•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The main aim of the article is a consideration the problems connected with this part of contemporary literature which is called “proza środka” (“prose of the middle”). 21st century novels treated as the examples of this phenomenon (e.g. Lubiewo written by Michał Witkowski, Poczwarka by Dorota Terakowska, Kurator by Zbigniew Kruszyński) and their reception prove that new political situation after 1989 changes the rules of common literary perception. The readers expectations support origination of textes which are ambitious, attractive but also easy to assimilation. The main theme of that part of prose is freedom, especially freedom of the indyvidual.

Keywords

contemporary prose, 21st century literature, freedom, 1989 year’s turn

References

Agamben Giorgio, Nagość, trans. Krzysztof Żaboklicki, W.A.B., Warsaw 2010.

Baudrillard Jean, Słowa klucze, trans. Sławomir Królak, Sic!, Warsaw 2008.

Bourriaud Nicolas, Estetyka relacyjna, trans. Łukasz Białkowski, MOCAK, Krakow 2012.

Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr, Literatura polska 1976–98. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1999.

Czapliński Przemysław, Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2004.

Dahrendorf Ralf, “Wolność a więzi społeczne. Uwagi o strukturze pewnej argumentacji”, trans. Andrzej Kopacki, in: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krzysztof Michalski (ed.), Znak, Krakow 1996, pp. 9–18.

Dworkin Ronald, “Wolność, równość, wspólnota”, trans. Andrzej Pawelec, in: Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, Krzysztof Michalski (ed.), Znak, Krakow 1996, pp. 59–86.

Kruszyński Zbigniew, Kurator, W.A.B., Warsaw 2014.

Piątek Tomasz, Heroina, Czarne, Wolowiec 2002.

Przybylski Ryszard Kazimierz, “Media i ich wpływ na świadomość literacką po 1989 roku”, in: Transformacja w kulturze i literaturze polskiej 1989–2004, Bogusław Bakuła (ed.), Bonami, Poznan 2007, pp. 145–172.

Skrendo Andrzej, “Miejsca ujawnienia”, Pogranicza 2005, issue 1, pp. 11–15.

Śliwiński Piotr, Tadeusz Dołęga-Mostowicz, Rebis, Poznan 1994.

Terakowska Dorota, Poczwarka, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2003.

Tischner Józef, Nieszczęsny dar wolności, Znak, Krakow 1993.

Tokarczuk Olga, Prowadź swój pług przez kości umarłych, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2009.

Uniłowski Krzysztof, “‘Proza środka’ lat dziewięćdziesiątych, czyli stereotyp literatury nowoczesnej”, in: Stereotypy w literaturze (i tuż obok), Włodzimierz Bolecki, Grzegorz Gazda (eds.), Wydawnictwo IBL, Warsaw 2003, pp. 259–283.

Witkowski Michał, Lubiewo, Korporacja ha!art, Krakow 2005.

Ziomek Jerzy, “Pornografia i obscenum”, in: idem, Rzeczy komiczne, Wydawnictwo „Poznańskich Studiów Polonistycznych”, Poznań 2000, pp. 139–188.

First Page

225

Last Page

236

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.