•  
  •  
 

Title

St. Anne’s prebend in Małogoszcz in the mid-nineteenth century

Polish Title

Prebenda św. Anny w Małogoszczu w połowie XIX stulecia

References

Akta konsystorskie. Status cleri 1847–1929, sygn. OP-X/13. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK].

Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835, sygn. OP-X/4b. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK].

Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835–1840, sygn. OP-X/3. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK].

Akta personalne ks. Nestora Bierońskiego 1842–1890, sygn. XB-19. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK].

Małogoszcz. Dokumenty różne z XIX wieku (luzem, nieuporządkowane), sygn. II PM-I/6. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK].

Corpus inscriptionum Poloniae, t. I (Województwo kieleckie), red. J. Szymański, z. 2 (Jędrzejów i region jędrzejowski), wydała, wstępem i komentarzem opa­trzyła B. Trelińska, Kielce 1978.

Giebartowski W., Ś.p. ks. Nestor Bieroński, „Przegląd Katolicki” 1899, R. XXXVII, nr 18, s. 281–284.

Hadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz, Kielce 2006, Dzieje i zabytki małych ojczyzn, red. R. Mirowski, t. V.

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, red. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Karkocha M., Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2018, R. XVII, nr 1 [w druku].

Karkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.

Karkocha M., Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2016, R. XV, nr 1, s. 249–276.

Karkocha M., Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku, „Przegląd Nauk Historycznych” 2017, R. XVI, nr 1, s. 325–362.

Kosik E., Chrostowice z Małogoszcza, „Nasza Przeszłość” 1973, R. XL, s. 175–182.

Kosik E., Parafia małogoska, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 59–66.

Kosik E., Rozwój urbanistyczny i zabudowa Małogoszcza do 1821 roku, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 47–57.

Kosik E., Paulewicz M., Budowniczy Małogoszcza Jakub Bieda Chrostkowicz, [w:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, red. E. Kosik, Kielce 1994, s. 67–70.

Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, oprac. D. Kalina, Kielce 2001.

Stuczeń S. ks., Parafia małogoska i jej ostatni proboszcz ś.p. ks. prałat ks. Nestor Bieroński, „Przegląd Katolicki” 1899, R. XXXVII, nr 19, s. 296–297; nr 21, s. 328–330; nr 22, s. 345–346.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Marjówka 1930 (reprint: Kielce 2000).

Zapałowa K., Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.

First Page

269

Last Page

284

Language

pol

Share

COinS