•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Dziennikarski styl zawodowy. Próba zdefiniowania

Abstract

The article substantiates the distinction of professional journalistic language as a variant of langue representing journalistic style, and implemented in three groups of speech genres – informing, estimating and stimulating. Alongside stylistic features common with journalistic macrostyle, this professional language has its own specific characteristics, expressed through faithfulness to the facts, social estimation and administrative stimulation. Stylistic analysis of even only one genre – stimulating – reveals that the professional and linguistic activities of journalists can be analysed as typical execution algorithms, using the aforementioned method. The article demonstrates that the proposed analysis of speech representations in professional language can be productive for the study of language in action in the journalistic sphere of communication.

Polish Abstract

-

Keywords

professional language, speech genres, social problem

References

Aructunowa N.D., Jazyk i mir czełowieka, „Slawianskij Jazyk i Kul’tura” 1999.

Bazhenowa E.A., Kompozycija teksta, [w:] Stilisticzeskij enciklopediczeskij słovar’, ried. M.N. Kożyna, Izdatiel’stwo Flinta, Moskwa 2003, s. 168.

Bryzgunowa J.P., Semanticzeskaja sowmestimost’ teksta. Sintaksis teksta, Izdatel’stwo Obuczenije, Moskwa 1979, s. 78–90.

Chehova M., Chloupek J., Krčmova M., Minařova E., Současna česka stylistika, ISV, Praha 2003.

Corbett B.J., Genre and genre analysis, Encyclopedia of Language and Linguistics, ed. E.K. Brown, A. Anderson, Elsevier, Boston 2006.

Czepkina E.W., Russkij żurnalistskij dyskurs. Tekstoporozhdajuszczije praktiki i kody (1995–2000), Izdatel’stwo Ural’skogo uniwiersitieta, Jekaterynburg 2000.

Dementjew W.W., Teorija reczewych żanrow, Izdatel’stwo Znak, Мoskwa 2010.

Drydze T.M., Tekstowaja dejatel’nost’ w strukturie socjal’noj kommunikacii, Izdatel’stwo Obuczenije, Moskwa 1984.

Duskajewa L.R., Dialogiczeskaja priroda gazetnych reczewych żanrow, Izdatel’stvo Permskogo universiteta, Perm 2004; 2 soz.: Izdatel’stwo Sankt-Peterburgskogo uniwersiteta, Sankt Petersburg 2012.

Duskajewa L.R., Intencjonal’nost’ reczewoj dejatel’nosti żurnalista. Ontologija i struktura, „Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta” 2012, Serija 9: Filologija, Wostokowedenije, Żurnalistika, nr 2, s. 253–260.

Duskajewa L.R., Stilisticzeskij intent-analiz kak wektor izuczenija reczewych raznowidnostej, „Medialingwistika” 2013, t. 1, s. 81–91.

Formanowska N.I., Reczewoje obszczenije. Kommunikatiwno-pragmaticzeskij podhod, Izdatel’stwo Russkij jazyk, Moskwa 2002.

Gajda S., Probliemy żanra, [w:] Funkcjonalnaja stilistika. Teorija stilej i ich jazykowaja realizacija, Izdatiel’stwo Permskogo uniwiersiteta, Perm 1986.

Gajda S., Stilistika i genealogija. Status stilistiki w sowremennom jazykoznanii, Izdatiel’stwo Permskogo uniwiersiteta, Perm 1992.

Gauzenblas K., K utoczneniju ponjatija „stil” i k voprosu ob objome stilisticzeskogo issledowanija, „Woprosy Jezykoznania” [„Problemy Językoznawstwa”] 1965, nr 5.

Gauzenblas K., Suszczestwujet li „neytralnyj stil”?, [w:] Funkcjonalnaja stilistika. Teorija stilej i ich jazykowaja realizacija, Izdatiel’stwo Permskogo uniwiersiteta, Perm 1986.

Gorochow W.M., Zakonomiernosti żurnalisticzeskogo tworczestwa, Izdatel’stwo Mys’l’, Moskwa 1975.

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 popr., Wydawnictwo UMCS, Lublin 1997.

Kara-Murza J.S., Kul’tura reczi w reklamnoj dejatel’nosti, „Żurnalistika i Kul’tura Reczi” 1996, wyp. 1.

Kostomarow W.G., Russkij jazyk w żurnalie, Izdatiel’stwo Moskowskogo uniwiersiteta, Moskwa1971.

Kożyna M.N., Duskajewa L.R., Salimowski W.A., Stilistika russkogo jazyka, Izdatiel’stwo Flinta, Moskwa 2008.

Kożyna M.N., Stilistika russkogo jazyka, Izdatiel’stwo Proswiesienie, Moskwa 1977.

Kożyna M.N., Systemowost’ reczi, [w:] Stilisticzeskij enciklopediczeskij słovar’, red. M.N. Kożyna, Izdatiel’stwo Flinta, Moskwa 2003, s. 347–350.

Lazutyna G.W., Osnowy tworczeskoj diejatel’nosti żurnalista, Izdatel’stwo Aspiekt Press, Moskwa 2000.

Mistrik J., Štylistika, Wydawnictwo SPN, Bratislava 1997.

Moessnar L., Genre, text type, style, register. A terminological maze, “European Journal of English Studies” 2001, No. 5 (2), pp. 131–138.

Prochorow J.P., Wwedienije w teoriju żurnalistiki, Izdatel’stwo Aspiekt Press, Moskwa 1973.

Przewodnik po stylistyce polskiej, red. nauk. S. Gajda, Uniwersytet Opolski, Opole 1995.

Salimowski W.A., Żanry reczi v funkcjonalno-stilisticzeskom oswieszczenii (nauczny akademicki tekst), Izdatiel’stwo Permskogo uniwiersiteta, Perm 2002.

Solganik G.J., Stil’ reportaża, Izdatiel’stwo Moskowskogo uniwiersiteta, Moskwa 1970.

Szmielowa T.W., Reczewoj żanr, „Rusistika” 1990, wyp. 2.

Tertycznyj A.A., Żanry priessy, Izdatel’stwo Aspiekt Press, Moskwa 2000.

Troszewa T.B., Otrażenije, [w:] Stilisticzeskij enciklopediczeskij słovar’, ried. M.N. Kożyna, Izdatel’stwo Flinta, Moskwa 2003, s. 321–328.

Wasiliew L.M., Sowremennaja lingwisticzeskaja semantika, Izdatel’stwo Wysszaja szkoła, Moskwa 1990.

Wasiljewa A.N., Gezetnogo-publiczistyczeskij stil, Izdatiel’stwo Russkij jazyk, Moskwa 1982.

Wierzbicka A., Uniwersal’nyje semanticzeskije primitiwy kak klucz k leksiczeskoj semantike (sfiera emocij), „Reczewyje Żanry” 2005, wyp. 4, s. 158–182.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004.

First Page

33

Last Page

47

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.