988.

http://www.bibliografia.gumed.edu.pl/cgi-bin/expertus3e.exe (dostęp: 6 XII 2017) (Bibliografia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego).

First Page

171

Last Page

184

Language

pol

Share

COinS