•  
  •  
 

Polish Title

Między prasą a cyberprzestrzenią. Analiza porównawcza gazety i serwisu www na przykładzie „Dziennika Łódzkiego”

Abstract

The article presents the results of a comparative analysis of the regional newspaper “Dziennik Łódzki” (the oldest in the Łódź region) and its website www.dzienniklodzki.pl. The analysis concerned the scope of content exchange between the printed edition and the website, similarities and differences in journalistic publications both in traditional form and online, as well as a comparison of the hierarchy of importance of publications and a comparison of press genres – online and in the newspaper.

Polish Abstract

-

Keywords

comparative analysis, newspaper, press genres

References

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie w sieci. Co się zmieniło i jak bardzo, [w:] E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, red. W. Godzic, Z. Bauer, Poltex, Warszawa 2015.

Bauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 4 zm., uzup., rozszerz., Universitas, Kraków 2008.

CBOS: jedna trzecia Polaków czyta prasę w Internecie, http://biznes.pl/magazyny/media/cbosjedna-trzecia-polakow-czyta-prase-w-internecie/fw8hch [dostęp: 15.11.2015].

Czytelnictwo dzienników w województwach: nowi liderzy w sześciu regionach, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/czytelnictwo-dziennikow-w-wojewodztwach-nowi-liderzy-w-szesciuregionach [dostęp: 16.11.2015].

„Dziennik Gazeta Prawna” na czele e-wydań w 2014 roku. „Gazeta Wyborcza” poza podium, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/dziennik-gazeta-prawna-na-czele-e-wydan-w-2014-roku-gazeta-wyborcza-poza-podium [dostęp: 17.11.2015].

Gogołek W., Technologie informacyjne mediów, wyd. 2 zm., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, M. Filiciak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Mikosz J., „Polska Dziennik Łódzki. The Times” – projekt a zyski, [w:] Łódzkie media dawniej i dziś, red. B. Bogołębska, J. Mikosz, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2012.

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Poltex, Warszawa 2012.

„Rzeczpospolita” wyprzedziła „Gazetę Prawną”. Dane sprzedaży e-wydań dzienników po trzech kwartałach, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rzeczpospolita-wyprzedzila-gazete-prawnadane-sprzedazy-e-wydan-dziennikow-po-trzech-kwartalach [dostęp: 17.11.2015].

SMG Starlink: rynek reklamy w Polsce w I kw. wzrósł o 2,5%, http://o-m.pl/informacje_prasowe/633/smg-starlink-rynek-reklamy-w-polsce-w-i-kw-wzrosl-o-2-5-infografika.html [dostęp: 15.11.2015].

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman A., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Woźniak W., Gatunek w sieci, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Wszystkie dzienniki regionalne ze spadkami sprzedaży w trzech kwartałach. Najwięcej stracił „Kurier Poranny”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/wszystkie-dzienniki-regionalne-ze-spadkami-sprzedazy-w-trzech-kwartalach-najwiecej-stracil-kurier-poranny [dostęp: 16.11.2015].

http://blogi.dzienniklodzki.pl/standardy/2015/10/09/sld-ratuje-szuflandie-i-wychodzi-na-durniaale-pozytecznego/ [dostęp: 10.11.2015].

http://polskapress.pl/pl/portfolio/internet/informacyjne/dziennik-lodzki [dostęp: 16.11.2015].

http://polskapress.pl/pl/portfolio/internet/informacyjne/express-ilustrowany [dostęp: 16.11.2015].

http://polskapress.pl/pl/portfolio/prasa/dzienniki/polska-dziennik-lodzki [dostęp: 19.11.2015].

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/11779,redakcja-dziennika-lodzkiego,id,t.html [dostęp: 16.11.2015].

https://www.pianomedia.pl/121/zakoczenie-dziaalnoci-serwisu-piano-w-polsce [dostęp: 11.08.2016].

https://www.pianomedia.pl/57/rusza-system-patnoci-za-dostp-do-wartociowych-treci-w-polskiminternecie [dostęp: 16.11.2015].

First Page

149

Last Page

165

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.