•  
  •  
 

Title

Absolutism and legitimacy of power in Milan under the rule of Ludovico Sforza ‘Il Moro’

Polish Title

Absolutyzm i legitymizacja władzy w Mediolanie pod rządami Ludovica Sforzy „Il Moro”

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-2798-3249 Tafiłowski Piotr

Abstract

The paper seeks to present the forms of legitimacy, as well as the means and tools that have been used for this purpose by usurping authority over Milan Ludovico Sforza. The attempts to legitimate the illegally seized power, taken by the Renaissance and early modern rulers, not only by political meanse, but also through cultural and artistic patronage are very important and interesting issues. The first part of the paper discusses the Ludovico’s road to take over the principality; in the second part Ludovico’s efforts to legalize his illegal power are described.

Polish Abstract

W tekście podjęto próbę zaprezentowania form legitymizacji władzy, a także środków i narzędzi, jakie wykorzystywał w tym celu uzurpujący sobie władzę nad Mediolanem Ludovico Sforza. Ważnym i ciekawym zagadnieniem są podejmowane przez renesansowych i wczesnonowożytnych władców próby zalegitymizowania nieprawnie zobytej władzy nie tylko środkami politycznymi, lecz także poprzez mecenat kulturalny i artystyczny. Pierwsza część tekstu poświęcona została drodze Ludovica do przejęcia władzy nad księstwem, druga zaś podejmowanym przez niego zabiegom, które miały mu pozwolić ją uprawomocnić.

Keywords

Milan, the Sforzas, legitimacy, art, historiography

Polish Keywords

Mediolan, Sforzowie, legitymizacja, sztuka, historiografia

References

Guiccardini F., The History of Italy, Princeton 1984.

Johannis Simonetae Rerum gestarum Francisci Sfortiae Mediolanensium Ducis Commentarii, a cura di Giovanni Sorano, Bologna 1932, Rerum Italicarum Scriptores XXI, 2.

Material for a History of Pope Alexander VI, his Relatives, and his Time, ed. P. De Roo, vol. II (Roderic de Borgia from the Cradle to the Throne), Bruges 1924.

Zöllner F., Leonardo da Vinci 1452–1519. Dzieła wszystkie, Köln 2006.

Ady C.M., A History of Milan under the Sforza, London 1907.

Azzolini M., The Duke and the Stars. Astrology and Politics in Renaissance Milan, Cambridge–London 2013.

Black J., Absolutism in Renaissance Milan. Plenitude of Power under the Visconti and the Sforza 1329–1535, Oxford 2009.

Burckhardt J., Kultura odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia, wstęp M. Brahmer, Warszawa 1991.

Cole A., Virtue and Magnificence. Art of the Italian Renaissance Courts, London 1995.

Gilmore M.P., The World of Humanism 1453–1517, New York 1952.

Ianziti G., The First Edition of Giovanni Simonetta’s ‘De Rebus Gestis Francisci Sfortiae Commentarii’. Questions of Chronology and Interpretation, „Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance” 1982, vol. XLIV, No. 1, s. 137–147.

Ianziti G., A Humanist Historian and His Documents: Giovanni Simonetta, Secretary to the Sforzas, „Renaissance Quarterly” 1981, vol. XXXIV, No. 4, s. 491–516.

Ianziti G., Humanistic Historiography under the Sforzas. Politics and Propaganda in Fifteenth-century Milan, Oxford 1988.

Lang S., Leonardo’s Architectural Designs and the Sforza Mausoleum, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1968, No. 31, s. 218–233.

Orzechowski M., Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera, Warszawa 1984.

Pellegrini M., Ascanio Maria Sforza: La parabola politica di un cardinale-principe del rinascimento, t. I–II, Roma 2002.

Perria A., Okrutni Sforzowie, Warszawa 1985.

Sokół W., Legitymizacja systemów politycznych, Lublin 1997.

Vallentin A., Leonardo da Vinci, Warszawa 1951.

Weber M., Typy władzy prawomocnej, [w:] Twórcy naukowych podstaw organizacji. Wybór pism, red. J. Kurnal, Warszawa 1972, s. 317–334.

Welch E.S., Galeazzo Maria Sforza and the Castello di Pavia, 1469, „The Art Bulletin” 1989, vol. LXXI, No. 3, s. 352–375.

Colussi P., Cicco Simonetta, capro espiatorio di Ludovico il Moro, [w:] Storia di Milano, vol. VII, Milano 1957, http://www.storiadimilano.it/Personaggi/Milanesi%20illustri/CiccoSimonetta.htm (dostęp: 16 IX 2019).

First Page

189

Last Page

207

Language

pol

Share

COinS