•  
  •  
 

Title

Decalogue of an historian or the highways and byways of historiography of Marek Cetwiński: (Rev.: Marek Cetwiński, Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Studio AB, Olsztyn 2017, pp. 456)

Polish Title

Dekalog historyka, czyli drogi i bezdroża dziejopisarstwa Marka Cetwińskiego: (Rec.: Marek Cetwiński, Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Studio AB, Olsztyn 2017, ss. 456)

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-4585-0127 Czerniecka-Haberko Anna

https://orcid.org/0000-0002-1964-8232 Srogosz Tadeusz

References

Antoniewicz M., Sługa Klio – Profesor Marek Cetwiński, [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. A. Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010.

Bystroń J.S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. II (Wiek XVI–XVIII), Warsza-wa 1976.

Cetwiński M., Drogi i bezdroża dziejopisarstwa, Olsztyn 2017.

Cetwiński M., Ideologia i poznanie: społeczne funkcje mediewistyki śląskiej po 1945 roku, Częstochowa 1993.

Cetwiński M., Metamorfozy śląskie: studia źródłoznawcze i historiograficzne, Częstochowa 2002.

Kościałkowski S., Historyka. Wstęp do studiów historycznych, Londyn 1954.

Piasek W., Antropologizowanie historii. Studium metodologiczne twórczości Witolda Kuli, Poznań 2004.

Topolski J., Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warszawa 1998.

Topolski J., Metodologia historii, Warszawa 1984.

Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.

Trevelyan G.M., Historia społeczna Anglii od Chaucera do Wiktorii, tłum. A. Klimowicz, Warszawa 1961.

http://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0057.htm (dostęp: 21 I 2018).

https://slynne-cytaty.pl/autorzy/hugo-steinhaus/ (dostęp: 7 II 2018).

Kiereś H., Humanistyka, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, http://www.ptta.pl/pef/pdf/h/Humanistyka.pdf (dostęp: 14 VI 2018).

First Page

301

Last Page

310

Language

pol

Share

COinS