•  
  •  
 

Abstract

This article includes a terminological discussion regarding the notion of camp literature. Within Polish literary science, it is usually applied to literature raising the topic of German Nazi camps, particularly concentration camps and death camps, and, though less often, to Soviet camps, particularly forced labour camps. Yet the definition has proved to be excessively narrow. It should also cover, previously less studied, works of Polish literature regarding, i.a. the Polish concentration camp in Bereza Kartuska, the communist labour camps established in post-WWII Poland, and the Spanish concentration camp in Miranda de Ebro. The notion camp literature could also be applied to works devoted to internment camps, POW camps, or even ghettoes.

Keywords

Camp literaturę, definitione, concentration camp, labour camp, death camp, internment camp, POW camp, ghetto

References

Applebaum Anne, Gułag, trans. Jakub Uchański, Świat Książki, Warsaw 2013.

Autobiografia Rudolfa Hössa, komendanta obozu oświęcimskiego, trans. Wiesław Grzymski, foreword Franciszek Ryszka, notes edited by Andrzej Pankowicz, Wydawnictwo Prawnicze, Warsaw 1990.

Bartoszewski Władysław, “Polskie judaica literackie w publikacjach konspiracyjnych lat 1939–1944”, Twórczość 1962, issue 9, pp. 48–62.

Bereziacy, Leon Pasternak (ed.), Książka i Wiedza, Warsaw 1965.

Blomme Yves, Les prêtres déportés sur les pontons de Rochefort, Bordessoules, Saint-Jean-d’Angély 1994.

Borwicz [Boruchowicz] Michał Maksymilian, Literatura w obozie, Wojewódzka Żydowska Komisja Historyczna w Krakowie, Krakow 1946.

Burkot Stanisław, Literatura polska w latach 1939–1999, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 2002.

Burska Lidia, “Obozowa literatura”, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, A. Brodzka et al. (ed.), Ossolineum, Wrocław 1993, pp. 740–746.

Buryła Sławomir, Tematy (nie)opisane, Universitas, Krakow 2013, pp. 241–423.

Czaplejewicz Eugeniusz, Polska literatura łagrowa, PWN, Warsaw 1992.

Czapski Józef, Na nieludzkiej ziemi, Czytelnik, Warsaw 1990.

Czapski Józef, Wspomnienia starobielskie, Oddział Kultury i Prasy 2. Korpusu, [place of publication missing] 1944.

Dobraczyński Jan, Doścignięty, Pax, Warsaw 1967.

Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939–1945, selection, editing, and introduction by Róża Bednorz, Muzeum Martyrologii i Walki Jeńców Wojennych w Łambinowicach, Łambinowice 1984.

Dunin-Wąsowicz Krzysztof, Ruch oporu w hitlerowskich obozach koncentracyjnych 1933–1945, 2nd edition, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1983.

Dygat Stanisław, Jezioro Bodeńskie, Wiedza, Warsaw 1946.

Fekecz Kazimiera, “Ocalić człowieka”, Literatura na Świecie 1979, issue 8, pp. 299–301.

Gojawiczyńska Pola, Krata, Czytelnik, Warsaw 1945.

Gourley Catherine, The horrors of Andersonville. Life and death inside a civil war prison, Twenty-First Century Books, Minneapolis 2010.

Gruenwald, “Yugoslav Camp Literature. Rediscovering the Ghost of a Nation’s Past–Present–Future”, Slavic Review, vol. 46 (1987), pp. 513–528.

Grzymała-Siedlecki Adam, Sto jedenaście dni letargu (Wspomnienia z Pawiaka z lat 1942/1943), Wydawnictwo Literackie, Krakow 1965.

Hołuj Tadeusz, Dom pod Oświęcimiem. Sztuka w 4 aktach, Sztuka, Warsaw 1948.

Jasienica Paweł, Rozważania o wojnie domowej, Wydawnictwo Literackie, Krakow–Wrocław 1985.

Jastrun Mieczysław, Mit śródziemnomorski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1962.

Jedlicki Jerzy, “Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone”, in: Dzieło literackie jako źródło historyczne, Zofia Stefanowska and Janusz Sławiński, Czytelnik, Warsaw 1978, pp. 344–371.

Kamiński Andrzej Józef, Koszmar niewolnictwa. Obozy koncentracyjne od 1896 do dziś. Analiza, trans. Halina Zarychta and the author, Przedświt, Warsaw 1990.

