•  
  •  
 

Abstract

The article concentrates on analysing the growing interest of academics in studying advertisements. While arguing why this perspective of reading literature may bring interesting critical results, the article focuses mainly on the character of Anna Csillag and its evolution through the twentieth century. Originally Anna Csillag was created as an advertising strategy to be used in selling hairgrowth cream. Boasting beautiful hair, the character grew in popularity across Europe, turning into a public icon of the first half of the twentieth century. Anna Csillag appears as a fictional character in Bruno Schultz’s story Księga (The Book). The article also traces other references to this figure in the twentieth and twenty-first century literary and artistic works.

Keywords

advertising, Anna Csillag, advertising in literature of 20th and 21st century

References

A.S. [Aldona Skudrzykowa], Literatura a reklama, [in:] Szkolny słownik wiedzy o literaturze. Pojęcia – problemy – koncepcje, ed. Romuald Cudak, Marek Pytasz, Videograf II, Katowice 2000,p. 242–245.

Antoine [Antoine (Antoni) Cierplikowski], Antoine by Antoine, introduction by Lady Mendl, Prentice Hall, New York 1945.

Balcerzan Edward, Literackość. Modele, gradacje, eksperymenty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013.

Benjamin Walter, Pasaże, trans. Ireneusz Kania, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Bolecki Włodzimierz, Mityzacja rzeczywistości: koncepcja literatury Brunona Schulza, [in:] Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, IBL & Fundacja Akademia Humanistyczna,Warszawa 2012, p. 447–452.

Bolecki Włodzimierz, Język poetycki i proza: twórczość Brunona Schulza, [in:] Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, 2nd edition amended, Kraków 1996, p. 225–302.

Czabanowska-Wróbel Agnieszka, W poszukiwaniu Autentyku: Księga Alfikcji, [in:] Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, ed. Paweł Próchniak, EMG, Kraków2013, p. 85–99.

Dehnel Jacek, Anna Csillag, [in:] Fotoplastikon, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2009, p. 220–221.

Dziedzic Jan, Lwowskie dzieciństwo, „Rocznik Lwowski” 2003 (vol. 9), p. 189–246 (on-line: http://www.lwow.com.pl/rocznik/2003/dziedzic.html [accessed on: : 2016.11.14]).

Ficowski Jerzy, Okolice sklepów cynamonowych. Szkice, przyczynki, impresje, Wydawnictwo Literackie, Kraków–Wrocław 1986.

Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Fundacja Pogranicze, Sejny 2002.

Gondowicz Jan, Csillag znaczy gwiazda, [in:] Duch opowieści, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2014, p. 7–10.

Gorczyńska Renata (Czarnecka Ewa), Cudze słowo w „Traktacie poetyckim”, [in:] Podróżny świata. Rozmowy z Czesławem Miłoszem. Komentarze, Wydawnictwo Literackie, Kraków1992, p. 110–122.

Greiner Josef, Das Ende des Hitler-Mythos, Amalthea Verlag, Zürich – Leipzig – Wien 1947.

Hanisch Reinhold, I was a Hitler’s Budy, „The New Republic” 1939, April 5, p. 239–242 (a scanned version: http://www.history.ucsb.edu/faculty/marcuse/projects/hitler/sources/30s/394newrep/394NewRe HanischHitlersBuddy.htm#p3 [accessed on: 2016.11.14]).

Janiak-Jasińska Agnieszka, Aby wpadło w oko... O reklamie handlowej w Królestwie Polskim w początkach XX wieku na podstawie ogłoszeń prasowych, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1998.

Jarnotowska Magdalena, Brud jako metafora w twórczości Brunona Schulza, „Prace Polonistyczne” 2014 (vol. LXIX), p. 117–128.

Jarzębski Jerzy, Schulz, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.

Jaskółowa Ewa, Interpretacja – czyli o możliwości pokazania poezji i manipulacji reklamą, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, ed. Barbara Myrdzik, Małgorzata Karwatowska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, p. 273–280.

Jaskółowa Ewa, „Ocalony” słucha, „jak mi prędko bije twoje serce”. Gdy komunikacja przestaje być porozumieniem, „Język Artystyczny” 2010 [vol.] 14, p. 33–42.

Kalendarium Dawnej Prasy [blog], 19 XI 1899: ja, Anna Csillag z olbrzymiemi włosami, November 2013, http://kalendariumdawnejprasy.blogspot.com/2013/11/19-xi-1899.html [accessed on: 2016.11.14].

Kitowska-Łysiak Małgorzata, „Ja, Anna Csillag...”, [in:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. Nawojka Cieślińska, Piotr. Rudziński,Agora, Warszawa 1990, p. 323–327.

Kitowska-Łysiak Małgorzata, Csillag Anna, [in:] Słownik schulzowski, ed. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, słowo/obraz terytoria, Gdańsk, year missing [2004], p. 64–67.

Kitowska-Łysiak Małgorzata, „Ja, Anna Csillag...”, [in:] Schulzowskie marginalia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, p. 47–67.

Kulak Aleksandra, Zainteresujmy się reklamą, „Warsztaty Polonistyczne” 1998, issue 4, p. 29–30.

Lachman Magdalena, Literatura wobec reklamy. Rekonesans, [in:] Literackie reprezentacje doświadczenia, red. Włodzimierz Bolecki, Ewa Nawrocka, IBL PAN, Warszawa 2007, p. 451–480

Lachman Magdalena, Pod znakiem reklamy. Literatura polska po 1989 roku w kręgu oddziaływania kultury konsumpcyjnej, [in:] Inna literatura? Dwudziestolecie 1989-2009, vol. I, ed. ZbigniewAndres, Janusz. Pasterski, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010, p. 41–74.

