•  
  •  
 

Title

Mykoła Starowojtow, Wołodymyr Mychajłyczenko, Represiji proty polakiw Łuhanszczyny w roky stalinśkoho teroru, Wydawnyczyj dim „Styłos”, Kyjiw 2018, pp. 480, 4 not paginated

Polish Title

Mykoła Starowojtow, Wołodymyr Mychajłyczenko, Represiji proty polakiw Łuhanszczyny w roky stalinśkoho teroru, Wydawnyczyj dim „Styłos”, Kyjiw 2018, ss. 480, 4 nlb.

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-5207-9449 Głowacki Albin

References

Dzieci operacji polskiej mówią. 45 relacji, [wprowadzenie, rozdziały wstępne, oprac. i red. T. Sommer], Warszawa 2013.

Polacy na Ukrainie. Zbiór dokumentów, cz. 1 (Lata 1917–1939), t. I–VII, red. S. Stępień, O. Rublow, Przemyśl 1998–2014 [przekład dokumentów z jęz. ros. i ukr.: K. Kozłowski, L. Kozłowska, M. Nowosad, A. Pocztar, S. Stępień].

Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, t. VIII (Wielki Terror: operacja polska 1937–1938), cz. 1–2, Warszawa–Kijów 2010.

Rozstrzelać Polaków. Ludobójstwo Polaków w Związku Sowieckim w latach 1937–1938. Dokumenty z Centrali, oprac. T. Sommer, Warszawa 2010.

Wielki Terror w sowieckiej Gruzji 1937–1938. Represje wobec Polaków. Polacy w Gruzji – Gruzini w Polsce, t. I, wybór i red. nauk. D. Alawerdaszwili, E. Kukhalaszwili, W. Luarsabiszwili, S. Koller, M. Majewski, O. Tuszuraszwili, Warszawa–Tbilisi 2016.

Głowacki A., Issledowanije stranic istorii stalinskich riepriessij polakow w SSSR w mieżwojennyj pieriod – istoriograficzeskij obzor, „Wiestnik Kyrgyzskogo gosudarstwiennogo uniwiersitieta imieni I. Arabajewa” 2019, № 1, s. 21–31.

Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim 1921–1939, Warszawa–Wrocław 1991.

Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Stalinizm wobec polskiej ludności kresowej 1921–1938, Warszawa 1991.

Iwanow M., Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921–1939, Wrocław 1990, „Nauki Polityczne”, [t.] XLVI, [„Acta Universitatis Wratislaviensis”, No. 1177].

Iwanow M., Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. „Operacja polska” 1937–1938, Kraków 2014.

Iwanow M., Zginęli, bo byli Polakami. Koszmar „operacji polskiej” NKWD 1937–1938, Poznań 2017.

Limity terroru, „Karta” 1993, nr 11, s. 8–15.

Od Komitetu Redakcyjnego, [w:] Polska i Ukraina w latach trzydziestych–czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, t. VIII (Wielki Terror: operacja polska 1937–1938), cz. 1, Warszawa–Kijów 2010, s. 42–89.

Pietrow N., Polska operacja NKWD, „Karta” 1993, nr 11, s. 27–29.

Pietrow N.W., Roginskij A.B., „Polskaja opieracyja” NKWD 1937–1938 gg., [w:] Riepriessii protiw polakow i polskich grażdan, Istoriczeskije sborniki »Мiemoriała«, wypusk 1, Моskwa 1997, s. 22–43.

Reabilitowani istorijeju u dwadciaty semy tomach, Łuhanśka obłast’, knyha persza–czetwerta, Łuhanśk 2004–2013.

Starowojtow M., Mychajłyczenko M., Represiji proty polakiw Łuhanszczyny w roky stalinśkoho teroru, Kyjiw 2018.

First Page

272

Last Page

282

Language

pol

Share

COinS