•  
  •  
 

Article Title

Władylena Sokyrska, Widnostiny miż RSFRR i USRR (1919–1929 rr): administratiwno-teritorialnyj ta politiko-ekonomicznyj dyskurs, Wydawień Soczynskij М.М, Umań 2017, pp. 578 + unnumbered pages 2.

Abstract