Languagehat, I, Anna Csillag, 31.01.2010, http://languagehat.com/i-anna-csillag/ [accessed on: 2016.12.10].

Leonard Garry, Advertising and Commodity Culture in Joyce, University Press of Florida, Gainesville 1998;

Leonard Garry M., Advertising and Religion in James Joyce’s Fiction. The New (Improved!) Testament, [in:] James Joyce and Popular Culture, ed. R. B. Kershner, University Press of Florida, Gainesville 1996, p. 125–138.

Lidin W., Ja, Annna Csillag... Zwodziciele z minionej epoki, „Głos Poranny. Specjalny Dodatek Świąteczny” 24.12.1936 [suplement to a Łódź-based „Głos Poranny” 1936, issue 353], p. 19–20 http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication?id=15919&tab=3 [accessed on: 10.12.2016].

Łukasiewicz Jacek, Wiersz wewnątrz gazety, „Teksty Drugie” 1991, issue 4, p. 8–29.

Mason Nicholas, Literary Advertising and the Shaping of British Romanticism, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2013.

Mielczarek Paweł, Goście z przeszłości, Nakład Niewyczerpany [internet blog internetowy], 15.10.2014, http://nakladniewyczerpany.blogspot.com/2014/10/goscie-z-przeszosci.html [accessed on: 2016.11.14].

Miłosz Czesław, Traktat poetycki z moim komentarzem, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

Nowicki Wojciech, Anna Csillag, „Tygodnik Powszechny” 2009, issue 38, p. 51.

Nowicki Wojciech, Pani Bovary, [in:] Dno oka. Eseje o fotografii, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010, p. 69–76.

Offenthaler Eve, Biographie des Monats: Ich, Anna Csillag – ein k. k. Marketingstar, Institut Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation, April 2012, http://www.oeaw.ac.at/fileadmin/Institute/INZ/Bio_Archiv/bio_2012_04.htm [accessed on: 14.11.2016].

Orliński Wojciech, Duch Anny Csillag, „Gazeta Wyborcza” 2001, issue 8, p. 10.

Pollack Martin, Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach i Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli Wyprawa w świat, którego nie ma, transl. AndrzejKopacki, 2nd edition, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2007.

Popławski Wiktor, „Ja, Anna Csillag”, „Cyrulik Warszawski” 1926, issue 23, p. 4–5, on-line: http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=4217&from=&dirids=1 [accessed on: 14.11.2016].

Ross Michael L., Designing Fictions. Literature Confronts Advertising, McGill-Queen’s University Press, Montreal & Kingstone – London – Ithaca 2015.

Schulz Bruno, Księga, [in:] Opowiadania. Wybór esejów i listów, ed. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989, p. 105–120.

Schulz Bruno, Opowiadania. Wybór esejów i listów, ed. Jerzy Jarzębski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.

Schulz Bruno, Sanatorium Under The Sign Of The Hourglass, trans. Celina Wielewska, Houghton Mifflin Company, Boston – New York 1997.

Sławiński Janusz, Jedno z poruszeń w przedmiocie, [in:] Prace wybrane Janusza Sławińskiego, ed. Włodzimierz Bolecki, vol. III: Teksty i teksty, Universitas, Kraków 2000, p. 61–65 (or: „Teksty” 1975, issue 4, p. 1–5).

Spitzer Leo, American Advertising Explained As Popular Art, [in:] Essays on English and American Literature, Princeton University Press, Princeton, New Jersay 1962, p. 248–276.

Stomma Ludwik, Etnolog i reklama, [in:] Mitologie popularne. Szkice z antropologii współczesności, ed. Dariusz. Czaja, Universitas, Kraków 1994, p. 115–118 (first version of this article: Ludwik Stomma, Historia współczesności, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1994, issue 1-2, p. 46–47).

Strachan John, Nally Claire, Advertising, Literature and Print Culture in Ireland, 1891-1922, Palgrave Macmillan [London] 2012.

Studiolum, I, Anna Csillag, 30.01.2010, http://riowang.blogspot.com/2010/01/i-anna-csillag.html [accessed on: 14.11.2016].

Studiolum, Én, Csillag Anna, 29.01.2010, http://wangfolyo.blogspot.com/2010/01/en-csillag-anna.html [accessed on: 14.11.2016].

Sýs Karel, Já, Anna Csillagová... aneb Dechová opora literatury, „Obrys-Kmen” 2000 (vol. 6), issue 10, p. 1 [supplement to „Haló noviny” 2000, issue 59].

Тараторіна Світлана, О, Анно Чиллаг, тебе не забуде Європа! Про зірку реклами XX сторіччя, 30.08.2013, http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/08/30/135421/ [accessed on: 14.11.2016].

Wicke Jennifer, Advertising Fictions. Literature, Advertising and Social Reading, Columbia University Press, New York 1988

Wicke Jennifer, James Joyce and Consumer Culture, [in:] The Cambridge Companion to James Joyce, ed. D. Attridge, 2nd edition, Cambridge University Press, Cambridge 2006, p. 234–253.

http://www.brunoschulz.org/csillag.htm [accessed on: 14.11.2016].

http://www.brunoschulz.org/elsafluid.htm [accessed on: 14.11.2016].

http://riowang.blogspot.com/2010/01/i-anna-csillag.html [accessed on: 14.11.2016].

First Page

119

Last Page

144

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.