•  
  •  
 

Title

Visualised imperialism and national identity. Some examples of the church painting in Georgia between 1801 and 1918

Polish Title

Zwizualizowany imperializm i narodowa identyfikacja. Kilka przykładów kościelnego malarstwa w Gruzji od 1801 do 1918 roku

Abstract

In different periods, Christian wall paintings have visualised various attitudes towards programmes, images and iconographies that were closely linked with the religious identities of communities. Following the emergence of nationalism in Georgia in the mid-19th century, wall paintings of this period also began to respond to national identity. The chronological limits of this article are determined by crucial events in the history of the country, such as the conquest of East Georgia by the Russian Empire in 1801 and the proclamation of the independence of the Democratic Republic of Georgia in 1918. Between these two events, a number of church paintings was created throughout Georgia. Some of them fully intended to promote the Russian imperial identity and served to consolidate the power of the Empire over the conquered country. While others, reflected the ideas and aspirations of Georgian nationalism. They are very different from the medieval examples displaying a growing interest in national saints and the events of Christian Georgian history. This paper is focused on the most significant examples.

Polish Abstract

W różnych okresach chrześcijańskie malarstwo naścienne wizualizowało różnoraki stosunek do programów, obrazów, ikonografii i było blisko połączone z religijną identyfikacją społeczeństwa. Pod wpływem rozwoju nacjonalizmu w Gruzji w połowie XIX w. malarstwo naścienne również zaczęło odpowiadać potrzebom identyfikacji narodowej. Ramy czasowe artykułu zakreślają najważniejsze wydarzenia z historii tego kraju, takie jak podbój Wschodniej Gruzji przez Imperium Rosyjskie w 1801 r. i proklamowanie niepodległości przez Demokratyczną Republikę Gruzji w 1918 r. Pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami w Gruzji powstało wiele malowideł sakralnych. Niektóre z nich miały na celu promowanie poczucia przynależności do Rosji i służyły konsolidacji władzy imperium nad podbitym krajem. Inne odzwierciedlały idee i aspiracje gruzińskiego nacjonalizmu. Różniły się one od średniowiecznych realizacji, ukazując wzrastające zainteresowanie narodowymi świętymi i wydarzeniami z historii gruzińskiego chrześcijaństwa. W artykule omówiono najbardziej znaczące ich przykłady.

Keywords

art of the early modern period, Christian art, church wall paintings, Postcolonial studies, national revival

Polish Keywords

sztuka nowożytna, sztuka chrześcijańska, kościelne malarstwo naścienne, studia postkolonialne, odrodzenie narodowe

References

Ioseliani P., Opisanie drevnostei goroda tiplisa, Tiflis 1866.

Sabinin M., Polnoe jizneopisanie sviatikh gruzinskoi cerkvi, vol. I–III, Saint Petersburg 1871–1873.

Saqartvelos samotkhe, ed. M. Sabinin, St Petersburg 1882.

„Droeba” 1880.

„Iveria” 1897.

„Kavkaz” 1851, 1897.

„Komunisti” 1930.

„Tsnobis furtseli” 1897.

Amiranashvili S., Qrtuli khelovnebis istoria, Tbilisi 1951.

Arqiteqtura da Identoba, saeklesio mshenebloba Tbilisshi (1801–1918), ed. D. Khoshtaria, Tbilisi 2016.

Beridze V., Tumanishvili D., Culture and Artistic life in the First Republic of Georgia (1918–1921), Tbilisi 2018.

Bubulashvili E., Saqartvelos eklesiis sitsmindeebi, Saeclesio Biblioteca, vol. VII, Tbilisi 2007.

Durilin S., Nesterov v Jizni I tvorchevstve, Moscow 1976.

Dzutsova I., Narodnoe Napravlenie v gruzinskoi stankovoi Jivopisi vtoroi polovini XVIII–XIX vekov, Tbilisi 2014.

Georgian Christian Art, Tbilisi 2010.

Hatt M., Klonk Ch., Art History – A Critical Introduction to its Methods, Manchester 2006.

Janjalia M., Bodbis tadzris egvteris mokhatuloba da misi literaturuli tskaroebi, saqartvelos ssr mecnierebata akademiis macne, „Istoriis seria” 1990, № 3, s. 155–161.

Kartlis tskhovreba, Tbilisi 2008.

Khosroshvili T., Mtatsmindis „mamadavitis” mokhatulobis taviseburebani, „Saqartvelos Sidzveleni” 2013, № 16, s. 198–213.

Kiknadze V., Erovnuli da sacatsobrio problematika meckhramete saukunis qarveli sasuliero mogvatseebis shemoqmedebashi, Tbilisi 2009.

Makuljević N., The „Zograph” Model of Orthodox Painting in Southeast Europe 1830–1870, „Balcanica” 2003, Issue 34.

Mgaloblishvili A., Abastumnis aleqsandre nevelis eklesiis moxatuloba, Akhaltsikhis da Tao-klarjetis eparqia, Tbilisi 2013.

Mgaloblishvili A., Shiomgvimis monastris gmrtismshoblis midzinebis eklesiis mokhatulobas Tan dakavshirebuli ramdnime sakitkhi, „Saqartvelos Sidzveleni” 2009, № 13, s. 225–240.

Tsitsishvili M., Chogoshvili N., Qartuli mxatvroba, ganvitarebis istoria (XVIII–XIX saukuneebshi), Tbilisi 2013.

Tumanishvili D., Gzajvaredinze, Tbilisi 2008.

Virsaladze V., Rospis ierusalimskogo krestnogo monastira I portret shota rustaveli, Tbilisi 1973.

First Page

247

Last Page

261

Language

pol

Share

COinS