•  
  •  
 

Title

Aleksandra Barwicka-Makula, "Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2019, ss. 368.

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1714-0179 Gałuszka Justyna

References

Barwicka-Makula A., Od wrogości do przyjaźni. Habsburgowie austriaccy wobec Polski w latach 1587–1592, Katowice 2019.

Besala J., Stefan Batory, Poznań 2010.

Lepszy K., Oblężenie Krakowa przez arcyksięcia Maksymiliana (1587), Kraków 1929.

Lepszy K., Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III, Kraków 1929.

Śliwiński A., Stefan Batory, Warszawa 1922.

Weissensteiner F., Die großen Herrscher des Hauses Habsburg: 700 Jahre europäische Geschichte, Monachium 2007.

Weissensteiner F., Habsburgowie, Warszawa 2011.

First Page

291

Last Page

301

Language

pol

Share

COinS