•  
  •  
 

Abstract

The article tackles the problem of the existence of algorithms in selected services and Internet websites. The interfacing of media is the starting point for this discourse, aimed at presenting the processes of automation in information distribution, the individualisation of messages and profiling in websites. The threats resulting from dynamically developing enterprises aimed at providing the website user with artificial intelligence – in terms of both social networks and mobile applications – are explicated in detail. The examples presented in the article refer to Internet recommendation systems, e-mail applications, voice assistants, and mechanisms responsible for the functioning of social networks. Speculations on algorithms omnipresent on the Web lead us to reflect on how the journalism will be redefined in the future, since it seems that the role of the journalist will be to moderate discussion and select the themes to be discussed; it is quite likely, though, that the themes selected will be compiled by specialised software.

Keywords

new media, algorithms, Internet

References

„Badanie European Trusted Brands, prowadzone przez Reader’s Digest”, after: „Raport Marketing Szeptany”, prepared by “Interaktywnie.com”, http://interaktywnie.com/biznes/artykuly/epr/szeptanie-jest-w-cenie-raport-interaktywnie-com-16973 [access: 27.03.2015].

Dąbała J., „Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość”, Universitas, Cracow 2014.

Grabiec P., „Google Inbox czy Gmail – co wybrać?”, PC World, http://www.pcworld.pl/artykuly/399862/Google.Inbox.czy.Gmail.co.wybrac.html [access: 6.12.2014].

Grabiec P., „Zastanawiasz się, co nowego przeczytać? Zapytaj bibliotekarza. Uzbrojonego w algorytmy”, http://www.spidersweb.pl/2014/11/bibliotekarz-uzbrojony-w-algorytmy.html [access: 27.03.2015].

Gustowski W., „Komunikacja w mediach społecznościowych”, Novae Res – Wydawnictwo Innowacyjne, Gdynia 2012.

Jakubowicz K., „Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza”, Wydawnictwo Poltext, Warsaw 2011.

Janiszewska M., „Nadchodzi era prosumenta”, Pro-test 2008, No. 5, http://www.pro-test.pl/article_article/7170,0/Trendy+konsumenckie_Nadchodzi+era+prosumenta.html [access: 6.12.2014].

Kononiuk T., „Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością”, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warsaw 2013.

Krzysztofek K., „Społeczeństwo w dobie internetu: refleksyjne czy algorytmiczne?”, in: Re: Internet – społeczne aspekty medium”, ed. Ł. Jonak i in., Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006, pp. 19–42.

Laskowski P., „Żyć z siecią w tle”, in: „Nowe media i wyzwania współczesności”, ed. M. Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2013, pp. 122–133.

Łysik Ł., Machura P., „Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku”, Media i Społeczeństwo 2014, No. 4, pp. 15–26.

Manovich L., „Język nowych mediów”, transl. P. Cypryański, Oficyna Wydawnicza Łośgraf, Warsaw 2011.

Mistewicz E., „Czas Informacyjnych Siri”, Nowe Media 2012, No. 2, pp. 23–28.

Moll J., „Sztuczna inteligencja może w przyszłości zastąpić dziennikarzy”, http://tylkonauka.pl/wiadomosc/sztuczna-inteligencja-moze-w-przyszlosci-zastapic-dziennikarzy [access: 6.12.2014].

Olszański L., „Media i dziennikarstwo internetowe”, Wydawnictwo Poltext, Warsaw 2012.

„Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych” [Entry], http://pl.wikipedia.org/wiki/Optymalizacja_dla_wyszukiwarek_internetowych [access: 6.12.2014].

Rak B., „Social media lekiem na internetowe rekomendacje?”, Socjomania 2010, http://socjomania.pl/social-media-lekiem-na-internetowe-rekomendacje/ [access: 27.03.2015].

Rybczyński J., „Google Now podoba mi się bardziej od Siri, o ile faktycznie będzie działać jak obiecują”, http://antyweb.pl/google-now-podoba-mi-sie-bardziej-od-siri-o-ile-faktyczniebedzie-dzialac-jak-trzeba/ [access: 6.12.2014].

„Siri” [Entry], http://pl.wikipedia.org/wiki/Siri [access: 3.12.2014].

Szews P., „Mikroblog – odmiana blogu czy oddzielny gatunek?”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2013, No. 2: “Dziennikarstwo”, pp. 271–289.

Szews P., „Serwisy społecznościowe jako źródło informacji dziennikarskiej”, Kultura – Media – Teologia 2014, No. 4, pp. 90–104.

Tow D., “Future Web”, www.f2050.blogspot.com [access: 27.03.2015].

Facebook.com.

Filmweb.pl.

Gmail.com.

http://kulturaliberalna.pl/2012/08/28/koniec-mediow-masowego-razenia-z-jerzym-baczynskimrozmawiaja-ewa-serzysko-i-lukasz-pawlowski/ [access: 26.03.2015].

http://www.appki.com.pl/aplikacje/inbox-by-gmail/# [access: 26.03.2015].

http://www.bbc.com/news/technology-26614051 [access: 4.12.2014].

http://www.bklynlibrary.org/bookmatch [access: 27.03.2015].

http://www.filmweb.pl/news/Ruszy%C5%82+Gustomierz+2.0-76603 [access: 27.03.2015].

http://www.google.com/inbox/.

http://www.popsci.com/article/technology/associated-press-will-use-robots-write-articles?dom=PSC&loc=recent&lnk=4&con=associated-press-will-use-robots-to-write-articles [access: 4.12.2014].

Netflix.com.

YouTube.com.

Wikipedia.org.

First Page

199

Last Page

216

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.