•  
  •  
 

Title

Between the convention and modernity – from the history of the marriage of Thomas and Katia Manns

Polish Title

Między konwencją a nowoczesnością – z dziejów małżeństwa Tomasza i Katii Mannów

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0821-1801 Jedynakiewicz-Mróz Katarzyna

Abstract

The article presents original (against a background of the era) character of the marriage of Thomas and Katia Mann. Basing on the memoires and the correspondence of writer’s family members, there are shown the conventional and modern elements of their marital union, in the context of the personal relations, as well as from the perspective of the progeny upbringing model. The structure of the article has got the chronological and problem character. In the first part of the deliberations there is presented the youthful experiences of Thomas Mann and Katia Prings­heim, up to the moment of their entering into marriage (1904). In the second there is analysed the process of the forming of the marital and parental relations of the Manns (1904–1914). The third part of the text presents the evolution of the position of Katia Mann in the couple (1914–1919). In the last part of the article there is done the overall analysis of the character of Thomas and Katia Mann’s marital relations, with the emphasizing of the traditional and the unconventional characteristics of their marriage.

Polish Abstract

Artykuł prezentuje oryginalny na tle epoki charakter małżeństwa Tomasza i Katii Mannów. Opierając się na pamiętnikach i korespondencji członków rodziny pisarza, ukazano konwencjonalne oraz nowoczesne elementy ich związku, zarówno w kontekście relacji osobistych, jak i przez pryzmat modelu wychowania potomstwa. Konstrukcja artykułu ma charakter chronologiczno-problemowy. W pierwszej części rozważań przedstawiono młodzieńczy bagaż doświadczeń Tomasza Manna i Katii Prings­heim do momentu zawarcia przez nich związku małżeńskiego (1904). W drugiej części przeanalizowano proces formowania się relacji małżeńsko-rodzicielskich wspomnianej pary (1904–1914). Trzecia część prezentacji przedstawia ewolucję pozycji w związku Katii Mann (1914–1919). W ostatniej części artykułu dokonano zbiorczej analizy charakteru małżeńskich relacji Tomasza i Katii Mannów z uwypukleniem tradycyjnych i nowoczesnych cech ich małżeństwa.

Keywords

the Mann family, Thomas Mann, Katia Mann, marriage in Germany in the 20th century

Polish Keywords

Mannowie, Tomasz Mann, Katia Mann, małżeństwo w Niemczech w XX wieku

References

Die Briefe der Manns. Ein Familienporträt, hrsg. T. Lahme, H. Pils, K. Klein, Frankfurt am Main 2016.

Mann G., Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland, Frankfurt am Main 1986.

Mann K.[atia], „Liebes Rehherz”. Briefe an Thomas Mann 1920–1950, hrsg. I. Jens, D. Heißerer, 2. Ausgabe, Würzburg 2016.

Mann K.[atia], Moje nienapisane wspomnienia, Warszawa 2007.

Mann K.[laus], Kind dieser Zeit, Reinbek bei Hamburg 1993.

Mann K.[laus], Punkt zwrotny, Warszawa 1993.

Mann M., Vergangenes und Gegenwärtiges, Erinnerungen, Reinbek bei Hamburg 2001.

Mann T., Dzienniki, t. I (Wybór 1918–1921), Poznań 1995.

Breloer H., Unterwegs zur Familie Mann. Begegnungen, Gespräche, Interviews, Frankfurt am Main 2001.

Flügge M., Das Jahrhundert der Manns, Berlin 2015.

Flügge M., Heinrich Mann. Eine Biographie, Frankfurt am Main 2006.

Jedynakiewicz-Mróz K., Zawsze pod prąd. Życie Eryki Mann (1905–1969), Warszawa 2013.

Jens I., Jens W., Katias Mutter. Das außerordentliche Leben der Hedwig Prings­heim, Reinbek bei Hamburg 2007.

Jens I., Jens W., Pani Tomaszowa Mann, Warszawa 2006.

Jüngling K., Roßbeck B., Katia Mann. Die Frau des Zauberers. Biografie, München 2003.

Krühl M., Im Netz der Zauberer. Eine andere Geschichte der Familie Mann, Frankfurt am Main 1993.

Kurzke H., Tomasz Mann. Życie jako dzieło sztuki, Warszawa 2005.

Lahme T., Die Manns. Geschichte einer Familie, Frankfurt am Main 2015.

Reich-Ranicki M., Thomas Mann und die Seinen, Frankfurt am Main 1990.

First Page

133

Last Page

154

Language

pol

Share

COinS