•  
  •  
 

Title

St. Anne’s prebend in Małogoszcz in the mid-nineteenth century

Polish Title

Prebenda św. Anny w Małogoszczu w połowie XIX stulecia

References

Akta konsystorskie. Status cleri 1847–1929 / Consistorial Records. Status cleri 1847–1929, ref. code OP-X/13. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK] (Diocesan Archive in Kielce)].

Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835 / General Consistorial Records. Lives of priests 1835, ref. code OP-X/4b. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK] (Diocesan Archive in Kielce)].

Akta konsystorskie ogólne. Życiorysy kapłanów 1835–1840 / General Consistorial Records. Lives of priests 1835–1840, ref. code OP-X/3. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK] (Diocesan Archive in Kielce)].

Akta personalne ks. Nestora Bierońskiego 1842–1890 / Personal records of Fr. Nestor Bieroński 1842–1890, ref. code XB–19. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK] (Diocesan Archive in Kielce)].

Małogoszcz. Dokumenty różne z XIX wieku (luzem, nieuporządkowane) / Małogoszcz. Miscellaneous documents from the 19th century (loose, unordered), ref. code IIPM-I/6. [Archiwum Diecezjalne w Kielcach [ADK] (Diocesan Archive in Kielce)].

Corpus inscriptionum Poloniae, vol. I (Województwo kieleckie), ed. J. Szymański, book 2 (Jędrzejów i region jędrzejowski), published, introduced and commented by B. Trelińska, Kielce 1978.

Giebartowski W., Ś.p. ks. Nestor Bieroński, ‘Przegląd Katolicki’ 1899, XXXVII, No. 18, pp. 281–284.

Hadamik C., Kalina D., Traczyński E., Miasto i gmina Małogoszcz, Kielce 2006 (series: Dzieje i zabytki małych ojczyzn, ed. R. Mirowski, vol. V).

Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX wieku, ed. K. Lepszy, Wrocław 1953.

Karkocha M., Opis probostwa w Małogoszczu z 1856 roku, ‘Przegląd Nauk Historycznych’ 2018, vol. XVII, No. 1, s. 143–170.

Karkocha M., Parafia Rembieszyce 1438–2012. Studium z dziejów społeczności lokalnej, Łódź 2013.

Karkocha M., Uposażenie parafii Małogoszcz w świetle sumariusza z 1792 roku, ‘Przegląd Nauk Historycznych’ 2016, vol. XV, No. 1, pp. 249–276.

Karkocha M., Wystrój i wyposażenie kościoła parafialnego w Małogoszczu w świetle inwentarza z 1856 roku, ‘Przegląd Nauk Historycznych’ 2017, vol. XVI, No. 1, pp. 325–362.

Kosik E., Chrostowice z Małogoszcza, ‘Nasza Przeszłość’ 1973, vol. XL, pp. 175–182.

Kosik E., Parafia małogoska, [in:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, ed. E. Kosik, Kielce 1994, pp. 59–66.

Kosik E., Rozwój urbanistyczny i zabudowa Małogoszcza do 1821 roku, [in:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, ed. E. Kosik, Kielce 1994, pp. 47–57.

Kosik E., Paulewicz M., Budowniczy Małogoszcza Jakub Bieda Chrostkowicz, [in:] W kasztelańskim Małogoszczu. Monografia historyczno-gospodarcza Małogoszcza i okolicy, ed. E. Kosik, Kielce 1994, s. 67–70.

Rawita-Witanowski M., Dawny powiat chęciński, ed. D. Kalina, Kielce 2001.

Stuczeń S. pr., Parafia małogoska i jej ostatni proboszcz ś.p. ks. prałat ks. Nestor Bieroński, ‘Przegląd Katolicki’ 1899, vol. XXXVII, No. 19, pp. 296–297; No. 21, pp. 328–330; No. 22, pp. 345–346.

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Jędrzejowskiem, Marjówka 1930 (reprint: Kielce 2000).

Zapałowa K., Rodzina Stefana Żeromskiego w Świętokrzyskiem, Kielce 2003.

First Page

271

Last Page

286

Language

eng

Share

COinS