•  
  •  
 

Title

An account of the 70th birthday jubilee of Professor Andrzej Maciej Brzeziński, Łódź, June 11, 2018

Polish Title

Sprawozdanie z Jubileuszu 70-lecia urodzin profesora Andrzeja Macieja Brzezińskiego, Łódź, 11 czerwca 2018 r.

References

Brzeziński A.M., Dyplomacja francuska wobec Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (2 II 1932 – 31 V 1937), Łódź 1987.

Brzeziński A.M., Grecja, Warszawa 2002 (seria: Historia Państw Świata w XX Wieku).

Brzeziński A.M., Historia Monako, [w:] Historia małych krajów Europy. Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, red. J. Łaptos, Wrocław–Warszawa–Kraków 2002.

Brzeziński A.M., Historia Monako, [w:] Historia małych krajów Europy. Andora, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, San Marino, red. J. Łaptos, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław–Warszawa–Kraków 2007.

Brzeziński A.M., Kwestia powojennej organizacji bezpieczeństwa w polityce zagranicznej rządu RP na uchodźstwie 1939–1945, Łódź 1999.

Brzeziński A.M., Oskar Halecki a Liga Narodów. Poglądy i działalność, Łódź 2016.

Brzeziński A.M., Polska Komisja Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej (1924–1939), Łódź 2001.

Brzeziński A.M., Sprawa porozumienia angielsko-rosyjskiego w latach 1903–1907, Łódź 1979.

Brzeziński A.M., Warszawa–Paryż–Genewa. Sojusz polsko-francuski a problem rozbrojenia w dwudziestoleciu międzywojennym (1919–1937), Łódź 1996.

Brzeziński A.M., Zagadnienie bezpieczeństwa zbiorowego w Europie w polityce zagranicznej Francji 1919–1939, Łódź 1992.

Politycy, dyplomaci i żołnierze. Studia i szkice z dziejów stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku ofiarowane Profesorowi Andrzejowi Maciejowi Brzezińskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. D. Jeziorny, S.M. Nowinowski, R.P. Żurawski vel Grajewski, Łódź 2017.

First Page

342

Last Page

352

Language

pol

Share

COinS