•  
  •  
 

Abstract

Wim Wenders’s report is devoted to the output of the world-renowned photographer Sebastião Salgado. The presentation of his works in the documentary employed the text within a text composition, or rather „photography within a documentary”. The director emphasised the photographs and the statements by the photographer in such a way that the viewers could learn about Salgado as the author of his works and as a human, a humanist concerned about the fate of contemporary human beings. The analysis and the interpretation of the report enabled me to reflect theoretically on the definition and the specificity of photography.

Keywords

Report on art, rhetoric of a documentary, topos of the face, anthropology, ethos of a director

References

Borkowska E., “Sebastiao Salgado. Opowieść o fotografie, który udowodnił, że ziemia jest mokra od łez”, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19070589,sebastiao-salgado-opowiesc-o-fotografie-ktory-udowodnil-ze.html [accessed on: 15.02.2017].

Czeczot-Gawrak Z., “Filmowa prezentacja sztuki. Architektura, malarstwo, rzeźba, grafika, sztuka ludowa, rzemiosło artystyczne”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1979.

Deleuze G., “1. Kino. Obraz – ruch, 2. Obraz – czas”, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdansk 2008.

Głowa J., “Klasyka polskiego filmu o sztuce. Dwie tendencje”, Estetyka i Krytyka 2007/2008, Issue 1/2 (13/14), pp. 47–61.

Helman A., Ostaszewski J., “Historia myśli filmowej”, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdansk 2010.

Joost G., “Die audio-visuelle Rherorik des Films”, Transcript, Bielfeld 2008.

Kacprzak M., “Sól ziemi. Bliżej Sebasiao Salgado”, https://wszystkoconajwazniejsze.pl/marek-kacprzak-sol-ziemi-blizej-sebastiao-salgado/ [accessed on: 25.02.2017].

Karacauer S., “Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości”, transl. by W. Wertenstein, 2nd ed., Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdansk 2008.

Lotman Y., “Tiekst w tiekstie”, Trudy po znakowym sistiemam 1981, Issue 14, pp. 3–18.

“Metody dokumentalne w filmie”, D. Rode and M. Pieńkowski (eds.), Wydawnictwo Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej, Lodz 2013.

Pietrzak M., “Retoryka. Narzędzie w twórczej komunikacji. Teatr i film”, Wydawnictwo DiG, Warsaw 2012.

Przylipiak M., “Poetyka kina dokumentalnego”, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdansk–Slupsk 2004.

Świontek S., “Norwidowski teatr świata”, Wydawnictwo Łódzkie, Lodz 1983.

Walczak B., “Antropolog jako Inny”, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2009.

First Page

211

Last Page

222

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.