•  
  •  
 

Title

The margins of memory. Remarks on history of the journal “Prąd” (1909–1914)

Polish Title

Marginesy pamięci. Uwagi wokół historii pisma „Prąd” (1909–1914)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8790-5619 Kostrzewska Ewelina Maria

References

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Czym jest Odrodzenie Stowarzyszenia Młodzieży Akademickiej, Lublin 1928, rkps 1149.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Plater-Zyberkówna hr C., O Stowarzyszeniu Przyjaciół Młodzieży, rkps 1149.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Regulamin obowiązujący członków organizacji filareckiej, rkps 915.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Ustawa Związku Filaretów, rkps 915.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, Zmitrowicz J., W przeddzień wielkich przewrotów i na progu ich, rkps 919.

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II [BU KUL], Dział rękopisów, [Zmitrowicz J.], W imię odrodzenia i przyszłości. „Razem – młodzi przyjaciele!” [Wilno 1906], rkps 1149.

Karbowiak A., Młodzież polska akademicka za granicą 1795–910, Kraków 1910.

[Plater-Zyberkówna C.], Na przełomie. O młodzieży i do młodzieży, Warszawa 1908.

Załuski B., Cecylia Plater-Zyberkówna. Życie i działalność wychowawczo-społeczna, Warszawa 1930.

„Prąd” 1909–1914.

„Przegląd Powszechny” 1906.

„Wieś i Dwór” 1913.

Barańska A., Kościół i przemiany religijności w historii Polski XIX wieku, [w:] Historie Polski w XIX wieku, red. A. Nowak, t. IV (Narody, wyznania, emigracje, porównania), Warszawa 2015, s. 7–61.

Gajewski S., Chrześcijańskie organizacje akademickie w Polsce (1889–1939), Rzeszów 1993.

Jagiełło M., „Prąd” (1909–1914), „Przegląd Powszechny” 1984, nr 7–8, s. 190–202.

Kłoczowski J., Dzieje chrześcijaństwa polskiego, wyd. uzupełnione, Warszawa 2007.

Lechicki C., Polskie czasopiśmiennictwo katolickie w latach 1833–1914, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1983, t. XXII, nr 1, s. 19–42.

Lechicki C., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1984, t. XXIII, nr 2, s. 45–69.

Mazur J., Tygodnik „Myśl Katolicka” (1908–1914). Problemy religijne, społeczne, polityczne, Kraków 1994.

Mazurek H.M., Powstanie i rozwój ukrytych zgromadzeń bł. Honorata Koźmińskiego w latach 1874–1908, Sandomierz 2009.

Mielczarek T., Od „Monitora” do „Gońca Reklamowego”. Dzieje prasy częstochowskiej (1769–1994), Kielce 1996, s. 39–40.

Mycińska M., Inteligencja na rozdrożach 1864–1918, Warszawa 2008.

Nabywaniec S., Polskie święte i błogosławione, [w:] Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 23–48.

Olszewski D., Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX wieku, Lublin 2014.

Olszewski D., Postawy społeczno-religijne kobiet w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Kobiety i kultura religijna. Specyficzne cechy religijności kobiet w Polsce, red. J. Hoff, Rzeszów 2006, s. 11–22.

Podgórska T., Stowarzyszenie patriotyczno-religijne Eleusis w latach 1902–1914, Lublin 1999.

Prejs R., Reorganizacja zgromadzeń w 1908 roku i jej wpływ na rodzinę honoracką, [w:] Formy życia konsekrowanego w rodzinie honorackiej, red. T. Płonka OFMCap, Sandomierz–Zakroczym 2009, s. 321–353.

Przeciszewski M., Katolickie organizacje młodzieży w latach 1904–1909, „Więź” 1985, nr 1–3, s. 173–189.

Samolewicz J., Błogosławiony Jerzy Matulewicz odnowiciel marianów w historii żeńskich wspólnot życia konsekrowanego, „Ephemerides Marianorum” 2013, nr 2, s. 81–107.

Skrobicki Z., Geneza i dzieje czasopisma „Prąd”, „Chrześcijanin w Świecie” 1982, nr 108, s. 38–39.

Turowski K., Cecylia Plater-Zyberkówna (1853–1920) – twórczyni ruchu prądowego, „Chrześcijanin w Świecie” 1983, nr 116, s. 31–43.

First Page

249

Last Page

263

Language

pol

Share

COinS