•  
  •  
 

Title

The avant-garde in Jacques Maritain’s circle

Polish Title

Awangarda w kręgu Jacques’a Maritaina

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4322-5563 Jedlińska Eleonora

References

Beker Y., Josef Klausner – ha’isz u-foolo / Josef Klausner – człowiek i jego praca, Tel Aviv 1946, s.n.n.

Burgos J.E., Personalizm. Autorzy i tematy nowej filozofii, przekł. K. Koprowski, Warszawa 2010.

Horodecki S.A., Rabbi Israel Beszt, „He-Atid” 1908, s. 17–19.

Isaac J., Jésus et Israël, Paris 1948 (pierwodruk: Paris 2000).

Jacob M., Derniers poèmes en vers et en prose, Paris 1945.

Jacob M., Poematy prozą, przekł. J. Hartwig, A. Ważyk, Kraków 1983.

Janicka K., Surrealizm, Warszawa 1972.

Kowalczyk S., Personalizm – podstawy, idee, konsekwencje, Lublin 2012.

Księga Peli’a, oprac. S.A. Horodecki, „Hatekufah” 1920, t. X, s. 283–329.

Maritain J., G. Rouault, „Cahiers Jacques Maritain”, 12 XI 1985, s. 12.

Maritain J., Le mystère d’Israel, Paris 1965.

Maritain J., Pisma filozoficzne, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1988.

Maritain J., Trois réformateurs: Luther – Descartes – Rousseau. Avec six portraits, Paris 1925.

Maritain J., Trzej reformatorzy: Luter – Descartes – Rousseau, przekł. K. Michalski, Warszawa 1939.

Maritain R., Chagall ou l’orage enchanté, Geneva–Paris 1948.

Montefiore C.J.D., Some elements in the Religious Teaching of Jesus according to the Synoptic Gospels, London 1910.

Porter-Szücs B., Faith and Fatherland. Catholicism, Modernity, and Poland, Oxford 2011.

Rosik M., Jezus i judaizm w świetle Ewangelii według św. Marka, Warszawa 2004.

Roux J.-P., Jezus, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1995.

Scholem G., Mistycyzm żydowski, przekł. I. Kania, Warszawa 1997.

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, przekł. P. Bełch OP, t. I, Londyn 1963.

Kouts G., Jezus i chrześcijaństwo w prasie hebrajskiej i żydowskiej na początku XX wieku. Casus Brennera, http://ksiazkihistoryczne.pl/historia-starozytna-jezus-i-chrzescijanie-w-zrodlach-rabinicznych/p.263772 (dostęp: 1 X 2017).

Ladous R., Marc Chagall et les Maritain. Une définition de l’art religieux, „Revue des sciences religieuses” 2010, t. LXXXIV, no. 4, http://rsr.revues.org/31 (dostęp: 29 X 2017).

Schmitt-Rehlinger G., Jésus le Christ dans l’oeuvre de Chagall, sous la direction de Pierre-Marie Beaude, Université de Metz, 2006, http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/59426 (dostęp: 29 X 2017).

First Page

265

Last Page

279

Language

pol

Share

COinS