•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Werbalne sposoby komunikowania „dociekliwości” przez felietonistów (Piotra Zarembę, Magdalenę Środę i Szymona Hołownię). Wyniki badań empirycznych

Abstract

The main research problem presented in this paper is the communication of one of many features of personal image – the trait ‘inquisitive’. The paper presents the results of the research which used quantitative methods and discourse analysis in order to examine what image can be created when somebody is talking/writing about various subjects but not about him/herself. The results of the research shows that it is possible to indicate six ways of communicating“inquisitiveness”: questions, declaration of interest, declaration of information searching, insight/conclusion, multifaceted issue, details.

Polish Abstract

-

Keywords

column, columnist, image, image research, discourse analysis, style

References

Fleischer M., Konstrukcja rzeczywistości 2, Atut, Wrocław 2008.

Fleischer M., Typologia komunikacji, Primum Verbum, Łódź 2012.

Hołownia Sz., Kardynał na froncie, „Rzeczpospolita” 2013, nr 239, s. 2.

Hołownia Sz., Ojciec Rydzyk jest naszym lustrem, „Newsweek Polska” 2012, nr 20, s. 31.

Hołownia Sz., Przed konklawe, „Wprost” 2013, nr 10, s. 57.

Hołownia Sz., To nie piekarnia, „Wprost” 2013, nr 11, s. 69.

Hołownia Sz., Wartość tradycji, „Newsweek Polska” 2012, nr 19, s. 38.

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Środa M., Kukiz zbliża się, „Wprost” 2013, nr 13, s. 52.

Środa M., Polityk inteligentny inaczej, „Wprost” 2012, nr 18, s. 40.

Środa M., Polski seks typu A, „Wprost” 2012, nr 15, s. 44.

Środa M., PO-PiS wiecznie żywy, „Wprost” 2012, nr 16, s. 32.

Środa M., Straszna wolność, „Wprost” 2013, nr 40, s. 6.

Środa M., Świat na opak wywrócony, „Wprost” 2013, nr 20, s. 42.

Środa M., Widmo krąży po Europie i… Białymstoku, „Wprost” 2013, nr 41, s. 38.

Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Gatunki publicystyczne, [w:] K. Wolny-Zmorzyński, A. Kaliszewski, W. Furman, Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Wydawnictwa Profesjonalne i Akademickie, Warszawa 2006, s. 85–109.

Zaremba P., Angielskie pogwarki, „Sieci” 2013, nr 21, s. 51.

Zaremba P., „Bonanza” – utracone dzieciństwo, „wSieci” 2013, nr 33, s. 71.

Zaremba P., Dwie aktorki: studium zagubienia, „wSieci” 2013, nr 38, s. 58.

Zaremba P., Elektrownie w kisielu, „Uważam Rze” 2012, nr 13, s.45.

Zaremba P., Hrabia Fredro krzepi, „Sieci” 2013, nr 18, s. 51.

Zaremba P., Jak John Adams został Amerykaninem, „wSieci” 2013, nr 37, s. 58.

Zaremba P., Kim była siostra Henryka VIII, „Uważam Rze” 2012, nr 15, s. 55.

Zaremba P., Ostatnie zwycięstwo mediów nad złem, „Uważam Rze” 2012, nr 19, s. 45.

Zaremba P., „Tango” Mrożka dzieje się dziś,„wSieci” 2013, nr 34, s. 73.

First Page

221

Last Page

234

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.