•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Volume 34

Issue 4
May 2016
Na szlakach literatury... Prace literaturoznawcze i edytorskie ofiarowane Profesor Barbarze Wolskiej z okazji siedemdziesiątych urodzin oraz czterdziestopięciolecia pracy naukowej