•  
  •  
 

Polish Title

„Alchemia i dym w butelce”: współczesny teatr improwizowany w Polsce i Stanach Zjednoczonych

Abstract

The article is an attempt to capture improvisational theater as a modern dynamic phenomenon through analyzing its features, definitions and traits in order to characterize the genre and to systematize the current state of knowledge on the subject matter. By comparing and contrasting various aspects and notions of impro(v) in Poland and the United States, the study not only looks at the theater of improvisation through the prism of the “relocation” of the form from its original grounds and implementing it in within a different tradition, but also shows the experimental flexibility of the genre within different cultural traditions and structures. Based largely on interviews with Polish and American improvisers alike, this article is an in-medias-res case study of the contemporary improvised theater in Poland and the USA.

Polish Abstract

Artykuł jest próbą uchwycenia i opisania współczesnego teatru improwizacji poprzez analizę jego cech, definicji i elementów teatrotwórczych w celu scharakteryzowania i usystematyzowania gatunku. Zestawienie i porównanie różnych aspektów impro(v) w Polsce i Stanach Zjednoczonych pozwala nie tylko spojrzeć na teatr improwizacji poprzez pryzmat próby jego “przeszczepienia” do tradycji polskiej (która korzystała z improwizacji jako narzędzia artystycznego, ale dotychczas nie wynosiła jej do kategorii osobnej formy teatralnej), ale również ukazuje eksperymentalną elastyczność tego gatunku w obrębie różnych tradycji i struktur kulturowych. Oparty w dużej mierze na wywiadach środowiskowych z rodzimymi i amerykańskimi improwizatorami, artykuł ten stanowi swoiste studium przypadku in medias res współczesnego teatru improwizacji w Polsce i USA.

Keywords

impro, improv, improvisational theater, improvised theater, American pop theater, experimental theater, Del Close, Keith Johnstone, Charna Halpern, Mick Napier

Polish Keywords

impro, improv, teatr improwizacji, teatr improwizowany, amerykański teatr popularny, teatr eksperymentalny, Del Close, Keith Johnstone, Charna Halpern, Mick Napier

References

Dudeck Theresa Robbins, Keith Johnstone, A Critical Biography, Bloomsbury, London 2013.

Duerr Edwin, The length and depth of acting, Holt, Rinehart and Winston, New York 1962.

Frost Anthony and Ralph Yarrow, Improvisation in Drama, Palgrave Macmillan, London 2007.

Halpern Charna, Del Close, Kim “Howard” Johnson, Truth in Comedy. The Manual of Improvisation, Meriwether Publishing, Denver, CO, 2001.

Hodgson John and Ernest Richards, Improvisation, Eyre Methuen Ltd, London 1967.

Johnstone Keith, Don’t Be Prepared: Theatresports for Teachers, Loose Moose Theatre Company, Calgary 1994.

Johnstone Keith, Impro for Storytellers, Routledge/Theatre Arts Books, New York 1999.

Johnstone Keith, Improvisation and All That Jazz, “Plays and Players”, April 1965: 14, pp. 46.

Kozlowski Rob, The Art of Chicago Improv. Shortcuts to Long-Form Improvisation, Heinemann, Portsmouth, NH 2012.

Kucińska Angelika, Sztuka Improwizacji, “Glamour” 2016, issue 3 (155), pp. 69–71.

Napier Mick, Improvise: Scene from the Inside Out, with foreword by Stephen Colbert Heinemann, Portsmouth, NH 2004.

Spolin Viola, Improvisation for the Theater. A Handbook of Teaching and Directing Techniques, Northwestern University Press, Chicago 1999.

DeLeo Jason, Seattle, 4.01.2016.

Dixon Randy, email, 18.03.2016.

Dixon Randy, Seattle, 4.01.2016.

Dudeck Theresa Robbins, email, 18.03.2016.

Kosik-Burzyńska Kinga, Warsaw, 10 March 2016.

Last Christopher, Seattle, 4.01.2016.

Lewandowski Mateusz, Warsaw, 10.03.2016.

Nockowska Weronika, Warsaw, 10.03.2016.

Nowogrodzka Monika, Warsaw, 10.03.2016.

Magdziarz Bartek, Warsaw, 10.03.2016.

Markowska Aleksandra, Warsaw, 10.03.2016.

Markowska Aleksandra, email, 16.03.2016

Mattingly Paul, email, 15.03.2016.

Pakosz Alan, Cracow, 24.03.2016.

Podobas Marta, Warsaw, 10.03.2016.

Reaves Melissa, Seattle, 4.01.2016.

About, Antymateria – improwizacje teatralne, Facebook, https://pl-pl.facebook.com/pg/antymateriaimpro/ about/?ref=page_internal [accessed on: 15.12.2015].

About, Cali na Biało – impro, Facebook, https://pl-pl.facebook.com/calinabialo/ [accessed on: 10.03.2016].

Davis Deidre Ann, Talking to Charna Halpern About Working with Del Close to Create Longform Improv, “Splitsider”, 25.04.2012, http://splitsider.com/2012/04/talking-to-charna-halpern-about-working-with-del-close-to-create-longform-improv-with/ [accessed on: 15.12.2015].

Grupa Impro Zróbmy to! Czym jest impro?, http://kabaretmalze.wixsite.com/oferta/grupa-impro-zrobmy-to [accessed on: 28.03.2016].

