•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article attempts to decide whether the sports report is more about the information or the commentary. On the basis of an analysis of press material, the author examines different characteristics of the genre and tries to determine their compatibility with the news canon. As the analysis shows, the contemporary sports report is less about news and more about commentary, interpretation and evaluation. Journalists tend to summarize the competition and briefly describe the course of events. It makes the sports report similar to press comment and review.

Keywords

press, sports report, stylistics

References

Andrews P., „Dziennikarstwo sportowe”, transl. M. Lorek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2009.

Balcerzan E., „W stronę genologii multimedialnej”, Teksty Drugie 1999, No. 6, pp. 7–24.

Bauer Z., „Gatunki dziennikarskie”, in: „Dziennikarstwo i świat mediów”, ed. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Cracow 2010, pp. 255–280.

Bizewski D., „Bez znieczulenia”, Sport 2015, No. 62, p. 11.

Bochenek J., „Nokaut na początek”, Sport 2015, No. 88, p. 14.

Cegliński Ł., „Legia przegrała z Zagłębiem”, Gazeta Stołeczna 2015, p. 16.

Chyliński M., Russ-Mohl S., „Dziennikarstwo”, Grupa Wydawnicza Polskapresse, Warsaw 2008.

Cieńciała Z., „Stadiony świata!”, Sport 2015, No. 55, p. 3.

Drąg K., „Twierdza Teheran zdobyta”, Przegląd Sportowy 2015, No. 149, p. 14.

Dusik J., „Awans i strata”, Sport 2015, No. 54, p. 26.

Ferszter K., „Ligowy klasyk na remis”, Gazeta Stołeczna 2015, No. 62, p. 12.

Fras J., „Dziennikarski warsztat językowy”, 2nd ed., en., rev. ed., Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2005, p. 86.

Fras J., „O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2013.

Gajda S., „Gatunkowe wzorce wypowiedzi”, in: „Współczesny język polski”, ed. J. Bartmiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, pp. 255–268.

Grochala B., „Komentarz (sportowy), relacja (sportowa), sprawozdanie (sportowe) – przegląd stanowisk”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2012, No. 3, pp. 95–105.

Kozieł A., „Gatunki dziennikarskie – rodowód, cechy i funkcje”, in: „O warsztacie dziennikarskim”, ed. J. Adamowski, Oficyna Wydawnicza Aspra JR, Warsaw 2002, p. 109–127.

Kwiatkowski O., „Hiszpan – król Ardenów”, Rzeczpospolita 2015, No. 97, p. A14.

Maziarski J., „Informacja”, in: “Encyklopedia wiedzy o prasie”, ed. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1976, pp. 107–109.

Maziarski J., „Metodologiczne problemy nauki o gatunkach dziennikarskich”, in: „Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie”, Vol. 1, ed. M. Kafel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1969, pp. 113–129.

Maziarski J., „Sprawozdanie”, in: „Encyklopedia wiedzy o prasie”, ed. J. Maślanka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1976, p. 224.

Osiak P., „Polskie grzmoty zatrzęsły Kalifornią”, Przegląd Sportowy 2015, No. 91, pp. 18–19.

Osiński W., „Obrona z żelaza dała zwycięstwo”, Przegląd Sportowy 2015, No. 21, pp. 2–3.

Piotrowska K., „Tytuł artykułu i jego wpływ na rozumienie tekstu”, Zeszyty Prasoznawcze 1983, No. 4, pp. 45–51.

Pisarek W., „Nagłówki wiadomości w dziennikach”, Zeszyty Prasoznawcze 1965, No. 1, p. 34.

Pisarek W., „Poznać prasę po nagłówkach!”, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa”, Cracow 1967.

Pomarkiewicz T., „Wybili GKS ekstraklasę z głowy”, Przegląd Sportowy 2015, No. 126, p. 9.

Rozpara P., „Prezent dla Niemców”, Gazeta Wyborcza 2015, No. 13, p. 42.

Sowiński W., „Dekada przerwana!”, Sport 2015, No. 78, p. 27.

Sowiński W., „Minuta walki to za mało”, Przegląd Sportowy 2015, No. 77, p. 19.

Szczepłek S., „Coraz lepiej widać Europę”, Rzeczpospolita 2015, No. 137, p. A16.

Wasik A., „Kliczko znów zanudził”, Sport 2015, No 97, p. 20.

Wegner J., „Metoda systematyzowania form dziennikarskich”, in: „Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie”, Vol. 1, ed. M. Kafel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1969, pp. 130–144.

Werner R., „Wieczór pod batem”, Sport 2015, No. 48, p. 3.

Wojowicz G., „Lawendowe barwy Wisły”, Przegląd Sportowy 2015, No. 17, p. 10.

Wojtak M., „Gatunki prasowe”, Wydawnictwo Uniwersytetu Mari Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.

Wolańska E., „Kompozycja i spójność wypowiedzi językowej. Strategiczne pozycje tekstowe”, in: „Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów”, ed. E. Bańkowska, A. Mikołajczuk, Książka i Wiedza, Warsaw 2003, p. 119–147.

Wolny-Zmorzyński K., „Sprawozdanie”, in: „Słownik terminologii medialnej”, ed. W. Pisarek, Universitas, Cracow 2006, p. 20.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., „Gatunki informacyjne”, in: K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, „Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2009, pp. 37–86.

Wołowski D., „Real zabity golem Suareza”, Gazeta Wyborcza 2015, No. 69, p. 23.

Wtorkiewicz A., Stylistyka prasoznawcza – szkic problematyki i metod”, in: Metody i techniki badawcze w prasoznawstwie”, Vol. 3, ed. M. Kafel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1971, pp. 114–121.

Zych P., „Lech po liftingu Skorży”, Gazeta Wyborcza 2015, No. 68, p. 27.

Żukowski M., „Błogosławiona leworęczność”, Rzeczpospolita 2015, No. 127, p. A16.

First Page

103

Last Page

113

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.