•  
  •  
 

Title

Ηγρoμνεματα βυζαντινα. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, red. Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 167

Polish Title

Ηγρoμνεματα βυζαντινα. Prace ofiarowane profesorowi Maciejowi Salamonowi, red. Jacek Bonarek, Stanisław Turlej, Wydawnictwo Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Piotrków Trybunalski 2017, pp. 167

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4746-0325 Cecota Błażej

References

Alexander P.J., An Ascetic Sect of Iconoclasts in Seventh-Century Armenia, [w:] Late Classical and Medieval Studies in Honor of Albert M. Friend Jr., ed. K. Weitzmann, Princeton 1955, s. 151–160.

Brubaker L., Haldon J., Byzantium in the Iconoclast Era c. 680–850. A History, Cambridge 2011.

Bralewski S., Konstantynopolitańskie kościoły, [w:] Konstantynopol – Nowy Rzym. Miasto i ludzie w okresie wczesnobizantyńskim, red. M.J. Leszka, T. Wolińska, Warszawa 2011, s. 132–151.

Bralewski S., Miejsca kultu w Konstantynopolu w relacji historyków kościelnych Sokratesa i Sozomena, [w:] Z badań nad wczesnobizantyńskim Konstantynopolem, red. M.J. Leszka, K. Marinow, A. Kompa, Łódź 2011, s. 11–30.

Cecota B., Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII–VIII wieku. Rzeczywistość i mit, Łódź 2015.

Cecota B., Wybrane zagadnienia z korespondencji muzułmańsko-chrześcijańskiej na podstawie Historii kalifów Ghewonda, [w:] Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, t. XIV, red. A. Świątek, Kraków 2008, s. 27–43.

Kościelniak K., Polemika muzułmańsko-chrześcijańska na podstawie korespondencji przypisywanej kalifowi umajjadzkiemu Umarowi II (720) i cesarzowi bizantyjskiemu Leonowi III (741), „Folia Historica Cracoviensia” 2002, t. VIII, s. 97–105.

Mosig-Walburg K., Christenverfolgung und Römerkrieg. Zu Ursachen, Ausmaß und Zielrichtung der Christenverflogung unter Šāpūr II, „Iranistik” 2005, Bd. VII, s. 5–84.

Mosig-Walburg K., Die Christenverfolgung Shâpûrs II vor dem Hintergrund des persisch-römischen Krieges, [w:] Inkulturation des Christentums im Sasanidenreich, hrsg. A. Mustafa, J. Tubach, Wiesbaden 2007, s. 171–186.

Nersessian S.D., Image Worship in Armenia and Its Opponents, „Armenian Quarterly” 1946, vol. I, s. 67–81.

First Page

281

Last Page

290

Language

pol

Share

COinS