Kantor MacKinlay, Andersonville, World, Cleveland 1955.

Kępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, selection and introduction Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2005.

Kopówka Edward, Treblinka. Nigdy więcej, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Muzeum Regionalne w Siedlcach, Treblinka–Siedlce 2002.

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Veritas, London 1950.

Kremer Johan Paul, [Pamiętnik], foreword by Jerzy Rawicz and introduction by Jadwiga Bezwińska, trans. Jerzy Rawicz, Zeszyty Oświęcimskie, [col.] 13 (1971), pp. 29–115.

Lenardowicz Mieczysław, Na wyspach tortur i śmierci. Pamiętnik z Sołówek, Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy, Warsaw 1930.

Leociak Jacek, “Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów. Rekonesans metodologiczny”, Zagłada Żydów. Studia i Materiały 2005, issue 1, pp. 13–31.

Levi Primo, Czy to jest człowiek, trans. Halszka Wiśniowska, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1978.

Lipski Leo, “Dzień i noc (na otwarcie kanału Wołga–Don)”, in: ibid., Dzień i noc (Opowiadania), Instytut Literacki, Paris 1957, pp. 7–40.

M. K., “Literatura obozu”, Głos Demokratyczny 1946, issue 32, p. 5.

Maciejewska Irena, “Getta doświadczenie w literaturze”, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, A. Brodzka et al. (ed.), Ossolineum, Wrocław 1993, pp. 331–338.

“Miejsca odosobnienia. Oświadczenie premjera L. Kozłowskiego”. Gazeta Polska 1934, issue 168, p. 2.

Mojzes Paul, Balkan genocides. Holocaust and ethnic cleansing in the twentieth century, Rowman & Littlefield, Lanham 2011.

Morawiec Arkadiusz, “Campo de Concentración de Miranda de Ebro. Niedostrzeżony rozdział polskiej literatury obozowej”, in: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Kontynuacje, Zbigniew Andres (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, pp. 308–347.

Morawiec Arkadiusz, “«Dezynfekcja». Literatura polska wobec eksterminacji osób psychicznie chorych”, Przestrzenie Teorii, issue 27 (2017), pp. 261–295.

Morawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.

Nałkowska Zofia, “Dorośli i dzieci w Oświęcimiu”, in: ibid., Medaliony, Czytelnik, Warsaw 1946, pp. 79–88.

Nałkowska Zofia, “Ludzie w Oświęcimiu”, Głos Ludu 1945, issue 157, p. 5.

Nowakowski Tadeusz, Obóz Wszystkich Świętych, Libella, Paris 1957.

Olusoga David, Erichsen Casper W., Zbrodnia Kajzera, trans. Piotr Tarczyński, Wielka Litera, Warsaw 2012.

Orman Kamila, “Twórczość literacka internowanych w czasie stanu wojennego (1981–1983)”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica, vol. 91 (2013), pp. 199–218.

Peczorski A[leksandr], Powstanie w Sobiborze, trans. Anna Kubiak. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 1952, issue 1, pp. 3–45.

Петелин Виктор, История русской литературы второй половины XX века ( 1953–1993), Центрполиграф, Москва 2013.

Poezja stanu wojennego. Antologia wierszy, piosenek, kontrafaktur, parafraz i fraszek, A. Skoczek (ed.), Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Dante, Krakow 2014.

Rees Lawrence, Naziści. Ostrzeżenie historii, foreword by Ian Kershaw, trans. Sławomir Królak, Prószyński i S-ka, Warsaw 1998.

Rogowicz Jerzy, “W obozie koncentracyjnym”, Kurier Warszawski 1936, issue 255 (evening issue), pp. 2–3; “Za co? Od jak dawna?”, issue 256 (evening issue), pp. 2–3; “«Wychowanie» przez obóz”, issue 258, p. 6; “Wszerz i wzdłuż obozu”, issue 260 (evening issue), pp. 2–3; “«Korytarz» polski w obozie”, issue 308 (evening issue), p. 2; “Jak ich żywią?”, issue 314, p. 5; “Przyszłość obozu”, issue 321, pp. 7–8.

Romanowiczowa Zofia, Łagodne oko błękitu, Libella, Paris 1968.

Romanowiczowa Zofia, Przejście przez Morze Czerwone, Libella, Paris 1960.

