•  
  •  
 

Title

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726), z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski,: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 404

Polish Title

Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (1716–1726), z oryginalnych rękopisów odczytali, wstępem i objaśnieniami opatrzyli Kazimierz Maliszewski i Adam Kucharski,: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017, ss. 404

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-8816-5157 Orzeł Joanna

References

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. I (Z serca kochająca żona i uniżona sługa: listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688–1726), oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. II (Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko: informatorzy i urzędnicy), oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. III (Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko: rodzina, przyjaciele i klienci [wybór]), oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016.

Kucharski A., O sobie, ludziach i świecie. Listy Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego do Elżbiety Sieniawskiej jako egodokumenty i źródła wiadomości gazetowych (1716–1726), [w:] Kobiece kręgi korespondencyjne XVII–XIX wieku, red. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa–Bellerive-sur-Allier 2016, s. 31–44.

Kucharski A., Pośrednictwo Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego w konserwacji i zakupie książek dla Elżbiety Sieniawskiej w końcu pierwszej ćwierci XVIII w., „Folia Torunensia” 2015, t. XV, s. 43–56.

Kucharski A., Maliszewski K., Rubinkowski Jakub Kazimierz (1668–1749), pisarz, panegirysta, poczmistrz królewski, rajca i burgrabia toruński, [w:] Toruński słownik biograficzny, t. V, red. K. Mikulski, Toruń 2007, s. 182–192.

Maliszewski K., Agencja informacyjna Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego (ze studiów nad dziejami komunikacji społecznej w XVIII w.), „Zapiski Historyczne” 1983, t. XLVIII, z. 3, s. 49–69.

Maliszewski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668–1749) – poczmistrz królewski, rajca i burgrabia toruński, [w:] Wybitni ludzie Torunia, red. M. Biskup, Warszawa 1982, s. 89–96.

Maliszewski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski, szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy, Toruń 1982.

Maliszewski K., Relacje poczmistrza toruńskiego Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego z „królową bez korony i pierwszą damą Rzeczypospolitej” Elżbietą Sieniawską w latach 1716–1728, [w:] Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. A. Karpiński, E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2010, s. 121–127.

Maliszewski K., Rubinkowski Jakub Kazimierz (1688–1749), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXXII, Wrocław 1989, s. 567–569.

Mączak A., Klientela: nieformalny system władzy w Polsce i w Europie XVI–XVIII w., Warszawa 2000.

Mączak A., Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej, Warszawa 1986.

Obremski K., Jakub Kazimierz Rubinkowski. Dziejopisarz i człowiek saskiego półwiecza, Warszawa 2008.

Popiołek B., Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów szlacheckich, Kraków 2003.

Popiołek B., Królowa bez korony. Studium z życia i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej ok. 1669–1729, Kraków 1996.

Słaby S., Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014.

First Page

295

Last Page

300

Language

pol

Share

COinS