•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Priming i framing wybranych polskich publikacji o zamachach terrorystycznych w Brukseli w 2016 roku

Abstract

The purpose of this paper is to define the role of mass media in shaping the image of a terrorist organization on the example of the terrorist bomb attacks carried out on March 22, 2016 in Belgium. The author analyses with particular attention the media with regard to their function of priming and framing in the period immediately following the acts of terror effected in Belgium that have a significant influence on the media image of the terrorist organization Islamic State. The research material is composed of Polish journals “Rzeczpospolita” and “Gazeta Wyborcza” (22.03–8.04.2016). Considering progressive process of mediatization of the public sphere, the author of the paper tries to identify the relationship that exists between the evolution of the image of ISIS and press information.

Polish Abstract

-

Keywords

mass media, politics, terrorism, dictatorship, image

References

Bielecki J., Daesh atakuje Europę [wywiad z Érikiem Denécé], „Rzeczpospolita” 2016, 23.03, s. A3.

Bielecki J., Dżihadyści niszczą jedność Europy, „Rzeczpospolita” 2016, 24.03, s. A1.

Bielecki J., Spotkałem wielu dżihadystów [wywiad z Mohamedem Galaye Ndiaye], „Rzeczpospolita”, 23.03, s. A4–A5.

Bielecki T., Eksplozja w stolicy Europy, „Gazeta Wyborcza” 2016, 23.03, s. 14.

Bielecki T., Terror w Brukseli, „Gazeta Wyborcza” 2016, 23.03, s. 1.

Biernacki M., Opinia, „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A3.

Gajcy A., CIA ostrzega, rząd się nie boi, „Rzeczpospolita” 2016, 4.04, s. A3.

Gajcy A., Czy rząd lekceważy terrorystów, „Rzeczpospolita” 2016, 4.04, s. A1.

Haszczyński J., Uchodźcy czekają na swoich sprawiedliwych, „Rzeczpospolita” 2016, 24.03, s. A2.

Haszczyński J., Załóżmy, że nie jest za późno na pokonanie dżihadystów, „Rzeczpospolita” 2016, 23.03, s. A2.

Imielski R., Ta wojna szybko się nie skończy, „Gazeta Wyborcza” 2016, 23.03, s. 2.

Jałoszewski M., Kondzińska A., Agencja bierze wszystko, „Gazeta Wyborcza” 2016, 24.03, s. 1.

Jendroszczyk P., Erdogan poucza Niemcy, „Rzeczpospolita” 2016, 1.04, s. A10.

Kacprzak I., Zawadka G., Przepis na walkę z terrorem, „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A3.

[MORE], Dżihadyści z belgijskim rodowodem, „Gazeta Wyborcza” 2016, 23.03, s. 15.

Nizinkiewicz J., Europa wyrzekła się tożsamości [wywiad z Markiem Jurkiem], „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A4.

Pietrzak M., Opinia, „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A3.

Rolecki M., Kto zostaje terrorystą?, „Gazeta Wyborcza” 2016, 1.04, s. 18.

Słojewska A., Atak w sercu Europy, „Rzeczpospolita” 2016, 23.03, s. A1.

Słojewska A., Paryski terrorysta zeznaje w Belgii, „Rzeczpospolita” 2016, 22.03, s. A8.

Stankiewicz A., Paragrafy na terroryzm to za mało, „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A2.

Stanisławski W., Kredki dla Mogherini, „Rzeczpospolita” 2016, 24.03, s. A2.

Szoszyn R., Rosja: wróciła dyskusja o przywróceniu kary śmierci, „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A8.

Terlikowski T., Na drodze do Kalifatu Europa, „Rzeczpospolita Plus Minus”, 26.03, s. 34.

Wieliński B., Tylko więcej Unii nas uratuje, „Gazeta Wyborcza” 2016, 26–28.03, s. 2.

Wieliński B., Zabójcza matka szatana, „Gazeta Wyborcza” 2016, 24.03, s. 12.