Różewicz Tadeusz, “Warkoczyk”, in: ibid., Pięć poematów, Czytelnik, Warsaw 1950, p. 11.

Różewicz Tadeusz, “Wycieczka do muzeum”, in: ibid., Wycieczka do muzeum, Czytelnik, Warsaw 1966, pp. 11–22.

Sawicki Stefan, “Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze”, in: Problemy teorii literatury, works selected by Henryk Markiewicz, series 4, Ossolineum, Wrocław 1998, pp. 355–366.

Shalamov Varlam, “Życie inżyniera Kipriejewa”, in: ibid., Opowiadania kołymskie, trans. Juliusz Baczyński, 3rd edition amended, Rebis, Poznań 2010, pp. 606–619.

Шаламов Варлам, Житие инженера Кипреева, w: tenże, Собрание сочинений в шести томах, Ирина П. Сиротинская (ed.), Терра, Москва 2004, vol. 2 (Колымские рассказы. АннаИвановна: пьеса), pp. 152–165.

Słotwiński Józef, “Dwa oblicza obozowej literatury”, Za drutami [Arnswalde Oflag] 1941, issue 1, pp. 7–8.

Słowiński Przemysław, “Polska elita w niemieckiej niewoli. O jeńcach i Oflagu II C Woldenberg w monografiach”, Język. Religia. Tożsamość 2016, issue 1, pp. 201–216.

Słownik języka polskiego PWN, Mieczysław Szymczak (ed.), PWN, Warsaw 1999, vol. 2.

Szlengel Władysław, Co czytałem umarłym. Wiersze getta warszawskiego, Irena Maciejewska (ed.), 2nd edition amended., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1979.

Szmaglewska Seweryna, Czarne stopy, Śląsk, Katowice 1960.

Szymborska Wisława, “Obóz głodowy pod Jasłem”, in: ibid., Sól. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1962, pp. 25–26.

Śleszyński Wojciech, Obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej 1934–1939, Benkowski, Białystok 2003.

Taczyńska Katarzyna, Dowcip trwający dwa i pół roku. Obraz Nagiej Wyspy w serbskim dyskursie literackim i historycznym końca XX i początku XXI wieku, DiG–La Rama, Warsaw–Bellerive-sur-Allier 2016.

Taterka Thomas, Dante Deutsch. Studien zur Lagerliteratur, Erich Schmidt, Berlin 1999.

Thucydides, Wojna peloponeska, trans., foreword and notes by Kazimierz Kumaniecki, Czytelnik, Warsaw 1988.

Wachsmann Nikolaus, Historia nazistowskich obozów koncentracyjnych, trans. Maciej Antosiewicz, Świat Książki, Warsaw 2016.

Wójcik Władysław, “Byłem w piekle… Lublinianin w niemieckim obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie”, Głos Lubelski 1939, issues 225–227, 229–234, 236–239.

Wójcik Włodzimierz, Opowiadania Tadeusza Borowskiego, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warsaw 1972.

Wolski Paweł, Tadeusz Borowski – Primo Levi. Prze-pisywanie literatury Holocaustu, Stowarzyszenie „Pro Cultura Litteraria”, Instytut Badań Literackich PAN, Warsaw 2013.

Woźniczka Zygmunt, “Centralny Obóz Pracy w Jaworznie na tle stalinowskiego systemu represji (1945–1950)”, in: Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943–1956. Materiały z konferencjinaukowej „Historia martyrologii i obozów odosobnienia w Jaworznie w latach 1939–1956”, 2nd edition amended, [vol. 1], Kazimierz Miroszewski, Zygmunt Woźniczka (eds.), Muzeum Miasta Jaworzna, Jaworzno 2007, pp. 87–113.

Wyka Kazimierz, “Pogranicze powieści”, Twórczość 1946, col. 2, pp. 145–150.

Za kratami więzień i drutami obozów (wspomnienia i notatki więźniów ideowych z lat 1914–1921), vol. 1–2, collected and edited by Wacław Lipiński [et al.], Komitet Organizacyjny Zjazdu b. Więźniów Ideowych, Warsaw 1927–1928.

Zieliński E[ryk], “Literatura jeniecka”, Za drutami [Arnswalde Oflag] 1940, issue 8, pp. 6–7.

Zieliński Stanisław, Dno miski, Książka i Wiedza, Warsaw 1949.

First Page

5

Last Page

21

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.