Home, Spektakle, AB OVO – Teatr Improv, http://teatrabovo.pl/ [accessed on: 28.03.2016].

Improv Encyclopedia, http://improvencyclopedia.org/ [accessed on: 13.09.2017].

Informacje o festiwalu “Podaj Wiosło”, n.p., n.d., [website down, accessed on: 28.03.2016].

“Klancyk” / TSK Przedmieście, Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie, http://www.teatr.tarnow.pl/spektakls/view/106 [accessed on: 13.09.2017].

Klancyk w Krakowie. Teatr, w którym nie ma scenariusza, wyborcza.pl Kraków, 5.12.2015, http://krakow.wyborcza.pl/krakow/1,44425,19297474,klancyk-w-krakowie-teatr-w-ktorym-nie-ma-scenariusza.html [accessed on: 13.09.2017].

The Living Playbook, ed. Randy Dixon, 2011, www.unexpectedproductions.org/living_playbook.htm [accessed on: 13.09.2017].

Nowy teatr w Sopocie. Jego istotą jest improwizacja, Radio Gdańsk, 19.06.2015, https://radiogdansk.pl/kultura-i-rozrywka/item/25940-nowy-teatr-w-sopocie-jego-istota-jest-improwizacja/25940-nowy-teatr-w-sopocie-jego-istota-jest-improwizacja [accessed on: 28.03.2016].

Warszawa. Felietony Mariusza Szczygła w adaptacji Klancyka, e-teatr.pl – wortal teatru polskiego, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, http://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/209489.html [accessed on: 28.03.2016].

ACME Theatres & Studios, http://www.acmetheatres.org/ [accessed on: 28.03.2016].

The Annoyance Theatre & Bar, https://theannoyance.com/ [accessed on: 28.03.2016].

Canadian Improv Games, http://improv.ca/ [accessed on: 28.03.2016].

Chapel Hill Players, https://chapelhillplayers.com/ [accessed on: 28.03.2016].

ComedySportz Twin Cities, http://www.comedysportztc.com/ [accessed on: 28.03.2016].

Dad’s Garage Theatre Company, https://dadsgarage.com/ [accessed on: 28.03.2016].

The Groundlings Theatre & School, http://www.groundlings.com/ [accessed on: 28.03.2016].

HUGE Improv Theater, http://www.hugetheater.com/ [accessed on: 28.03.2016].

Improv Boston, http://www.improvboston.com/ [accessed on: 28.03.2016].

Improv Kingdom Las Vegas, https://www.facebook.com/Improv-Kingdom-605864992795481/ [accessed on: 28.03.2016].

ImprovAsylum, https://www.improvasylum.com/ [accessed on: 28.03.2016].

International Theatresports Institute, https://theatresports.org/ [accessed on: 28.03.2016].

Magnet Theater, https://magnettheater.com/ [accessed on: 28.03.2016].

The N Crowd – short form improv comedy in Philadelphia, https://www.phillyncrowd.com/ [accessed on: 28.03.2016].

National Comedy Theatre, https://nationalcomedy.com/ [accessed on: 28.03.2016].

Philly Improv Theater, https://phillyimprovtheater.com/ [accessed on: 28.03.2016].

The PIT Peoples Improv Theater, https://thepit-nyc.com/events/ [accessed on: 28.03.2016].

The Playground Theater, http://theplaygroundtheater.com/ [accessed on: 28.03.2016].

Spectacles Improv Engine, http://spectaclesimprov.com/calendar/ [accessed on: 28.03.2016].

Under the Gun Theater, http://www.underthegun.theater/ [accessed on: 28.03.2016].

Unexpected Productions, http://www.unexpectedproductions.org/ [accessed on: 28.03.2016].

AB OVO – Teatr Improv, http://teatrabovo.pl/ [accessed on: 28.03.2016].

Abordaż, https://www.facebook.com/improabordaz/ [accessed on: 28.03.2016].

Cali na Biało – impro show, https://www.facebook.com/calinabialo/ [accessed on: 28.03.2016].

Defekt Uboczny, https://www.facebook.com/defektuboczny [accessed on: 28.03.2016].

Grupa Impro Zróbmy to! Czym jest impro?, http://kabaretmalze.wixsite.com/oferta/grupa-impro-zrobmy-to [accessed on: 28.03.2016].

Grupa TERAZ, https://www.facebook.com/teraz/ [accessed on: 28.03.2016].

Impro Atak, http://improatak.pl/ [accessed on: 28.03.2016].

Improskład, https://www.facebook.com/improsklad/ [accessed on: 28.03.2016].

Klancyk, http://klancyk.pl/ [accessed on: 28.03.2016].

MOVIEmy, https://www.facebook.com/ImproMOVIEmy/ [accessed on: 28.03.2016].

Pod Pretekstem, https://www.facebook.com/grupaimpropp/ [accessed on: 28.03.2016].

Przyjezdni, https://www.facebook.com/przyjezdni/ [accessed on: 28.03.2016].

Teatr Improwizacji Grupa Sic!, https://www.facebook.com/grupasic/ [accessed on: 28.03.2016].

Teatr Improwizacji Jesiotr, https://jesiotr.org/ [accessed on: 28.03.2016].

Ż.B.I.K., https://www.facebook.com/zbik.bialystok/ [accessed on: 28.03.2016].

First Page

107

Last Page

138

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.