Zawadka G., Polacy w sondażu: nie otwierajmy granic dla uchodźców, „Rzeczpospolita” 2016, 25.03, s. A3.

Applebaum A., Izolacjonizm to nieszczęście, „Gazeta Wyborcza” 2016, 26–28.03, s. 19.

Bielecki J., Egzystencjalne wyzwanie dla Belgii, „Rzeczpospolita” 2016, 23.03, s. A5.

Bielecki J., Wojna potrwa całe pokolenie, „Rzeczpospolita” 2016, 24.03, s. A6.

Bielecki T., Bruksela tropi terrorystów, „Gazeta Wyborcza” 2016, 24.03, s. 10.

Bielecki T., Dżihadysta szuka domu [wywiad z Didierem Leroyem], „Gazeta Wyborcza” 2016, 2–3.04, s. 8.

Bielecki T., Gęsta sieć dżihadu we Francji i Belgii. Specsłużby zaskoczone, „Gazeta Wyborcza” 2016, 29.03, s. 8.

Bielecki T., Hollande przegrał konstytucję, „Gazeta Wyborcza” 2016, 31.03, s. 13.

Bielecki T., Obława w Brukseli, „Gazeta Wyborcza” 2016, 26–28.03, s. 12.

Bielecki T., Unia radzi o bezpieczeństwie, „Gazeta Wyborcza” 2016, 25.03, s. 11.

Bryła E., Jaka cena za bezpieczeństwo na lotniskach?, „Gazeta Wyborcza” 2016, 24.03, s. 12.

Czarnecki M., Londyńskie echa zamachów, „Gazeta Wyborcza” 2016, 24.03, s. 12.

Wieliński B., Paliwo dla skrajnej prawicy, „Gazeta Wyborcza” 2016, 23.03, s. 16.

Wroński P., Terror i zaufanie, „Gazeta Wyborcza” 2016, 30.03, s. 8.

Brussels explosions: What we know about airport and metro attacks, http://www.bbc.com/news/ world-europe-35869985 [dostęp: 15.06.2016].

Dearden L., Isis claims responsibility for Brussels attacks ‘in revenge for Belgium’s role fighting militants in Syria and Iraq’, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/isis-claims- -responsibility-for-brussels-attacks-explosions-bombings-at-airport-and-maalbeek-maelbeek- a6946136.html [dostęp: 15.06.2016].

Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Entman R., Cascading Activation: Contesting the White House’s Frame After 9/11, „Political Communication” 2003, Vol. 20, Issue 4, pp. 415–432.

Entman R., Framing. Toward clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communication” 1993, No. 4, pp. 51–58.

Hoffman B., Inside Terrorism, Columbia University Press, Nowy Jork 2006.

Islamic State claims responsibility for the Brussels attacks, https://www.washingtonpost.com/ world/brussels-on-high-alert-after-explosions-at-airport-and-metro-station/2016/03/22/ b5e9f232-f018-11e5-a61f-e9c95c06edca_story.html [dostęp: 15.06.2016].

Kamiński I., Ograniczenia swobody wypowiedzi dopuszczalne w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Analiza krytyczna, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.

Karimi F., Haddad M., Hume T., Brussels terrorists initially planned to attack in France, prosecutor says, http://edition.cnn.com/2016/04/10/europe/brussels-attack-arrests/index.html?eref.rss_topstories [dostęp: 15.06.2016].

Laqueur W., The New Terrorism. Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press, New York 2000.

Michalczyk S., Jednostka i społeczeństwo w świecie mediów. Klasyczne i współczesne idee w teoriach średniego zasięgu, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2015.

Nowak E., Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym, „Studia Medioznawcze” 2012, nr 2 (49), s. 117–128, http://sm.id.uw.edu.pl/Numery/2012_2_49/pelny.pdf [dostęp: 15.06.2016].

Piontek D., Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 2011.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 10.12.1948.

Wolny-Zmorzyński K., Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

First Page

69

Last Page

84

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.